11 THÁNG 7

THÁNH BIỂN ĐỨC, VIỆN PHỤ

– Ngài sinh năm 480 tại Nursie (Trung Ý) cùng với người em gái song sinh là Scholastica.
– Năm 14 tuổi, Ngài đi học tại Rôma. Để phản ứng lại thời cuộc đồi phong bại tục và để thực hiện ước muốn là chỉ yêu mến một mình thiên Chúa, Ngài đã bỏ học và lánh vào hang núi subiaco.
– Khoảng năm 500, do gương sống thánh thiện đạo Đức, Ngài được chọn làm Đan Phụ nhà vicovaro, nhưng sau đó Ngài đã rút lui.
– Năm 520, Ngài lập Đan Viện Subiaco và dần dần phát triển thêm 12 Đan Viện xung quang subiaco.
– Năm 530, Ngài lập Đan Viện Monte – Cassino, nơi đây sau này trở thành trung tâm đan tu, văn hóa, tôn giáo. Cũng tại nơi đây, năm 535 Ngài đã hoàn thành bộ tu luật có chiều kích rộng lớn và nội dung đầy đủ nhất so với các bộ luật đương thời.
– Ngày 21/3/547, thánh Biển Đức qua đời tại Monte – Cassino, hưởng thọ 67 tuổi.
– Năm 670, hài cốt Ngài được di chuyển và đặt tại Đan Viện Saint Benoit – Sur – Loir (pháp).
– Đức Phaolo VI đã chọn Ngài làm “quan thầy Châu Âu” và kính hằng năm ngày11/7.

 • Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chỉ sống cho Chúa thôi, hầu cận trước nhan Ngài,
Biển Đức ra đi lòng thao thức khôn nguôi.
Tìm hang sâu núi rừng, một con tim cháy bừng,
Phụng sự Thiên Chúa tối cao muôn trùng.

Trần gian như cỏ hoa, tình đời chóng phai nhoà,
Biển Đức mê say tình yêu Chúa Kitô.
Lặng thinh nghe tiếng gọi, tìm vinh quang Nước Trời,
Một niềm tin tưởng Chúa thương con người.

Người đi lên núi cao, lập nền móng tu trào,
Từ đây đan sinh cùng vui sống bên nhau.
Hợp lời ca chúc tụng, phụng sự Chúa hết lòng,
Luật người soi sáng dẫn đưa trên đường.

Biển Đức danh ngát thơm, ngàn đời mãi ca tụng,
Nhiệt tâm hăng say tìm kiếm Chúa không ngơi.
Nghìn năm vẫn sáng ngời, người tôi trung Chúa Trời,
Phần thưởng triều thiên phúc ân muôn đời.

Cùng tôn vinh Chúa Cha, nguồn hạnh phúc bất tận,
Ngợi khen Ngôi Hai, vì nhân thế hư vong.
Đã hy sinh cứu chuộc, tặng ban phúc vĩnh hằng,
Ngợi mừng Ngôi Ba phúc ân muôn trùng.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa
đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

Tx 1 : Hạnh phúc thay người khôn ngoan,
          xây nhà mình trên đá.

 • Sấm ngôn của Đức Chúa
  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
  “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
 • Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
  quyền vương đế của Ngài : *
  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
 • Đức Chúa phán bảo rằng :
  “Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. *
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
 • Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lời, *
  rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
 • Tâu Chúa Thượng,Đức Chúa ở bên hữu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ. *
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
 • Vinh danh …

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

Tx 2 : Ánh sáng Chúa,
         rạng soi trên khuôn mặt Cha Thánh,
         nên anh em đến quy tụ quanh Người.

 • Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
 • Gia đình họ phú quý giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành :
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
 • Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.
 • Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
  luôn vững lòng không sợ hãi chi
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
 • Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.
 • Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
 • Vinh danh …

Tv 112 (113)

Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 3 : Hạnh phúc thay người tôi tớ,
          khi chủ về còn thấy tỉnh thức.

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tc  Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

Tx 4 : Từ nơi người đang cầu nguyện,
           tình yêu người bừng cháy,
           người tiến về đền Chúa vinh quang muôn đời.

 • Chúc tụng Thiên Chúa
  là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. *
  Trong Đức Ki-tô,
  từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
  cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
 • Trong Đức Ki-tô,
  Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, *
  để trước thánh nhan Người,
  ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
  nhờ tình thương của Người.
 • Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, *
  Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
  nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
 • để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
  ân sủng Người ban tặng cho ta
  trong Thánh Tử yêu dấu.
 • Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
  chúng ta được cứu chuộc, *
  được thứ tha tội lỗi,
  theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
 • Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta *
  cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
 • Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
  thiên ý này là kế hoạch yêu thương
  Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
 • Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
  là quy tụ muôn loài trong trời đất
  dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Hc 50, 6-7

Người như sao mai giữa ngàn mây, như trăng rằm tròn đầy. Người như mặt trời chói lọi hào quang trên Đền thờ Đấng Tối Cao, Người như cầu vồng rực rỡ hiển vinh.

