THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

tuần i

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,
Ôi Giê-su, Đấng chuộc tội gian trần,
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử,
Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,
Kể từ nay A-đam mới phục hồi,
Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,
Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,
Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,
Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở
Trái tim Người cho tất cả chúng ta,
Để từ đây nhờ máu nước chan hoà,
Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 1 : Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,
          vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,
          Người đã thương lôi kéo chúng ta
          đến cùng Thánh Tâm Người.

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa,
nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).

Tx 2 Anh em hãy học với tôi,
          vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,
          tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 • Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
  “Ôi nhục nhã ê chề !” *
  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
  “Mọi người đều giả dối !”
 • Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
  vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người. *
  Đối với Chúa thật là đắt giá
  cái chết của những ai trung hiếu với Người.
 • Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
  tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
 • Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn *
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người, *
  tại khuôn viên đền Chúa,
  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

(Tiếp Tv 116)

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em : Dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa,
thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

 • Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, *
  ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
 • Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, *
  lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 140 (141),1-9

Lời cầu trong cơn nguy biến

Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện
của các thánh, bay lên trước Tôn Nhan (Kh 8,4).

Tx 3 : Tôi là người mục tử nhân lành,
          tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,
          và hy sinh tính mạng cho chúng.

 • Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
  xin Ngài mau đến phù trợ con. *
  Xin lắng nghe lời con
  khi con kêu lên Ngài.
 • Ước chi lời con nguyện
  như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, *
  và tay con giơ lên
  được chấp nhận như của lễ ban chiều.
 • Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, *
  và trông chừng lưỡi con.
 • Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
  đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. *
  Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
 • Người công chính cứ việc đánh con
  và lấy tình thương mà sửa dạy,
  nhưng dầu thơm kẻ dữ
  con quyết chẳng cho xức trên đầu ; *
  khi chúng làm điều ác,
  con vẫn luôn cầu nguyện.
 • Thủ lãnh chúng giờ đây
  bị xô vào tảng đá,
  họ đã từng hả dạ
  nghe tiếng con than rằng : *
  “Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
  như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới.”
 • Lạy Chúa là Chúa Tể,
  con ngước mắt nhìn Ngài,
  bên Ngài con ẩn náu,
  đừng để con thiệt mạng. *
  Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
  khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11

Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
          ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
 • nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,
  Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Ep 5, 25b-27

Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

Xướng đáp

XÐ. Chúa Kitô đã yêu thương ta,
*   Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X.   Làm cho ta trở thành một vương quốc,
     thành những tư tế
     để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
    Vinh danh…

Tx TCTM       

Tôi đã đến ném lửa vào trần gian,
và điều tôi thiết tha mong ước
là phải chi lửa ấy bốc cháy rồi !

TCTM   

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa Giêsu, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con,  ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài: * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở,  * xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.
 • Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn,  * xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.
 • Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi,  * xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.
 • Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết,  * xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.
 • Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất,  * xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ           

Thánh Maria (Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi       

Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
        Ha-lê-lui-a.

Tv 4
Lời tạ ơn
Thiên Chúa biệt đãi Đức Ki-tô, Đấng Thiên Chúa
đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 • Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
  khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
  Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
  xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
 • Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
  lòng vẫn còn chai đá *
  ưa thích chuyện hư không,
  chạy theo điều giả dối ?
 • Hãy biết rằng :
  Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; *
  khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
 • Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
  trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *
  Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
  và tin tưởng vào Chúa.
 • Biết bao kẻ nói rằng :
  “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?” *
  Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
 • Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc *
  hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.
 • Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
  vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
  ban cho con được sống yên hàn.
 • Vinh danh …

Tv 25 (26)
Người vô tội tin tưởng cầu nguyện
Thiên Chúa đã chọn ta trong Đức Ki-tô,
để ta trở nên tinh tuyền thánh thiện (Ep 1,4).

