THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU II

TUẦN II

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,
Ôi Giê-su, Đấng chuộc tội gian trần,
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử,
Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,
Kể từ nay A-đam mới phục hồi,
Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,
Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,
Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,
Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở
Trái tim Người cho tất cả chúng ta,
Để từ đây nhờ máu nước chan hoà,
Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 131 (132)
Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít
Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít,
tổ tiên Người (Lc 1,32).

I

Tx 1 : Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,
          vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,
          Người đã thương lôi kéo chúng ta
          đến cùng Thánh Tâm Người.

 • Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
  và mọi công lao vất vả của người : *
  chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
  đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :
 • “Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,
  chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
  khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
  một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”
 • Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
  tại cánh đồng Gia-a.
 • Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, *
  phủ phục trước bệ rồng.
 • Lạy Chúa, xin đứng dậy *
  để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.
 • Ước chi hàng tư tế của Ngài
  mặc lấy sự công chính, *
  kẻ hiếu trung với Ngài
  được cất tiếng hò reo.
 • Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa, *
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 Anh em hãy học với tôi,
          vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,
          tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 • Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ, *
  thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 • “Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”
 • Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, *
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
 • Người phán :
  “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
 • “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
 • “Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ *
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.
 • “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
  một dòng dõi hùng cường, *
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
 • “Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, *
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
 • Vinh danh …

Tv 141 (142)
Chúa là nơi tôi trú ẩn
Khi chịu thương khó, Đức Ki-tô đã hoàn tất
những điều nói trong thánh vịnh này (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 3 : Tôi là người mục tử nhân lành,
          tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,
          và hy sinh tính mạng cho chúng.

 • Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
  tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, *
  lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
  nỗi ngặt nghèo, kể lể trước Thiên Nhan.
 • Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
  thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. *
  Trên quãng đường con đang tiến bước,
  người ta đã gài bẫy rình chờ.
 • Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu :
  chẳng một ai thèm nhận biết con ; *
  không chỗ nào cho con lánh nạn,
  có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu !
 • Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,
  con thưa rằng : chính Ngài là nơi con trú ẩn, *
  là phần của riêng con
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 • Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,
  vì con thật cùng khốn. *
  Xin cứu con khỏi những người bách hại,
  bởi chúng mạnh hơn con.
 • Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
  để con cảm tạ danh thánh Chúa. *
  Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
  vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11

Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
          ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
 • nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,
  Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Ep 5, 25b-27

Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

Xướng đáp

XÐ. Chúa Kitô đã yêu thương ta,
*   Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X.   Làm cho ta trở thành một vương quốc,
     thành những tư tế
     để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
    Vinh danh…

Tx TCTM       

Tôi đã đến ném lửa vào trần gian,
và điều tôi thiết tha mong ước
là phải chi lửa ấy bốc cháy rồi !

TCTM   

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa Giêsu, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con,  ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài: * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở,  * xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.
 • Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn,  * xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.
 • Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi,  * xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.
 • Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết,  * xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.
 • Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất,  * xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ           

Thánh Maria (Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa, được Ngài cứu độ,
        lòng con sẽ vui mừng. Ha-lê-lui-a.

Tv 12 (13)
Lời kêu than của người lành tin vào Chúa
Thiên Chúa là Đấng làm cho ta hy vọng,
nguyện xin Người ban cho anh em tràn ngập niềm vui (Rm 15,13).

 • Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ? *
  Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?
 • Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
  và lòng con ủ rũ đêm ngày ? *
  Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?
 • Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
  xin đoái nhìn và thương đáp lại, *
  toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
  để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
 • để kẻ thù con không thể nói :
  “Ta đã thắng nó rồi”, *
  và đối thủ không được mừng vui
  vì thấy con gục ngã.
 • Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
  được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. *
  Con sẽ hát bài ca dâng Chúa
  vì phúc lộc Ngài ban.
 • Vinh danh …

Tv 27 (28),1-3.6-9
Lời cầu khẩn và tạ ơn
Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con (Ga 11,41).

 • Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
  con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. *
  Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
  thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
 • Khi con hướng về nơi cực thánh
  giơ đôi tay cầu cứu van nài, *
  xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.
 • Xin Chúa đừng bắt con phải chết
  cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân, *
  miệng thì những nói bình an,
  mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.
 • Chúc tụng Chúa,
  vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện *
  Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
  lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
 • Tôi đã được Người thương trợ giúp, *
  nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ,
  cất cao tiếng hát tạ ơn Người.
 • Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, *
  là thành trì cứu độ,
  cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.
 • Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, *
  trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
  dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 129 (130)
Tiếng kêu từ vực thẳm
Chính Đức Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1,21).

 • Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
  muôn lạy Chúa,  xin Ngài nghe tiếng con. *
  Dám xin Ngài lắng tai để ý
  nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
 • Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
  nào có ai đứng vững được chăng ? *
  Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
  để chúng con biết kính sợ Ngài.
 • Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
  cậy trông ở lời Người. *
  Hồn tôi trông chờ Chúa,
  hơn lính canh mong đợi hừng đông.
 • Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
  trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
  bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
  ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
 • Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en *
  cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1 Ga 1,5-7

Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em : Thiên Chúa là ánh sáng ; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh Tâm hỡi, hòm bia mang lề luật,
Chẳng phải là luật nô lệ xa xưa,
Nhưng luật yêu thương, tình nghĩa mặn mà,
Luật tha thứ và từ bi rất mực !

Thánh Tâm hỡi, ngôi đền thờ Tân Ước,
Thiêng hơn đền ở Giê-ru-sa-lem,
Bức màn đây hẳn quý giá muôn nghìn,
Hơn màn cũ bị xé làm đôi mảnh !

Yêu trọn vẹn, khiến Thánh Tâm nhận lãnh
Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường,
Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương,
Như bằng chứng của mối tình khôn tả.

Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa
Và tỏ bày hai lễ tế Người dâng,
Lễ xưa kia trên thập tự máu hồng
Là mầu nhiệm ngày nay trên thế giới.

Lòng thương đó, hỏi ai không đáp lại,
Không đền ơn Đấng đã cứu chuộc mình ?
Trước mối tình đem mạng sống hy sinh,
Nào ai chẳng suốt cuộc đời gắn bó ?

Quỳ dâng Chúa Giê-su hằng khoan thứ,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn kiếp.

Ca vịnh

Tv 135 (136)
Ca mừng Vượt Qua
Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa
(Ca-xi-ô-đô-rô).

I

Tx 1 : Chúa quả là nguồn sống,
         nơi suối hoan lạc, Ngài cho chúng con uống thoả thuê.

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thần các thần, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Chúa các chúa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Trải mặt đất này trên làn nước bao la, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người làm ra những đèn trời to lớn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Cho thái dương điều khiển ban ngày, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

II

 • Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

III

 • Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tiêu diệt những quân vương hiển hách, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vua Xi-khon của dân tộc A-mô-ri, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Và vua Ốc miền Ba-san nữa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

Tv 60 (61)
Người lưu vong cầu nguyện
Lời cầu nguyện của người công chính
đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 2 : Tâm thần con đang mòn mỏi rã rời,
          xin Chúa dẫn con lên
          tảng đá cao vòi vọi.

 • Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, *
  và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.
 • Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,
  tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *
  Trên tảng đá kia cao vòi vọi,
  xin Ngài dẫn con lên.
 • Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
  luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *
  Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
  được chở che dưới cánh tay Ngài.
 • Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,
  đã nghe lời khấn nguyện của con, *
  lại cho con thừa hưởng
  cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.
 • Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ
  cho đức vua sống mãi ngàn năm, *
  hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
  được ân tình tín nghĩa chở che.
 • Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh, *
  ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.
 • Vinh danh …

Tv 97 (98)
Chúa toàn thắng khi xét xử
Thánh vịnh này nói về Chúa Ki-tô khi Người đến lần thứ nhất
và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

Tx 3 : Toàn cõi đất này đã xem thấy
          ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *
  Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
  nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 • Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
  mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ; *
  Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
  dành cho nhà Ít-ra-en.
 • Toàn cõi đất này đã xem thấy
  ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *
  Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
  mừng vui lên, reo hò đàn hát.
 • Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
  nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *
  Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
  tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương !
 • Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
  địa cầu với toàn thể dân cư ! *
  Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
  đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.
 • Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *
  Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
  xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Tôi tưởng nhớ bao việc Chúa làm,
Đ. tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.