Xướng đáp

XР   Chúa đáng chúc tụng thay!
         Người nghe tiếng tôi nguyện cầu,
*       tôi hát ca tạ ơn Người.
X      Chúa là sức mạnh và thành luỹ của tôi.  *
        Vinh danh …

Tx TCTM

Hôm nay Giáo Hội mừng vui,
cộng đoàn đan sĩ chung lời hoan ca.
Kính mừng Biển Đức là cha,
nhờ người Chúa xuống cho ta phúc lành.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Thánh Biển Đức là thầy của đời sống cầu nguyện, xin người nguyện giúp cầu thay cho chúng ta nơi Thiên Chúa, * xin Chúa thương xót chúng con. 
 • Lạy Chúa, vì lòng nhân lành của Chúa, xin chỉ cho chúng con nẻo đường sự sống, * xin cho Giáo Hội Chúa bước theo con đường đó về tới Chúa dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng.
 • Xin Chúa ban ơn sống đời thinh lặng cho những ai tìm Chúa, * xin cho họ lắng tai lòng lắng nghe Lời Chúa.
 • Xin giúp chúng con thực hiện trọn vẹn các bậc khiêm nhường, * xin cho chúng con đạt tới lòng mến Chúa, để không còn sợ hãi.
 • Xin giúp chúng con thực hành đức ái cách nhiệt thành, * để chúng con đầy lòng kính trọng đối với mọi người.
 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Con ơi, hãy ghé tai lòng con,
Lắng nghe lời cha hiền dạy dỗ.
Hãy trở về, hãy trở về với Chúa,
Đấng con xa lìa vì ươn ái bất tuân.

Con ơi, vậy dẫu con là ai,
Nếu con tìm kiếm phục sự Chúa.
Hãy vâng phục, hãy oai hùng chiến đấu,
Với ý riêng mình thần phục Chúa Kitô.

Hôm nay, Lời Chúa thúc giục con,
Hãy nghe đừng cứng lòng trì hoãn.
Đã đến giờ, đã đến giờ thức giấc,
Hãy mau chỗi dậy, nhìn xem ánh linh quang.

Ai mong được hưởng phúc trường sinh,
Lưỡi môi đừng nói lời giả dối.
Hãy làm lành, hãy kiếm tìm theo đuổi,
Hãy luôn kiếm tìm và theo đuỗi an bình.

Con ơi, Lời Chúa êm dịu thay,
Dẫn ta đường tới nguồn sự sống.
Chúa nhân hiền lắng nghe lời kêu khấn,
Chúa luôn đáp lời: Này con, có Cha đây.

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14
Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trận
Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).

Tx 1 : Đã xuất hiện một người,
          tên gọi Biển Đức,
         được Chúa chúc phúc tràn đầy thánh ân.

 • Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực
  khiến nhà vua sung sướng, *
  Ngài đã chiến thắng,
  vua hoan hỷ dường nào !
 • Lòng vua ước nguyện sao,
  Chúa đã ban như vậy, *
  miệng vua khấn xin gì,
  Ngài cũng không từ chối.
 • Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
  vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
  Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
  năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
 • Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
  Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
  Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
  và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
 • Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, *
  và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, *
  chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 91 (92)
Ca tụng Chúa Hoá Công
Ca tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện
(thánh A-tha-na-xi-ô).

I

Tx 2: Thánh Biển Đức hằng khát mong,
         làm đẹp lòng duy mình Thiên Chúa.
         Mắt hướng về niềm chan chứa ánh quang,
         ngài đi vào tịch liêu.

 • Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,
  được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, *
  được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
  và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,
 • hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng, *
  nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà !
 • Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
  thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên : *
  Lạy Chúa,  công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
  tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay !
 • Người khờ dại nào đâu có biết,
  kẻ ngu si chẳng hiểu điều này : *
  Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
  phường gian ác có đua nở khoe tươi,
  cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

II

 • Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *
  Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
  kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,
  bọn gian ác đều rã tan hết thảy.
 • Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,
  tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,
  thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *
  Mắt con nghênh những kẻ địch thù,
  tai nghe biết lũ hại con mạt vận.
 • Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
  lớn mạnh như hương bá Li-băng, *
  được trồng nơi nhà Chúa,
  mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta ;
 • già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
  tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *
  để loan truyền rằng : Chúa thật là ngay thẳng,
  là núi đá cho tôi ẩn náu,
  nơi Người chẳng có chút bất công.
 • Vinh danh …

Tv 96 (97)
Chúa vinh quang khi xét xử
Thánh vịnh này có ý nói về việc Chúa cứu độ thế gian
và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

Tx 3:  Ai bỏ mọi sự vì Danh Ta,
         sẽ được sự sống
         trường sinh làm cơ nghiệp.

 • Chúa là Vua hiển trị,
  hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, *
  vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !
 • Mây u ám bao phủ quanh Người,
  bệ ngai rồng là công minh chính trực. *
  Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
  đốt tiêu tan địch thù tứ phía.
 • Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
  địa cầu trông thấy mà run sợ ; *
  núi tan chảy như sáp,
  khi diện kiến Thánh Nhan
  vị Chúa Tể hoàn cầu.
 • Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực, *
  hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
 • Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
  huênh hoang vì những vật hư vô này. *
  Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !
 • Được biết thế, Xi-on tưng bừng hoan hỷ ; *
  thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
  vì những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,
 • chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa
  là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu, *
  Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.
 • Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác, *
  Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
  giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.
 • Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
  niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. *
  Trước nhan thánh Chúa,
  người công chính hãy vui mừng,
  tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X.  Chúa đã yêu thương người
     và đã cho người đầy vinh dự.
Đ. Chúa mặc cho người áo vinh quang.

Bài đọc 1   Rm 12, 1-21

Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ  gửi tín hữu Rôma

 12,1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

3 Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. 4 Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng; 5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một phần thân thể trong Ðức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 7 Ðược ơn phục vụ, thì cứ phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 8 Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. 13 hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: 15 vui với người vui, khóc với nguòi khóc. 16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, 17 đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. 18 Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người.