 • Lạy Chúa, xin Ngài xử cho con,
  vì con sống vẹn toàn, *
  con tin tưởng vào Chúa, không do dự.
 • Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con,
  tâm can này, xin đem thử lửa. *
  Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa
  và sống theo chân lý của Ngài.
 • Con không ngồi chung với quân xảo trá,
  chẳng giao du cùng bọn giả hình, *
  hằng gớm ghét bè lũ vô lương,
  không ngồi chung với phường gian ác.
 • Lạy Chúa, con rửa tay nói lên lòng vô tội
  và đi vòng quanh bàn thờ Chúa, *
  để hát bài cảm tạ tri ân
  và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.
 • Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, *
  mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.
 • Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân,
  chung vận mạng với phường khát máu. *
  Tay chúng gây tội ác tầy trời,
  riêng tay mặt đầy quà hối lộ.
 • Phần con đây, con sống vẹn toàn,
  xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa, *
  trên mặt đất bằng, chân con đứng vững,
  giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.
 • Vinh danh …

Tv 118 (119),113-120
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XV

 • Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
  nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu. *
  Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
 • Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại,
  để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. *
  Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
  đừng để con thất vọng ê chề.
 • Xin phù trợ để con được cứu,
  và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài. *
  Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
  vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.
 • Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
  nên con đã mến yêu thánh ý Ngài. *
  Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
  quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.
 • Vinh danh …

 Đoản huấn   Đnl 6,4-7

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
Đ.  Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng
Muôn lạy Chúa” (Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
        xin Ngài cứu vớt cho,
        khi chúng con đã ngủ,
        xin Chúa cũng giữ gìn,
        để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
        và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 Lời cầu       

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự :  Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn :    A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh Tâm hỡi, hòm bia mang lề luật,
Chẳng phải là luật nô lệ xa xưa,
Nhưng luật yêu thương, tình nghĩa mặn mà,
Luật tha thứ và từ bi rất mực !

Thánh Tâm hỡi, ngôi đền thờ Tân Ước,
Thiêng hơn đền ở Giê-ru-sa-lem,
Bức màn đây hẳn quý giá muôn nghìn,
Hơn màn cũ bị xé làm đôi mảnh !

Yêu trọn vẹn, khiến Thánh Tâm nhận lãnh
Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường,
Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương,
Như bằng chứng của mối tình khôn tả.

Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa
Và tỏ bày hai lễ tế Người dâng,
Lễ xưa kia trên thập tự máu hồng
Là mầu nhiệm ngày nay trên thế giới.

Lòng thương đó, hỏi ai không đáp lại,
Không đền ơn Đấng đã cứu chuộc mình ?
Trước mối tình đem mạng sống hy sinh,
Nào ai chẳng suốt cuộc đời gắn bó ?

Quỳ dâng Chúa Giê-su hằng khoan thứ,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn kiếp.

Ca vịnh

Tv 135 (136)
Ca mừng Vượt Qua
Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa
(Ca-xi-ô-đô-rô).

I

Tx 1 : Chúa quả là nguồn sống,
         nơi suối hoan lạc, Ngài cho chúng con uống thoả thuê.

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thần các thần, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Chúa các chúa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Trải mặt đất này trên làn nước bao la, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người làm ra những đèn trời to lớn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Cho thái dương điều khiển ban ngày, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

II

 • Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

III

 • Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tiêu diệt những quân vương hiển hách, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vua Xi-khon của dân tộc A-mô-ri, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Và vua Ốc miền Ba-san nữa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

Tv 60 (61)
Người lưu vong cầu nguyện
Lời cầu nguyện của người công chính
đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 2 : Tâm thần con đang mòn mỏi rã rời,
          xin Chúa dẫn con lên
          tảng đá cao vòi vọi.

 • Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, *
  và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.
 • Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,
  tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *
  Trên tảng đá kia cao vòi vọi,
  xin Ngài dẫn con lên.
 • Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
  luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *
  Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
  được chở che dưới cánh tay Ngài.
 • Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,
  đã nghe lời khấn nguyện của con, *
  lại cho con thừa hưởng
  cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.
 • Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ
  cho đức vua sống mãi ngàn năm, *
  hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
  được ân tình tín nghĩa chở che.
 • Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh, *
  ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.
 • Vinh danh …

Tv 97 (98)
Chúa toàn thắng khi xét xử
Thánh vịnh này nói về Chúa Ki-tô khi Người đến lần thứ nhất
và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

Tx 3 : Toàn cõi đất này đã xem thấy
          ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *
  Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
  nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 • Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
  mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ; *
  Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
  dành cho nhà Ít-ra-en.
 • Toàn cõi đất này đã xem thấy
  ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *
  Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
  mừng vui lên, reo hò đàn hát.
 • Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
  nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *
  Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
  tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương !
 • Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
  địa cầu với toàn thể dân cư ! *
  Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
  đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.
 • Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *
  Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
  xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Tôi tưởng nhớ bao việc Chúa làm,
Đ. tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.