Bài đọc 1      Rm 8,28-39

Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong Đức Giê-su Ki-tô

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
28 Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

31 Vậy còn phải nói gì thêm nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp    Ep 2,5.4.7

X.   Dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Thiên Chúa cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô,
*    vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta.
Đ.   Người tỏ lòng nhân hậu của Người, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. *

Bài đọc 2

Trích tác phẩm của thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục.

Hỡi bạn là người đã được cứu chuộc, bạn hãy ngẫm xem Đấng chịu treo trên thập giá vì bạn, Đấng đã chết để làm cho kẻ chết được sống, Đấng đã qua đi mà cả trời đất phải khóc than và đá cứng phải vỡ ra, Đấng ấy là ai, cao cả thế nào, thánh thiện làm sao.

Nhưng để từ cạnh sườn Đức Ki-tô đang ngủ trên thập giá, Hội Thánh được thành hình và để lời Kinh Thánh sau đây nên ứng nghiệm : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu, thì thiên ý nhiệm mầu đã muốn cho lưỡi đòng của người lính đâm thủng và mở cạnh sườn Chúa ra, đồng thời cũng muốn, một khi máu cùng nước chảy ra, giá cứu chuộc chúng ta tuôn trào từ nguồn, tức là từ nơi sâu thẳm của trái tim để làm cho các bí tích của Hội Thánh có sức mang lại sự sống ân sủng, và để cho những ai đang sống trong Đức Ki-tô được uống ở mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Vậy hãy trỗi dậy, hỡi bạn tình của Đức Ki-tô, hãy giống như chim câu làm tổ bên bờ vực thẳm để ở đó, như chim sẻ tìm được mái ấm, bạn canh thức không ngừng. Ở đó, như chim gáy, bạn hãy đem giấu những đứa con nhỏ do tình yêu thanh khiết sinh ra. Ở đó, bạn hãy ghé miệng uống thoả thuê tận nguồn suối của Đấng Cứu Độ. Quả thật, Người là mạch nước chảy ra từ giữa vườn địa đàng, được chia làm bốn nhánh, rồi đổ tràn vào các tâm hồn sốt sắng, mạch nước đó tưới gội và làm cho toàn cõi đất được phì nhiêu.

Hỡi linh hồn tận hiến cho Thiên Chúa, dù bạn là ai, bạn hãy mau chạy đến nguồn suối ban sự sống và ánh sáng với lòng khát khao nồng nhiệt, và hãy đem hết sức mạnh của cõi lòng mà kêu lên với Người : “Ôi vẻ huy hoàng khôn tả của Thiên Chúa tối cao, ôi ánh sáng vĩnh cửu tinh tuyền rực rỡ, ôi sự sống ban sức sống cho mọi sự sống, ôi ánh sáng ban sức sáng cho mọi ánh sáng và giữ cho các tinh tú thiên hình vạn trạng luôn chói ngời trong ánh huy hoàng vĩnh cửu, trước thiên toà của Ngài ngay từ buổi bình minh tiên khởi.”

Ôi dòng nước tuôn trào, dòng nước vĩnh cửu không ai tới được, dòng nước trong ngần, dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mắt phàm không thể thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy đục.

Từ nơi Ngài, một con sông tuôn chảy, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời, để cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, chúng con sẽ cất cao bài ca chúc tụng Ngài, vì đã kinh nghiệm và làm chứng được rằng : Ngài quả là nguồn sống, và nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

Xướng đáp    Tv 102 (103), 2.4; 33 (34), 9

X. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
* Chúa cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy : hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. *

Canh II

Tx 4 : Chúng con nhận lãnh Đức Kitô từ bàn thờ Chúa, nơi Ngài, hồn xác chúng con được hân hoan.