19 Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. 20 Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. 21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

Xướng đáp     

X.    Có một người đời sống khả kính,
       được ơn Chúa chúc phúc cả đến tên gọi,
       từ thuở niên thiếu
      người đã mang một tâm hồn trưởng thành.
*    Nếp sống người quả đã chín trước tuổi,
      người không hề phú mình cho lạc thú.
Đ.  Người đành chịu dốt nát một cách thông minh
     và thất học một cách sáng suốt. *

Bài đọc 2

Trích Tông thư của Đức Phaolô VI

Thánh Biển Đức quan thầy của âu châu.

Thánh Biển Đức là sứ giả hòa bình, người kiến tạo sự hợp nhất, bậc thầy phong hóa, chiến sĩ kiệt xuất trong việc phát triển Kitô giáo và Tổ phụ đầy huân công của đan tu tại Âu Châu. Vào thời Đế quốc Rôma đang bị tan rã, khi một vài vùng còn ngồi trong bóng tối thì ở những nước khác nhờ nỗ lực và sự kiên trì không bờ bến của thánh Biển Đức và con cái ngài, đã phất lên trong lãnh vực khoa học nhân văn và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Chúng ta có thể nói Thánh Tổ như bình minh đã bừng lên trên lục địa này. Ngài và qua con cái ngài đã sử dụng thập giá, cuốn sách và cái cày để kiến tạo nền văn hóa Kitô giáo cho những dân tộc sống rải rác từ Địa Trung Hải đến vùng Scandinavia, từ Ái nhỉ Lan đến Ba Lan.

“Nhờ Thập Giá”, nghĩa là nhờ luật Chúa Kitô, ngài đã củng cố và làm phát triển đời sống cộng đoàn cũng như cá nhân. Nhờ thần vụ, ngài đã ghi khắc vào tâm trí của họ với những lý lẽ chắc chắn và kiên vững tầm quan trọng về sự hài hòa của đạo lý Kitô giáo và văn minh nhân loại. Như thế, ngài đã xây đắp một nền hợp nhất tinh thần cho Châu Âu, đến nổi các dân tộc trong lục địa này cảm nhận như chỉ có một đoàn dân của Thiên Chúa, mặc dù khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc và văn hóa. Nhờ nỗ lực kiên trì của các đan sĩ, nhờ việc hấp thụ một nền giáo dục vững chắc như thế của Đấng Tổ Phụ cao cả, sự hợp nhất vừa nói trên đã có thể kéo dài trong suốt thời đại quen gọi là Trung cổ. Sự hợp nhất ấy theo lời thánh Augustino là bản chất của mọi vẻ đẹp, không may đã bị phá vỡ do nhiều hoàn cảnh đáng buồn. Tuy nhiên, sự hiệp nhất ấy trong thời đại chúng ta vẫn còn nhớ nhiều tâm hồn thiện chí nỗ lực tái tạo.

Thứ đến “nhờ cuốn sách”, nghĩa là nhờ văn hóa đầy óc sáng tạo, Thánh Tổ Biển Đức cũng như các đan viện mang danh ngài và thế lực của ngài đã dày công sao chép vô số tài liệu trong kho tàng văn học và nghệ thuật cổ thời để rồi bảo trì và truyền lại cho các thế hệ tương lai, cũng như đã đào sâu nguyên lý phong phú tàng ẩn trong đó.

Sau hết “nhờ cái cày”, nghĩa là qua nông nghiệp, các đan sĩ Biển Đức đã biến những vùng đất bạt ngàn hiểm trở thành những cánh đồng màu mỡ và những mảnh vườn xinh tươi. Các ngài đã hòa hợp lời kinh và công việc theo khẩu hiệu “Ora et labora” (cầu nguyện và lao động). Nhờ đó các ngài đã tạo cho đời sống nhân loại thêm tốt đẹp hơn.

Đức Piô XII hẳn đã có lý do khi gọi Thánh Biển Đức là tổ phụ của Âu Châu vì Thánh Tổ đã dành cho châu lục này tất cả tình thương và sự săn sóc để xây dựng một căn bản cho nếp sống xã hội. Vị tiền nhiệm của chúng tôi đã mong ước làm sao cho lời khẩn nguyện của vị Thánh Tổ thời danh kéo muôn phúc lành của Thiên Chúa hầu kiến tạo một sự hợp nhất huynh đệ bền chặt như thời khai nguyên của nó. Chính Đức Gioan XXIII kính mến cũng đã bày tỏ một ước nguyện tương tự. Phần chúng tôi đã lắng nghe các lời góp ý liên quan đến vấn đề này và để củng cố cũng như phổ biến sự hợp nhất giữa các quốc gia Châu Âu, chúng tôi thể theo lời ước nguyện của các Hồng Y, các Tổng Giám mục, Giám mục, các vị Tổng quyền dòng tu Nam, Nữ và các tín hữu có thế giá, chúng tôi chấp thuận và tuyên bố thánh Biển Đức là Quan thầy của Âu Châu.

Hoặc:

Trích bài giảng của thánh En-rê-đô viện phụ về Thánh Phụ Biển Đức.