Bài đọc 1      Rm 8,28-39

Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong Đức Giê-su Ki-tô

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
28 Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

31 Vậy còn phải nói gì thêm nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp    Ep 2,5.4.7

X.   Dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Thiên Chúa cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô,
*    vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta.
Đ.   Người tỏ lòng nhân hậu của Người, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. *

Bài đọc 2

Trích tác phẩm của thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục.

Hỡi bạn là người đã được cứu chuộc, bạn hãy ngẫm xem Đấng chịu treo trên thập giá vì bạn, Đấng đã chết để làm cho kẻ chết được sống, Đấng đã qua đi mà cả trời đất phải khóc than và đá cứng phải vỡ ra, Đấng ấy là ai, cao cả thế nào, thánh thiện làm sao.

Nhưng để từ cạnh sườn Đức Ki-tô đang ngủ trên thập giá, Hội Thánh được thành hình và để lời Kinh Thánh sau đây nên ứng nghiệm : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu, thì thiên ý nhiệm mầu đã muốn cho lưỡi đòng của người lính đâm thủng và mở cạnh sườn Chúa ra, đồng thời cũng muốn, một khi máu cùng nước chảy ra, giá cứu chuộc chúng ta tuôn trào từ nguồn, tức là từ nơi sâu thẳm của trái tim để làm cho các bí tích của Hội Thánh có sức mang lại sự sống ân sủng, và để cho những ai đang sống trong Đức Ki-tô được uống ở mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Vậy hãy trỗi dậy, hỡi bạn tình của Đức Ki-tô, hãy giống như chim câu làm tổ bên bờ vực thẳm để ở đó, như chim sẻ tìm được mái ấm, bạn canh thức không ngừng. Ở đó, như chim gáy, bạn hãy đem giấu những đứa con nhỏ do tình yêu thanh khiết sinh ra. Ở đó, bạn hãy ghé miệng uống thoả thuê tận nguồn suối của Đấng Cứu Độ. Quả thật, Người là mạch nước chảy ra từ giữa vườn địa đàng, được chia làm bốn nhánh, rồi đổ tràn vào các tâm hồn sốt sắng, mạch nước đó tưới gội và làm cho toàn cõi đất được phì nhiêu.

Hỡi linh hồn tận hiến cho Thiên Chúa, dù bạn là ai, bạn hãy mau chạy đến nguồn suối ban sự sống và ánh sáng với lòng khát khao nồng nhiệt, và hãy đem hết sức mạnh của cõi lòng mà kêu lên với Người : “Ôi vẻ huy hoàng khôn tả của Thiên Chúa tối cao, ôi ánh sáng vĩnh cửu tinh tuyền rực rỡ, ôi sự sống ban sức sống cho mọi sự sống, ôi ánh sáng ban sức sáng cho mọi ánh sáng và giữ cho các tinh tú thiên hình vạn trạng luôn chói ngời trong ánh huy hoàng vĩnh cửu, trước thiên toà của Ngài ngay từ buổi bình minh tiên khởi.”

Ôi dòng nước tuôn trào, dòng nước vĩnh cửu không ai tới được, dòng nước trong ngần, dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mắt phàm không thể thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy đục.

Từ nơi Ngài, một con sông tuôn chảy, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời, để cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, chúng con sẽ cất cao bài ca chúc tụng Ngài, vì đã kinh nghiệm và làm chứng được rằng : Ngài quả là nguồn sống, và nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

Xướng đáp    Tv 102 (103), 2.4; 33 (34), 9

X. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
* Chúa cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy : hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. *

Canh II

Tx 4 : Chúng con nhận lãnh Đức Kitô từ bàn thờ Chúa, nơi Ngài, hồn xác chúng con được hân hoan.