Tc  Is 33,2-6
Lời cầu trong cơn cùng quẫn
Trong Đức Ki-tô có cất giấu mọi kho tàng
của sự khôn ngoan và hiểu biết (Cl 2,3).

 • Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con,
  chúng con trông cậy vào Ngài. *
  Mỗi buổi sáng,
  xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;
  xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 • Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn, *
  Ngài đứng lên, các nước tán loạn.
 • Người ta thu chiến lợi phẩm về,
  như cào cào thu lượm, *
  người ta xông vào lấy,
  như châu chấu xông vào.
 • Đức Chúa được suy tôn,
  vì Người ngự trên chốn cao vời. *
  Người làm cho Xi-on
  được đầy chính trực công minh.
 • Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
  Sự khôn ngoan và hiểu biết
  đem lại ơn cứu độ dồi dào, *
  sự kính sợ Đức Chúa,
  đó chính là kho tàng Người ban.
 • Vinh danh …

Tc  Is 33,13-16
Thiên Chúa xét xử công minh
Lời Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em
và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 • Chúa phán :
  “Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta đã làm,
  kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh.” *
  Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
  bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
 • Chúng rằng :
  “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ? *
  Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?”
 • Kẻ theo đường chính trực
  hằng ăn nói thẳng ngay, *
  của chiếm đoạt không màng,
  tay xua quà hối lộ.
 • Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe, *
  việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 • Người như thế sẽ được ở non cao,
  có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *
  Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
  nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 • Vinh danh …

Tc  Hc 36,11-17
Lời nguyện cho dân Chúa
Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).

 • Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
  là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, *
  và được Ngài kể như con đầu lòng.
 • Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, *
  là thánh đô, là nơi Ngài an nghỉ.
 • Xin làm cho khắp cả Xi-on
  vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
  và làm cho thánh điện
  được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 • Xin làm chứng bênh vực
  những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, *
  những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện.
 • Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, *
  để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng.
 • Lạy Đức Chúa,
  xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van *
  như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài.
 • Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận
  Ngài là Đức Chúa, *
  là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Này con hỡi, để tâm vào điều Ta chỉ vẽ,
Đ. lắng tai nghe lời lẽ nhủ khuyên.

Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.   

Lời nguyện         

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

Thánh thi

Ôi Giê-su từ bi lân tuất,
Niềm cậy trông hoan lạc vui say,
Suối nguồn ơn cả nghĩa dầy,
Càng mê mẩn trí càng ngây ngất lòng.

Người sám hối chỉ trông vào Chúa,
Đấng chẳng hề chối bỏ lời xin,
Hằng ban cho kẻ kiếm tìm
Một lần gặp gỡ trăm nghìn hồng ân.

Tình yêu Chúa muôn phần kỳ lạ,
Làm thoả lòng thoả dạ người thân,
Đầy dư mà vẫn chẳng nhàm,
Thoả niềm khao khát vẫn hoàn khát khao.

Ôi Giê-su ngọt ngào êm ái,
Mảnh hồn này khắc khoải chờ mong,
Châu sa lệ nhỏ đã từng
Tìm Thầy kiếm Chúa : đáy lòng thở than !

Xin ở lại cùng đoàn đệ tử,
Kìa Vầng Đông rực rỡ chân trời,
Màn đêm vội vã tháo lui,
Nhường cho ngày mới lên ngôi oai hùng.

Ôi Giê-su, hoa lòng Trinh Mẫu,
Lời tụng ca hoà tấu dâng Ngài,
Đợi ngày hưởng phúc thiên thai
Giữa triều thần thánh hát bài tạ ơn.

Ca vịnh

Tv 117 (118)
Tiếng reo mừng chiến thắng
Đức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ,
chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

I

Tx 1 : Đức Giê-su đứng giữa đền thờ và hô lớn :
          “Ai khát, hãy cứ đến cùng tôi mà uống.”

  • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  • Ít-ra-en hãy nói lên rằng : *
   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  • Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : *
   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  • Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : *
   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  • Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
   Chúa đáp lời và giải thoát tôi. *
   Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
   hỏi người đời làm chi tôi được ?
  • Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
   tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. *
   Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
   thì hơn tin cậy ở người trần gian.
  • Cậy vào thần thế vua quan, *
   chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
  • Vinh danh …

  II

Tx 2 : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
           hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

  • Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. *
   Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
  • Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
   chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
  • Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
   nhưng Chúa đã phù trợ thân này. *
   Chúa là sức mạnh tôi,
   là Đấng tôi ca ngợi,
   chính Người cứu độ tôi.
  • Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
   trong doanh trại chính nhân : *
   “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
   tay hữu Chúa giơ cao,
   tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
  • Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
   để loan báo những công việc Chúa làm. *
   Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
   nhưng không nỡ để tôi phải chết.

  III

  • Xin mở cửa công chính cho tôi
   để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. *
   Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
   chỉ những người công chính mới được qua.
  • Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài *
   vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
  • Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
   lại trở nên đá tảng góc tường. *
   Đó chính là công trình của Chúa,
   công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
  • Đây là ngày Chúa đã làm ra,
   nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. *
   Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
   lạy Chúa,  xin thương giúp thành công.
  • Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
   cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
   Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
  • Đức Chúa là Thượng Đế,
   Người giãi sáng trên ta, *
   tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
   đến bên cạnh bàn thờ.
  • Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
   xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
   lạy Thiên Chúa con thờ,
   xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
  • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  • Vinh danh …

  Tc  Đn 3,52-57
  Muôn thụ tạo hãy ca tụng Chúa
  Đấng Tạo Hoá đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).

Tx 3 :  Này con, hãy dâng trọn trái tim cho Thầy,
           và để mắt dõi theo nẻo đường Thầy chỉ dạy.

 • Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
  là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *
  xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
  mà thấu nhìn vực thẳm, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *
  hãy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 150
Ca tụng Chúa đi
Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác
(Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
         ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
  ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
  Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
  ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
 • Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
  ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
  Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
  ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
 • Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
  ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
  Hỡi toàn thể chúng sinh,
  ca tụng Chúa đi nào !
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Gr 31, 33

Đức Chúa phán : “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.”

Xướng đáp

XĐ.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
      hãy học với tôi,
X.     vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. *
        Vinh danh …

Tx TCTM      

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Ha-lê-lui-a.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Khi phạm tội, chúng ta đã đâm vào trái tim Chúa Giêsu, vậy chúng ta hãy nhìn lên Người và dâng lời chúc tụng cầu xin: * Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa thật, chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin làm cho chúng con được sống nhờ sức sống Chúa ban, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa đẹp lòng Ðức Chúa Cha mọi đàng, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin giúp chúng con để tâm nghe lời Chúa phán dạy, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa biểu lộ tấm lòng ưu ái của Chúa Cha, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin tỏ bày sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa qua đời sống Giáo Hội, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là nguồn sung mãn thông cho chúng con mọi ơn lành, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là mạch tràn trề sức sống, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin làm cho chúng con nên thánh thiện nhờ mến Chúa yêu người, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi,
       hay Ta đã có chi làm ngươi phiền lòng,
       hãy trả lời Ta đi !

Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
Anh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an
(2 Cr 1,7).

 • Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
  ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
  Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
  rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 • Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
  “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *
  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
  ta thấy mình chan chứa một niềm vui !
 • Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
  như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. *
  Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
  mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 • Họ ra đi, đi mà nức nở,
  mang hạt giống vãi gieo ; *
  lúc trở về,  về reo hớn hở,
  vai nặng gánh lúa vàng.
 • Vinh danh …

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1 Cr 3,9).