Vì hôm nay chúng ta mừng ngày về trời của Thánh Tổ Biển Đức, cha chúng ta, nên chúng tôi phải nói đôi điều về ngài, nhất là vì anh em khao khát được nghe về Thánh Tổ, Đấng đã nhờ Tin Mừng, sinh chúng ta lại trong Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy xem cha thánh đã xuất phát từ đâu và đã đi về đâu. Thưa anh em, ngài đã xuất phát từ nơi ta đang sống, và ngài đi về chốn mà ta chưa đạt được. Mặc dù thân xác ta xa cách nơi ngài đang ở, nhưng bằng niềm hy vọng và tình thương, ta đã hiện diện bên ngài rồi, như lời quả quyết của Chúa Cứu Thế: “Kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con hướng về đó” (Mt 6). Thánh Phaolô cũng phụ họa theo: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3). Xưa kia, Thánh Tổ của chúng ta, khi thân xác còn ở chốn dương gian, thì lòng trí và ước ao đặt cả nơi quê trời.

Vậy hôm nay, ngài đã từ giã trái đất để về trời, từ cõi chết đến sự sống, từ gian khổ đến vinh quang… Nhờ Chúa Kitô, ngài bay về với Đức Kitô; nhờ tin vào Đức Kitô, một đức tin được tác động bởi lòng mến, ngài đang chiêm ngưỡng Đức Kitô diện đối diện, nơi đó mọi ước muốn tốt lành đều được thỏa mãn. Con đường dẫn tới đó, chính là Đức Kitô, như Tin Mừng quả quyết: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài đúng là con đường thẳng tắp, đồng thời là sự sống tuyệt hảo của Thánh Tổ chúng ta. Con đường sống ấy cũng chính là sự thánh thiện.

Con đường này, trong buổi đầu của đời tu, Thánh Tổ Biển Đức cũng cảm thấy chật hẹp, nhưng vào cuối đời, đối với ngài, thật là thênh thang. Quả thật, Thánh Tổ đã phải phấn đấu để vượt qua đường hẹp, chẳng hạn khi lửa tình dục nổi lên. Ngài phải lăn vào bụi gai để dập tắt… Thánh Tổ đã thực hành trước những gì ngài dạy dỗ… Như chính Thánh Giáo Hoàng Grégorio đã tuyên chứng: “Thánh Tổ sống sao thì ngài dạy vậy, ngài không dạy gì khác ngoài những điều ngài đã sống. Ngài đã đứng vững trong đường lối của Thiên Chúa và đã dạy những gì được gom góp lại trong tu luật của ngài. Ngài khuyên dạy: Chớ ai vì nhát sợ mà trốn xa con đường cứu độ. Hãy bắt đầu vào đường hẹp đi, chính kinh nghiệm sẽ chứng thực cho Lời Chúa sau đây: “Đường hẹp đưa đến sự sống, nhưng ít người theo lối ấy” (Mt 6,14)… Hẳn đó là con đường xưa đã dẫn tổ phụ Giacóp tới giếng đầy nước sinh sống.

Như chúng tôi đã trình bày, Thánh Tổ Biển Đức đã qua con đường này để thoát tử thần mà đạt tới sự sống, thoát nước Ai-Cập mà vào đất hứa, thoát miền u tối trần gian mà lên Giêrusalem, nơi ngài vui hưởng bình an. Hẳn ngài đã tiến vào cõi phúc vì đã sống cách đáng khen. Ngài được cùng Môisen đến chiêm ngưỡng không phải một bụi gai không bốc cháy, nhưng vui hưởng một Thiên Chúa bừng bừng lửa mến như các thần sứ đang vui hưởng.

Anh em rất thân mến, cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi xem điềm lạ, trong khi tiến bước theo Thánh Phụ Biển Đức của chúng ta. Chúng ta có một con đường rất thẳng đó là tu luật và giáo lý của ngài. Nếu chúng ta kiên trì đi theo con đường này, chắc chắn chúng ta sẽ tới nơi an nghỉ của Ngài. Điều đó chúng ta sẽ được, nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Tổ Biển Đức bên toà Chúa Cứu Thế, Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống hằng trị với Chúa Cha hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thưở muôn đời. Amen.

Hoặc:

Trích sách đối thoại của thánh Grégorio cả.

Quyền năng của thánh phụ Biển Đức trong lời nói.

Ngay cả khi nói những điều đơn sơ, lời nói của Thánh Phụ Biển Đức cũng đầy quyền năng. Lòng người luôn kết hợp với Thiên Chúa, nên không lạ gì miệng người phát ra quyền uy. Đôi khi người không những truyền lệnh mà còn răn đe… khi người ta đe dọa ai, lời nói họ đâu có gì chắc chắn, vì quyết định của họ không mang tính tuyệt đối. Trái lại, khi Thánh Phụ Biển Đức răn đe người nào, lời nói của người khác gì lời tuyên án của một quan tòa. Sau đây là một mẫu chuyện chứng minh điều tôi vừa trình bày:

Hai nữ tu nọ ở cách xa đan viện của Thánh Tổ Biển Đức chừng mười dặm. Họ có một địa sở to lớn do cha mẹ trối lại, nên cuộc sống rất mực sung túc. Với phong cách người quyền qúy, hai nữ tu này đã khinh rẻ những người làm công của mình. Họ đã không tiếc lời mắng nhiếc kẻ dước quyền, những người, mà lẽ ra với tư cách nữ tu, họ phải có lòng tôn kính. Một hôm một người trong nhóm nô tộc, chịu không nổi những lời lăng mạ của hai nữ tu, nên đã đến trình bày với Thánh Tổ Biển Đức.

Khi hay biết cách sống của hai nữ tu kia, người của Chúa đã gởi cho họ một lời răn đe: “Các con phải uốn nắn miệng lưỡi lại, chớ thốt ra những lời độc địa với những người nô bộc. Nếu các con không sửa mình, cha sẽ cấm các con không được rước Mình máu Chúa Kitô”. Những lời ấy chỉ là những câu răn đe, chứ chưa phải lên án.