Tc  Is 33,2-6
Lời cầu trong cơn cùng quẫn
Trong Đức Ki-tô có cất giấu mọi kho tàng
của sự khôn ngoan và hiểu biết (Cl 2,3).

 • Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con,
  chúng con trông cậy vào Ngài. *
  Mỗi buổi sáng,
  xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;
  xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 • Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn, *
  Ngài đứng lên, các nước tán loạn.
 • Người ta thu chiến lợi phẩm về,
  như cào cào thu lượm, *
  người ta xông vào lấy,
  như châu chấu xông vào.
 • Đức Chúa được suy tôn,
  vì Người ngự trên chốn cao vời. *
  Người làm cho Xi-on
  được đầy chính trực công minh.
 • Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
  Sự khôn ngoan và hiểu biết
  đem lại ơn cứu độ dồi dào, *
  sự kính sợ Đức Chúa,
  đó chính là kho tàng Người ban.
 • Vinh danh …

Tc  Is 33,13-16
Thiên Chúa xét xử công minh
Lời Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em
và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 • Chúa phán :
  “Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta đã làm,
  kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh.” *
  Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
  bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
 • Chúng rằng :
  “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ? *
  Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?”
 • Kẻ theo đường chính trực
  hằng ăn nói thẳng ngay, *
  của chiếm đoạt không màng,
  tay xua quà hối lộ.
 • Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe, *
  việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 • Người như thế sẽ được ở non cao,
  có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *
  Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
  nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 • Vinh danh …

Tc  Hc 36,11-17
Lời nguyện cho dân Chúa
Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).

 • Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
  là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, *
  và được Ngài kể như con đầu lòng.
 • Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, *
  là thánh đô, là nơi Ngài an nghỉ.
 • Xin làm cho khắp cả Xi-on
  vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
  và làm cho thánh điện
  được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 • Xin làm chứng bênh vực
  những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, *
  những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện.
 • Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, *
  để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng.
 • Lạy Đức Chúa,
  xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van *
  như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài.
 • Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận
  Ngài là Đức Chúa, *
  là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Này con hỡi, để tâm vào điều Ta chỉ vẽ,
Đ. lắng tai nghe lời lẽ nhủ khuyên.

Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.   

Lời nguyện         

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Vì yêu chúng ta,
       trái tim Chúa Giê-su đã phải mang thương tích,
       ta hãy đến tôn thờ.

Thánh thi

Ôi Giê-su từ bi lân tuất,
Niềm cậy trông hoan lạc vui say,
Suối nguồn ơn cả nghĩa dầy,
Càng mê mẩn trí càng ngây ngất lòng.

Người sám hối chỉ trông vào Chúa,
Đấng chẳng hề chối bỏ lời xin,
Hằng ban cho kẻ kiếm tìm
Một lần gặp gỡ trăm nghìn hồng ân.

Tình yêu Chúa muôn phần kỳ lạ,
Làm thoả lòng thoả dạ người thân,
Đầy dư mà vẫn chẳng nhàm,
Thoả niềm khao khát vẫn hoàn khát khao.

Ôi Giê-su ngọt ngào êm ái,
Mảnh hồn này khắc khoải chờ mong,
Châu sa lệ nhỏ đã từng
Tìm Thầy kiếm Chúa : đáy lòng thở than !

Xin ở lại cùng đoàn đệ tử,
Kìa Vầng Đông rực rỡ chân trời,
Màn đêm vội vã tháo lui,
Nhường cho ngày mới lên ngôi oai hùng.

Ôi Giê-su, hoa lòng Trinh Mẫu,
Lời tụng ca hoà tấu dâng Ngài,
Đợi ngày hưởng phúc thiên thai
Giữa triều thần thánh hát bài tạ ơn.

Ca vịnh

Tv 62 (63),2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám,
ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

Tx 1 : Đức Giê-su đứng giữa đền thờ và hô lớn :
          “Ai khát, hãy cứ đến cùng tôi mà uống.”

 • Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
  ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa. *
  Linh hồn con đã khát khao Ngài,
  tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
  như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
 • Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
  để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
  Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
  miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
 • Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
  và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
  Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
  môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
 • Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
  suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
  Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
  nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
 • Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, *
  giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 • Vinh danh …

Tv 92 (93)
Chúa Hoá Công rực rỡ huy hoàng
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị :
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh (Kh 19,6.7).

Tx 2 : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
           hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 • Chúa là Vua hiển trị,
  Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, *
  Người lấy dũng lực làm cân đai.
 • Chúa thiết lập địa cầu,
  địa cầu không lay chuyển. *
  Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
  Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
 • Sóng nước đã gầm lên, lạy Chúa,
  sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào. *
  Sóng nước đã gầm lên, long trời lở đất.
 • Nhưng hơn cả tiếng nước ngàn trùng,
  hơn cả sóng oai hùng ngoài biển *
  Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.
 • Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, *
  nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
  triền miên qua mọi thời.
 • Vinh danh …

Tc  Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người
(Kh 19,5).

Tx 3 :  Này con, hãy dâng trọn trái tim cho Thầy,
           và để mắt dõi theo nẻo đường Thầy chỉ dạy.

 • Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
  Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
  chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
 • Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
  chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
  chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
  chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
  chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
  chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
  chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *
  chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
 • Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
  chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
  chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
  chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
  chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
  chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
 • Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
  chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
  chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
  chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
  chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
  chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
 • Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
  chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
  Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
  A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Nào chúc tụng Chúa Cha,
  Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
  muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
 • Lạy Chúa,
  chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
  muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý : không đọc kinh “Vinh danh” cuối thánh ca này).

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới,
hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
         ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, *
  ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
 • Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
  vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
  Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
  vì được Chúa làm Vua hiển trị.
 • Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
  nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
  Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
  ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
 • Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
  nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
  miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
  thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
 • Để trả thù muôn nước
  và trừng trị chư dân, *
  để xiềng chân vua chúa
  và xích cổ vương hầu,
 • để thi hành án phạt
  Chúa đã viết từ xưa. *
  Đó là niềm vinh dự
  cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Gr 31, 33

Đức Chúa phán : “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.”

Xướng đáp

XĐ.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
      hãy học với tôi,
X.     vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. *
        Vinh danh …

Tx TCTM      

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Ha-lê-lui-a.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Khi phạm tội, chúng ta đã đâm vào trái tim Chúa Giêsu, vậy chúng ta hãy nhìn lên Người và dâng lời chúc tụng cầu xin: * Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa thật, chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin làm cho chúng con được sống nhờ sức sống Chúa ban, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa đẹp lòng Ðức Chúa Cha mọi đàng, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin giúp chúng con để tâm nghe lời Chúa phán dạy, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa biểu lộ tấm lòng ưu ái của Chúa Cha, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin tỏ bày sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa qua đời sống Giáo Hội, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là nguồn sung mãn thông cho chúng con mọi ơn lành, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là mạch tràn trề sức sống, * Chúng con chúc tụng Chúa.
 • Xin làm cho chúng con nên thánh thiện nhờ mến Chúa yêu người, * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi,
       hay Ta đã có chi làm ngươi phiền lòng,
       hãy trả lời Ta đi !

Tv 119 (120)
Mong ước được bình an
Phải kiên trì lúc gặp gian truân, và phải chuyên tâm cầu nguyện
(Rm 12,12).

 • Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
  Chúa đã thương đáp lời. *
  Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
  khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
 • Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,
  Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
  và còn thêm chi nữa ? *
  Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
  thêm những hòn than đước đỏ hồng !
 • Thật bất hạnh cho tôi
  phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc, *
  phải sống cùng dân du mục Kê-đa.
 • Tấm thân này trải bao năm tháng
  sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
  Tôi vốn chuộng hoà bình,
  nhưng hễ tôi nói tới
  thì phe họ lại muốn chiến tranh.
 • Vinh danh …

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.
 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.
 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).

 • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
  “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
 • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.
 • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
  để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
 • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.
 • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
 • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
  Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Gr 31, 2-4

Đức Chúa phán thế này : Đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa lại hiện ra với tôi : “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại.”