 • Ví như Chúa chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
  Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
  uổng công người trấn thủ canh đêm.
 • Bạn có thức khuya hay dậy sớm
  khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
  Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
  Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 • Này con cái là hồng ân của Chúa,
  con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
  Bầy con sinh hạ thời son trẻ
  tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
 • Hạnh phúc thay người nào
  đeo ống đầy loại tên như thế ! *
  Họ sẽ không nhục nhã
  khi phải đến cửa công
  tranh tụng với địch thù.
 • Vinh danh …

Tv 127 (128)
Hạnh phúc thay gia đình có Chúa
Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on,
nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).

 • Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
  ăn ở theo đường lối của Người. *
  Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
  bạn quả là lắm phúc nhiều may.
 • Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
  khác nào cây nho đầy hoa trái, *
  và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
  xúm xít tại bàn ăn.
 • Đó chính là phúc lộc
  Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
  Xin Chúa từ Xi-on
  xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
 • Ước chi trong suốt cả cuộc đời
  bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
  được sống lâu bên đàn con cháu. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình !
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Gr 31, 2-4

Đức Chúa phán thế này : Đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa lại hiện ra với tôi : “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại.”

X. Các bạn sẽ vui mừng múc nước
Đ. tận nguồn Đấng Cứu Độ.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Tâm can này tan nát đau thương
       và xương cốt rụng rời.

Tv 118 (119),97-104
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XIII

 • Luật pháp Ngài, lạy Chúa,  con yêu chuộng dường bao,
  suốt ngày cứ suy đi gẫm lại ! *
  Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
  vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
 • Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
  vì con thường gẫm suy thánh ý ; *
  am hiểu hơn các bậc lão thành,
  bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.
 • Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
  cốt làm sao giữ được lời Ngài. *
  Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
  bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
 • Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
  ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. *
  Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
  nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.
 • Vinh danh …

Tv 78 (79),1-5.8-11.13
Lời than vãn về thành Giê-ru-sa-lem
Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, ước chi ngày hôm nay
thành hiểu được chính nghĩa hòa bình (Lc 19,42).

I

 • Lạy Thiên Chúa,
  dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài ; *
  chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
  phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn ;
 • tử thi những người tôi tớ Chúa,
  chúng đem liệng cho chim trời ăn ; *
  xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
  lại quẳng làm mồi cho dã thú.
 • Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem
  chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy,
  người chết chẳng ai chôn. *
  Chúng con bị láng giềng thoá mạ,
  người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
 • Đến bao giờ, lạy Chúa,  Ngài còn nổi giận,
  Ngài nổi giận mãi sao ? *
  Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa ?
 • Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
  mà trừng phạt chúng con. *
  Xin rủ lòng thương mau đến giúp,
  vì chúng con đã khổ quá nhiều.
 • Vinh danh …

II

 • Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
  xin Ngài thương phù trợ,
  để danh Ngài rạng rỡ. *
  Xin giải thoát chúng con
  và thứ tha tội lỗi,
  vì danh dự của Ngài.
 • Sao Ngài để cho dân ngoại nói : *
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?”
 • Ước gì chúng con thấy nhãn tiền :
  Ngài làm cho chư dân nhận biết *
  rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
  máu chúng đã đổ ra.
 • Ước gì tiếng tù nhân rên siết
  vọng lên thấu tai Ngài. *
  Xin giơ tay hùng mạnh
  cứu sống những người mang án tử.
 • Phần chúng con
  là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, *
  chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
  và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   Gr 32, 40

Ta sẽ giao kết với dân Ta một giao ước muôn đời. Ta sẽ không ngừng thi ân cho chúng, sẽ ban cho chúng lòng kính sợ Ta, để chúng không xa lìa Ta nữa.

Xướng đáp

X. Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
     luống công chờ, không được một ai.

Đ. Đợi người an ủi đôi lời,
     trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Một người lính lấy giáo
      đâm vào cạnh sườn Đức Giê-su,
      tức thì máu cùng nước chảy ra.

Tv 128 (129)
Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng
Hội Thánh nói lên những đau khổ của mình (thánh Âu-tinh).

 • Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  Ít-ra-en hãy nói lên điều đó. *
  Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  nhưng đã không hề thắng được tôi.
 • Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
  đào xới lên những luống thật dài. *
  Nhưng mà Chúa công minh
  đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.
 • Ước chi những kẻ thù Xi-on
  đều nhục nhã tháo lui hết thảy, *
  và nên như cỏ mọc mái nhà,
  chưa ai nhổ mà đã héo khô !
 • Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
  cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. *
  Khách qua đường không ai chào hỏi chúng :
  Chúa ban phúc lành cho anh em,
  chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 130 (131)
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường
(Mt 11,29).

 • Lòng con chẳng dám tự cao, *
  mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !
 • Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
  việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
  hồn con, con vẫn trước sau
  giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
 • Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
  trong con hồn lặng lẽ an vui. *
  Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
  từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 132 (133)
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao
Chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4,7).

 • Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
  anh em được sống vui vầy bên nhau ! *
  Như dầu quý đổ trên đầu
  xuống râu xuống cổ áo chầu A-ron.
 • Như sương từ đỉnh Khe-mon
  toả trên đồi núi Xi-on lan tràn, *
  nơi đây ân huệ Chúa ban,
  chính là sự sống chứa chan muôn đời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn    Rm 5, 8-9

Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

X. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

Đ. đã phải mang thương tích
   cho chúng ta được chữa lành.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,
Ôi Giê-su, Đấng chuộc tội gian trần,
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử,
Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,
Kể từ nay A-đam mới phục hồi,
Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,
Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,
Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,
Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở
Trái tim Người cho tất cả chúng ta,
Để từ đây nhờ máu nước chan hoà,
Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14
Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trận
Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).

Tx 1 : Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,
          vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,
          Người đã thương lôi kéo chúng ta
          đến cùng Thánh Tâm Người.

 • Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực
  khiến nhà vua sung sướng, *
  Ngài đã chiến thắng,
  vua hoan hỷ dường nào !
 • Lòng vua ước nguyện sao,
  Chúa đã ban như vậy, *
  miệng vua khấn xin gì,
  Ngài cũng không từ chối.
 • Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
  vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
  Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
  năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
 • Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
  Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
  Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
  và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
 • Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, *
  và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, *
  chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập
khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

Tx 2 Anh em hãy học với tôi,
          vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,
          tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 • Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.
 • Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
 • Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
  Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?
 • Trước thánh nhan Chúa,
  hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
 • Vinh danh …

Tv 113B (115)
Ca tụng Thiên Chúa chân thật
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa,
để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1 Tx 1,9).

Tx 3 : Tôi là người mục tử nhân lành,
          tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,
          và hy sinh tính mạng cho chúng.

 • Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  vâng lạy Chúa, xin đừng, *
  nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
  bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
 • Sao chư dân lại nói :
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?” *
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  muốn làm gì là Chúa làm nên.
 • Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành. *
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có mũi có tai, không ngửi không nghe.
 • Có hai tay, không sờ không mó
  có hai chân, không bước không đi, *
  từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
 • Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần *
  cũng giống như chúng vậy.
 • Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa, *
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :
  sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
  sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
 • Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  cho anh em và cho con cháu. *
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  xuống muôn phúc lành cho anh em.
 • Trời là trời của Chúa, *
  còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
 • Không phải người đã chết,
  hay mọi kẻ bước vào
  cõi thinh lặng ngàn thu *
  sẽ ca tụng Đức Chúa ;
 • nhưng là chính chúng ta,
  những người còn đang sống, *
  chúng ta chúc tụng Chúa
  từ nay đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
          ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Ep 5, 25b-27

Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

Xướng đáp

XÐ. Chúa Kitô đã yêu thương ta,
*   Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X.   Làm cho ta trở thành một vương quốc,
     thành những tư tế
     để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
    Vinh danh…

Tx TCTM       

Chúa mở tay đón nhận chúng ta
và ấp ủ chúng ta vào lòng
vì Người nhớ lại lượng từ bi cao cả.

TCTM             

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa Giêsu, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con,  ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài: * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở,  * xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.
 • Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn,  * xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.
 • Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi,  * xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.
 • Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết,  * xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.
 • Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất,  * xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ           

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)