Tuy nhiên, vì các nữ tu này không sửa mình, nên hậu quả không lường được đã xảy ra: Sau đó ít lâu, cả hai nữ tu cùng chết và họ được mai táng ngay trong nhà thờ của gia đình họ.

Vậy mỗi lần linh mục đến cử hành thánh lễ trong nhà nguyện này, khi thầy phó tế đọc câu: “Những ai không rước lễ, xin vui ra” thì bà vú nuôi của hai nữ tu… thấy họ ra khỏi mồ và rời nhà nguyện. Sự việc đã lập lại rất nhiều lần như thế. Khi bà vú nuôi nhớ lại lời răn đe mà người của Chúa đã ra cho hai nữ tu rằng: “Nếu các con không thay đổi cách ăn thói ở và sửa lại miệng lưỡi thì cha sẽ cấm các con không được rước Mình và Máu Thánh Chúa; thì bà vú nuôi rất buồn. Vậy khi hay biết sự việc, chính Thánh Phụ đã gởi một của lễ cho bà ấy và dặn rằng: “Bà hãy mang của lễ này lên bàn thờ tiến dâng Thiên Chúa và cầu nguyện cho hai nữ tu. Từ nay hai nữ tu ấy sẽ không phải ra khỏi nhà nguyện khi thầy phó tế kêu mời: “Những ai không rước lễ, xin rui ra”. Từ hôm đó bà vú nuôi không thấy hai nữ tu đã chết ra khỏi nhà nguyện nữa. Như thế, chắc chắn Người Đầy Tớ Chúa đã cầu cho họ được vào trong sự thông hiệp với Chúa muôn đời.

Xướng đáp

X. Giã từ cha, không màng chi gia sản,
    chỉ ôm ấp trong lòng một nỗi đam mê
    là làm vui lòng Chúa,
    Thánh Phụ Biển Đức
    dấn thân vào cuộc đời chiêm niệm

 và trong nơi thanh vắng,
    người sống dưới cái nhìn của Đấng
     thấu suốt những gì bí ẩn.

Đ. Người rút lui khỏi thế giới loài người,
    giàu sang danh vọng không ham,
    mánh khoé mưu mô chẳng thiết. *

Canh II

Tx 4 : Bị coi là ngu dốt,
       nhưng được đầy khôn ngoan,
       không kiến thức người phàm,
       nhưng có thầy là Chúa,
       thánh Biển Đức sống vui đời đan tu.

Tc  Gr 17,7-8
Phúc thay người tin tưởng nơi Chúa
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11,28).

 • Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa,
  và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. *
  Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
  đâm rễ sâu vào mạch suối trong,

 • mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
  lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, *
  gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
  và không ngừng trổ sinh hoa trái.

  Vinh danh …

Tc  Hc 14,20 ; 15,3.4.6b
Hạnh phúc của người khôn ngoan
Sự khôn ngoan được biện minh bởi tất cả con cái của mình
(Lc 7,35).

 • Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan,
  và biết dùng trí khôn mà suy luận. *
  Khôn ngoan sẽ lấy hiểu biết
  làm bánh cho người ấy ăn,
  lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống.

 • Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan
  và không chao đảo, *
  sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng.
  Và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời.

  Vinh danh …

Tc  Hc 31,8-11
Phúc cho kẻ không theo tiền của
Hãy sắm cho mình một kho tàng chẳng hề hao hụt ở trên trời
(Lc 12,33).

 • Phúc thay ai giàu có mà vô tội,
  không chạy theo của cải, tiền tài. *
  Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc,
  vì trong dân mình
  người đó khiến cho bao người thán phục ?
 • Ai đã trải qua thử thách đó và nên hoàn hảo ?
  Người ấy có lý do để tự hào. *
  Ai có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi
  có thể làm điều ác mà đã không làm ?
 • Của cải người ấy sẽ tồn tại, *
  công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X.  Miệng người công chính
     nhẩm sự khôn ngoan.
Đ. Và lưỡi người nói lên điều chính trực.

Bài Tin Mừng 

⇒ Tin mừng theo ngày

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện         

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

Thánh thi

Con ơi, hãy ghé tai lòng con,
Lắng nghe lời cha hiền dạy dỗ.
Hãy trở về, hãy trở về với Chúa,
Đấng con xa lìa vì ươn ái bất tuân.

Con ơi, vậy dẫu con là ai,
Nếu con tìm kiếm phục sự Chúa.
Hãy vâng phục, hãy oai hùng chiến đấu,
Với ý riêng mình thần phục Chúa Kitô.

Hôm nay, Lời Chúa thúc giục con,
Hãy nghe đừng cứng lòng trì hoãn.
Đã đến giờ, đã đến giờ thức giấc,
Hãy mau chỗi dậy, nhìn xem ánh linh quang.

Ai mong được hưởng phúc trường sinh,
Lưỡi môi đừng nói lời giả dối.
Hãy làm lành, hãy kiếm tìm theo đuổi,
Hãy luôn kiếm tìm và theo đuỗi an bình.

Con ơi, Lời Chúa êm dịu thay,
Dẫn ta đường tới nguồn sự sống.
Chúa nhân hiền lắng nghe lời kêu khấn,
Chúa luôn đáp lời: Này con, có Cha đây.

Ca vịnh

Tv 62 (63),2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám,
ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

Tx 1 : Phúc thay người không lấy gì làm hơn
         phụng sự Thiên Chúa.

 • Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
  ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa. *
  Linh hồn con đã khát khao Ngài,
  tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
  như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
 • Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
  để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
  Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
  miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
 • Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
  và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
  Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
  môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
 • Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
  suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
  Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
  nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
 • Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, *
  giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 • Vinh danh …

Tv 92 (93)
Chúa Hoá Công rực rỡ huy hoàng
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị :
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh (Kh 19,6.7).

Tx 2 : Người tỏa hương thánh thiện nơi trần gian,
          và trên chốn thiên cung,
          người hưởng niềm vui bên tòa Chúa Kitô.

 • Chúa là Vua hiển trị,
  Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, *
  Người lấy dũng lực làm cân đai.
 • Chúa thiết lập địa cầu,
  địa cầu không lay chuyển. *
  Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
  Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
 • Sóng nước đã gầm lên, lạy Chúa,
  sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào. *
  Sóng nước đã gầm lên, long trời lở đất.
 • Nhưng hơn cả tiếng nước ngàn trùng,
  hơn cả sóng oai hùng ngoài biển *
  Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.
 • Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, *
  nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
  triền miên qua mọi thời.
 • Vinh danh …

Tc  Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người
(Kh 19,5).

Tx 3 : Gương mặt thanh thản và đời sống thánh đức của người
         chiếu rạng sánh quang thiên quốc nơi gian trần.

 • Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
  Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
  chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
 • Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
  chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
  chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
  chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
  chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
  chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
  chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *
  chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
 • Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
  chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
  chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
  chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
  chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
  chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
 • Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
  chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
  chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
  chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
  chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
  chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
 • Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
  chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
  Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
  A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Nào chúc tụng Chúa Cha,
  Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
  muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
 • Lạy Chúa,
  chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
  muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý : không đọc kinh “Vinh danh” cuối thánh ca này).

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới,
hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Ngài lôi cuốn đông đảo con cái về với Chúa,
        vì ngài đã vượt qua đường nẻo khiêm nhường.

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, *
  ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
 • Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
  vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
  Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
  vì được Chúa làm Vua hiển trị.
 • Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
  nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
  Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
  ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
 • Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
  nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
  miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
  thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
 • Để trả thù muôn nước
  và trừng trị chư dân, *
  để xiềng chân vua chúa
  và xích cổ vương hầu,
 • để thi hành án phạt
  Chúa đã viết từ xưa. *
  Đó là niềm vinh dự
  cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Is 51, 1-2

Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm Đức Chúa, hãy nghe Ta! Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá: từ tảng đá này, các ngươi đã được đẻo ra; hãy đưa mắt nhìn lên hầm đá: từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra. Hãy ngước mắt nhìn lên tổ phụ Ap-ra-ham và Xa-ra, người đã sinh ra các ngươi; vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó, và cho nó trở nên đông đảo.

Xướng đáp

XÐ.    Chúa là Đấng công chính,
*        Ưa thích người chính trực
X .      để đi trước,
         Hằng đoái thương những kẻ lòng ngay. *
         Vinh danh …

Tx TCTM       

 Lạy Chúa, thánh Biển Đức, tôi tớ của Chúa,
đã trở nên bạn hữu Chúa.
Ân phúc của người tràn xuống trên chúng con.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức, tổ phụ chúng con, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa Chúc tụng Chúa, lạy Chúa vinh quang.
 • Chúng con cảm tạ Chúa vì đã gọi chúng con theo Chúa, để chiến đấu cho Đức Kitô, Vua thật của chúng con.
 • Chúng con đội ơn Chúa Vì đã mở mắt cho chúng con nhìn thấy ánh quang thần hóa.
 • Chúng con tri ân Chúa * vì lòng nhân ái của Chúa đã chỉ cho chúng con con đường sự sống.
 • Chúng con cảm ơn Chúa * vì Chúa đã làm cho lòng chúng con phấn khởi trên đường tuân giữ giới răn.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức,
        chúng ta hãy đến chúc tụng Chúa
        và bái lạy Người.

Thánh thi

Con ơi, hãy ghé tai lòng con,
Lắng nghe lời cha hiền dạy dỗ.
Hãy trở về, hãy trở về với Chúa,
Đấng con xa lìa vì ươn ái bất tuân.

Con ơi, vậy dẫu con là ai,
Nếu con tìm kiếm phục sự Chúa.
Hãy vâng phục, hãy oai hùng chiến đấu,
Với ý riêng mình thần phục Chúa Kitô.

Hôm nay, Lời Chúa thúc giục con,
Hãy nghe đừng cứng lòng trì hoãn.
Đã đến giờ, đã đến giờ thức giấc,
Hãy mau chỗi dậy, nhìn xem ánh linh quang.

Ai mong được hưởng phúc trường sinh,
Lưỡi môi đừng nói lời giả dối.
Hãy làm lành, hãy kiếm tìm theo đuổi,
Hãy luôn kiếm tìm và theo đuỗi an bình.

Con ơi, Lời Chúa êm dịu thay,
Dẫn ta đường tới nguồn sự sống.
Chúa nhân hiền lắng nghe lời kêu khấn,
Chúa luôn đáp lời: Này con, có Cha đây.

Ca vịnh

Tv 117 (118)
Tiếng reo mừng chiến thắng
Đức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ,
chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

I

Tx 1 : Phúc thay người không lấy gì làm hơn
         phụng sự Thiên Chúa.