X. Các bạn sẽ vui mừng múc nước
Đ. tận nguồn Đấng Cứu Độ.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Tâm can này tan nát đau thương
       và xương cốt rụng rời.

Tv 118 (119),41-48
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

VI

 • Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
  và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
  Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
  vì con tin cậy ở lời Ngài.
 • Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
  vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
  Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
  tới muôn thuở muôn đời.
 • Con thảnh thơi tiến bước,
  vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
  Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
  lòng không chút hổ ngươi.
 • Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
  và hết lòng yêu mến. *
  Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
 • Vinh danh …

Tv 53 (54),3-6.8-9
Xin ơn phù giúp
Nhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát
khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).

 • Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
  lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
  Lạy Thiên Chúa,  xin nghe con nguyện cầu,
  lắng tai nghe lời con thưa gửi.
 • Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
  bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
  chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
 • Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, *
  thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
 • Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
  lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
  thật danh Ngài thiện hảo,
 • vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, *
  và con đã dám nghênh bọn địch thù.
 • Vinh danh …

Tv 93 (94)
Chúa xử công minh cho người lành
Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ phạm các tội đó :
vì Người không mời gọi chúng ta để chúng ta sống vô luân,
nhưng là để sống thánh thiện (1 Tx 4,6-7).

I

 • Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo,
  lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm ! *
  Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
  trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.
 • Đến bao giờ, lạy Chúa,
  đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan ? *
  Quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược,
  những vênh váo ngang tàng ?
 • Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa,
  hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. *
  Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,
  tàn sát cả cô nhi !
 • Chúng bảo rằng : “Chúa đâu có thấy,
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm !” *
  Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời,
  bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?
 • Đấng từng gắn đôi tai
  há lại không nghe được, *
  Đấng nặn thành cặp mắt
  chẳng lẽ không thấy gì ?
 • Đấng sửa trị muôn dân
  lẽ nào không trừng phạt, *
  Đấng dạy dỗ con người
  mà chẳng biết gì sao ?
 • Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả ! *
  Thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài !

II

 • Lạy Chúa,hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
  được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. *
  Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn,
  trong khi huyệt mả sẵn chờ kẻ ác nhân.
 • Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
  chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản. *
  Công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
  mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.
 • Ai đứng dậy giúp tôi
  chống bọn làm điều ác, *
  ai sát cánh cùng tôi
  cự lại lũ gian tà ?
 • Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, *
  thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.
 • Lạy Chúa, khi con nói :“Này chân con lảo đảo”,
  tình thương Ngài đã đỡ nâng con. *
  Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
  ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.
 • Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,
  bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể gì luật pháp ? *
  Chúng tìm hại mạng sống người lành,
  lên án tử cho người vô tội.
 • Nhưng Chúa là thành luỹ chở che, *
  Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.
 • Tội của chúng, Người đổ trên đầu chúng,
  Người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm. *
  Đức Chúa là Thiên Chúa của ta, sẽ tiêu diệt chúng.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   Gr 32, 40

Ta sẽ giao kết với dân Ta một giao ước muôn đời. Ta sẽ không ngừng thi ân cho chúng, sẽ ban cho chúng lòng kính sợ Ta, để chúng không xa lìa Ta nữa.

Xướng đáp

X. Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
     luống công chờ, không được một ai.

Đ. Đợi người an ủi đôi lời,
     trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Một người lính lấy giáo
      đâm vào cạnh sườn Đức Giê-su,
      tức thì máu cùng nước chảy ra.

Tv 122 (123)
Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người
Hai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít,
xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).

 • Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, *
  Đấng đang ngự trên trời.
 • Quả thật như mắt của gia nhân
  hướng nhìn tay ông chủ, *
  như mắt của nữ tỳ
  hướng nhìn tay bà chủ,
 • mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
  là Thiên Chúa chúng ta, *
  tới khi Người xót thương chút phận.
 • Rủ lòng thương, lạy Chúa,  xin rủ lòng thương, *
  bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;
 • hồn thật quá ê chề vì hứng chịu *
  lời nhạo báng của phường tự mãn,
  giọng khinh người của bọn kiêu căng.
 • Vinh danh …

Tv 123 (124)
Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa
Chúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh”
(Cv 18,9-10).

 • Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng : *
  Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  khi thiên hạ nhằm ta xông tới,
 • hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, *
  lúc đùng đùng giận ta như vậy ;
 • hẳn là nước đã cuốn ta đi,
  dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
  hẳn là nước cuồn cuộn
  đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
 • Xin chúc tụng Đức Chúa
  đã không bỏ mặc ta *
  làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
 • Hồn ta tựa cánh chim
  thoát lưới người đánh bẫy ; *
  lưới giăng đã đứt rồi,
  thế là ta thoát nạn.
 • Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, *
  Đấng đã dựng nên cả đất trời.
 • Vinh danh …

Tv 124 (125)
Chúa gìn giữ dân Người
Chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).

 • Ai tin tưởng vào Chúa,
  khác nào núi Xi-on *
  chẳng bao giờ lay chuyển,
  muôn thuở vẫn trường tồn.
 • Như núi đồi bao bọc
  thành Giê-ru-sa-lem, *
  Chúa bao bọc dân Người
  bây giờ và mãi mãi.
 • Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
  đè nặng trên phần đất người lành, *
  kẻo người lành tra tay làm điều ác.
 • Lạy Chúa,xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu *
  và những ai lòng dạ thẳng ngay.
 • Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
  xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.
 • Vinh danh …

Đoản huấn    Rm 5, 8-9

Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

X. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

Đ. đã phải mang thương tích
   cho chúng ta được chữa lành.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,
Ôi Giê-su, Đấng chuộc tội gian trần,
Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,
Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử,
Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,
Kể từ nay A-đam mới phục hồi,
Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,
Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,
Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào
Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối
Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,
Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây
Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở
Trái tim Người cho tất cả chúng ta,
Để từ đây nhờ máu nước chan hoà,
Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa
đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

Tx 1 : Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,
          vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,
          Người đã thương lôi kéo chúng ta
          đến cùng Thánh Tâm Người.

 • Sấm ngôn của Đức Chúa
  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
  “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
 • Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
  quyền vương đế của Ngài : *
  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
 • Đức Chúa phán bảo rằng :
  “Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. *
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
 • Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lời, *
  rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
 • Tâu Chúa Thượng,Đức Chúa ở bên hữu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ. *
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
 • Vinh danh …

Tv 110 (111)
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài
thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).

Tx 2 Anh em hãy học với tôi,
          vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,
          tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 • Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, *
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
 • Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
  người mộ mến ra công tìm hiểu. *
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
 • Chúa đã truyền tưởng niệm
  những kỳ công của Người. *
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
 • Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn ; *
  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
 • Sức mạnh việc Người làm,
  Người cho dân thấy rõ, *
  khi tặng ban cho họ
  gia sản của chư dân.
 • Những công trình tay Chúa thực hiện
  quả là chân thật và công minh. *
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  bền vững đến muôn đời muôn thuở,
  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.
 • Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  thiết lập giao ước đến muôn đời. *
  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.
 • Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
 • Vinh danh …

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

Tx 3 : Tôi là người mục tử nhân lành,
          tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,
          và hy sinh tính mạng cho chúng.

 • Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
 • Gia đình họ phú quý giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành :
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
 • Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.
 • Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
  luôn vững lòng không sợ hãi chi
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
 • Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.
 • Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
          ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

Đoản huấn  Ep 5, 25b-27

Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

Xướng đáp

XÐ. Chúa Kitô đã yêu thương ta,
*   Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X.   Làm cho ta trở thành một vương quốc,
     thành những tư tế
     để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
    Vinh danh…

Tx TCTM       

Chúa mở tay đón nhận chúng ta
và ấp ủ chúng ta vào lòng
vì Người nhớ lại lượng từ bi cao cả.

TCTM             

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa Giêsu, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con,  ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài: * Xin rủ lòng thương xót chúng con.
 • Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở,  * xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.
 • Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn,  * xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.
 • Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi,  * xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.
 • Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết,  * xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.
 • Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất,  * xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ           

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)