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ít-ra-en hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
  Chúa đáp lời và giải thoát tôi. *
  Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
  hỏi người đời làm chi tôi được ?
 • Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
  tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. *
  Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
  thì hơn tin cậy ở người trần gian.
 • Cậy vào thần thế vua quan, *
  chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 : Người tỏa hương thánh thiện nơi trần gian,
          và trên chốn thiên cung,
          người hưởng niềm vui bên tòa Chúa Kitô.

 • Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. *
  Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
 • Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
  chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
 • Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
  nhưng Chúa đã phù trợ thân này. *
  Chúa là sức mạnh tôi,
  là Đấng tôi ca ngợi,
  chính Người cứu độ tôi.
 • Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
  trong doanh trại chính nhân : *
  “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
  tay hữu Chúa giơ cao,
  tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
 • Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
  để loan báo những công việc Chúa làm. *
  Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
  nhưng không nỡ để tôi phải chết.

III

 • Xin mở cửa công chính cho tôi
  để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. *
  Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
  chỉ những người công chính mới được qua.
 • Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài *
  vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
 • Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
  lại trở nên đá tảng góc tường. *
  Đó chính là công trình của Chúa,
  công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 • Đây là ngày Chúa đã làm ra,
  nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. *
  Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
  lạy Chúa,  xin thương giúp thành công.
 • Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
  cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
  Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
 • Đức Chúa là Thượng Đế,
  Người giãi sáng trên ta, *
  tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
  đến bên cạnh bàn thờ.
 • Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
  xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
  lạy Thiên Chúa con thờ,
  xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

Tc  Đn 3,52-57
Muôn thụ tạo hãy ca tụng Chúa
Đấng Tạo Hoá đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).

Tx 3 : Gương mặt thanh thản và đời sống thánh đức của người
         chiếu rạng sánh quang thiên quốc nơi gian trần.

 • Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
  là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *
  xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
  mà thấu nhìn vực thẳm, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *
  hãy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 150
Ca tụng Chúa đi
Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác
(Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Ngài lôi cuốn đông đảo con cái về với Chúa,
        vì ngài đã vượt qua đường nẻo khiêm nhường.

 • Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
  ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
  Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
  ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
 • Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
  ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
  Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
  ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
 • Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
  ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
  Hỡi toàn thể chúng sinh,
  ca tụng Chúa đi nào !
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Is 51, 1-2

Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm Đức Chúa, hãy nghe Ta! Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá: từ tảng đá này, các ngươi đã được đẻo ra; hãy đưa mắt nhìn lên hầm đá: từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra. Hãy ngước mắt nhìn lên tổ phụ Ap-ra-ham và Xa-ra, người đã sinh ra các ngươi; vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó, và cho nó trở nên đông đảo.

Xướng đáp

XÐ.    Chúa là Đấng công chính,
*        Ưa thích người chính trực
X .      để đi trước,
         Hằng đoái thương những kẻ lòng ngay. *
         Vinh danh …

Tx TCTM       

 Lạy Chúa, thánh Biển Đức, tôi tớ của Chúa,
đã trở nên bạn hữu Chúa.
Ân phúc của người tràn xuống trên chúng con.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Trong ngày lễ Cha Thánh Biển Đức, tổ phụ chúng con, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa Chúc tụng Chúa, lạy Chúa vinh quang.
 • Chúng con cảm tạ Chúa vì đã gọi chúng con theo Chúa, để chiến đấu cho Đức Kitô, Vua thật của chúng con.
 • Chúng con đội ơn Chúa Vì đã mở mắt cho chúng con nhìn thấy ánh quang thần hóa.
 • Chúng con tri ân Chúa * vì lòng nhân ái của Chúa đã chỉ cho chúng con con đường sự sống.
 • Chúng con cảm ơn Chúa * vì Chúa đã làm cho lòng chúng con phấn khởi trên đường tuân giữ giới răn.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Người tỏa hương thánh thiện nơi trần gian,
       và trên chốn thiên cung,
      người hưởng niềm vui bên tòa Chúa Kitô.

Tv 119 (120)
Mong ước được bình an
Phải kiên trì lúc gặp gian truân, và phải chuyên tâm cầu nguyện
(Rm 12,12).

 • Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
  Chúa đã thương đáp lời. *
  Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
  khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
 • Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,
  Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
  và còn thêm chi nữa ? *
  Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
  thêm những hòn than đước đỏ hồng !
 • Thật bất hạnh cho tôi
  phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc, *
  phải sống cùng dân du mục Kê-đa.
 • Tấm thân này trải bao năm tháng
  sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
  Tôi vốn chuộng hoà bình,
  nhưng hễ tôi nói tới
  thì phe họ lại muốn chiến tranh.
 • Vinh danh …

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.
 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.
 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).

 • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
  “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
 • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.
 • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
  để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
 • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.
 • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
 • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
  Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   2Tm 3, 14-15

Phần anh, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh đã biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.

X. Lạy Chúa, phúc cho ai được Chúa giáo huấn.
Đ. Và ai được Chúa dạy cho biết lề luật của Ngài.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

 

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Người tỏa hương thánh thiện nơi trần gian,
       và trên chốn thiên cung,
      người hưởng niềm vui bên tòa Chúa Kitô.

Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
Anh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an
(2 Cr 1,7).

 • Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
  ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
  Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
  rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 • Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
  “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *
  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
  ta thấy mình chan chứa một niềm vui !
 • Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
  như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. *
  Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
  mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 • Họ ra đi, đi mà nức nở,
  mang hạt giống vãi gieo ; *
  lúc trở về,  về reo hớn hở,
  vai nặng gánh lúa vàng.
 • Vinh danh …

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1 Cr 3,9).

 • Ví như Chúa chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
  Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
  uổng công người trấn thủ canh đêm.
 • Bạn có thức khuya hay dậy sớm
  khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
  Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
  Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 • Này con cái là hồng ân của Chúa,
  con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
  Bầy con sinh hạ thời son trẻ
  tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
 • Hạnh phúc thay người nào
  đeo ống đầy loại tên như thế ! *
  Họ sẽ không nhục nhã
  khi phải đến cửa công
  tranh tụng với địch thù.
 • Vinh danh …

Tv 127 (128)
Hạnh phúc thay gia đình có Chúa
Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on,
nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).

 • Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
  ăn ở theo đường lối của Người. *
  Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
  bạn quả là lắm phúc nhiều may.
 • Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
  khác nào cây nho đầy hoa trái, *
  và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
  xúm xít tại bàn ăn.
 • Đó chính là phúc lộc
  Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
  Xin Chúa từ Xi-on
  xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
 • Ước chi trong suốt cả cuộc đời
  bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
  được sống lâu bên đàn con cháu. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình !
 • Vinh danh …

Đoản huấn   2Tm 3, 14-15

Phần anh, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh đã biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.

X. Lạy Chúa, phúc cho ai được Chúa giáo huấn.
Đ. Và ai được Chúa dạy cho biết lề luật của Ngài.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện   

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Gương mặt thanh thản
       và đời sống thánh đức của người
       chiếu rạng sánh quang thiên quốc nơi gian trần. 

⇒ Ca vịnh theo ngày trong tuần

Đoản huấn   Hc 31, 8-11

Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài. Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc, vì trong dân mình người đó khiến cho bao người thán phục? Ai đã trải qua thử thách đó và trở nên hoàn hảo? Người ấy có lý do để tự hào. Ai có thể phạm lỗi mà không phạm, có thể làm điều ác mà đã không làm? Của cải người ấy sẽ tồn tại, công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương.

Xướng đáp

X. Chúa đã tuyển chọ tôi tớ Chúa.
Đ. Để chăn dắt đoàn chiên của Người.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Ngài lôi cuốn đông đảo con cái về với Chúa,
      vì ngài đã vượt qua đường nẻo khiêm nhường.

Tv 122 (123)
Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người
Hai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít,
xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).

 • Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, *
  Đấng đang ngự trên trời.
 • Quả thật như mắt của gia nhân
  hướng nhìn tay ông chủ, *
  như mắt của nữ tỳ
  hướng nhìn tay bà chủ,
 • mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
  là Thiên Chúa chúng ta, *
  tới khi Người xót thương chút phận.
 • Rủ lòng thương, lạy Chúa,  xin rủ lòng thương, *
  bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;
 • hồn thật quá ê chề vì hứng chịu *
  lời nhạo báng của phường tự mãn,
  giọng khinh người của bọn kiêu căng.
 • Vinh danh …

Tv 123 (124)
Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa
Chúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh”
(Cv 18,9-10).

 • Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng : *
  Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  khi thiên hạ nhằm ta xông tới,
 • hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, *
  lúc đùng đùng giận ta như vậy ;
 • hẳn là nước đã cuốn ta đi,
  dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
  hẳn là nước cuồn cuộn
  đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
 • Xin chúc tụng Đức Chúa
  đã không bỏ mặc ta *
  làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
 • Hồn ta tựa cánh chim
  thoát lưới người đánh bẫy ; *
  lưới giăng đã đứt rồi,
  thế là ta thoát nạn.
 • Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, *
  Đấng đã dựng nên cả đất trời.
 • Vinh danh …

Tv 124 (125)
Chúa gìn giữ dân Người
Chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).

 • Ai tin tưởng vào Chúa,
  khác nào núi Xi-on *
  chẳng bao giờ lay chuyển,
  muôn thuở vẫn trường tồn.
 • Như núi đồi bao bọc
  thành Giê-ru-sa-lem, *
  Chúa bao bọc dân Người
  bây giờ và mãi mãi.
 • Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
  đè nặng trên phần đất người lành, *
  kẻo người lành tra tay làm điều ác.
 • Lạy Chúa,xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu *
  và những ai lòng dạ thẳng ngay.
 • Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
  xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1Cr 4, 9-14

Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông đồ hạng chót như những kẻ bị tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người! Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi.

X. Luật Chúa ghi khắc trong lòng người.
Đ. Nên người tiến bước không sợ lạc đường.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Ngài lôi cuốn đông đảo con cái về với Chúa,
       vì ngài đã vượt qua đường nẻo khiêm nhường.

Tv 128 (129)
Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng
Hội Thánh nói lên những đau khổ của mình (thánh Âu-tinh).

 • Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  Ít-ra-en hãy nói lên điều đó. *
  Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  nhưng đã không hề thắng được tôi.
 • Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
  đào xới lên những luống thật dài. *
  Nhưng mà Chúa công minh
  đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.
 • Ước chi những kẻ thù Xi-on
  đều nhục nhã tháo lui hết thảy, *
  và nên như cỏ mọc mái nhà,
  chưa ai nhổ mà đã héo khô !
 • Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
  cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. *
  Khách qua đường không ai chào hỏi chúng :
  Chúa ban phúc lành cho anh em,
  chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 130 (131)
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường
(Mt 11,29).

 • Lòng con chẳng dám tự cao, *
  mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !
 • Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
  việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
  hồn con, con vẫn trước sau
  giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
 • Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
  trong con hồn lặng lẽ an vui. *
  Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
  từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 132 (133)
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao
Chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4,7).

 • Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
  anh em được sống vui vầy bên nhau ! *
  Như dầu quý đổ trên đầu
  xuống râu xuống cổ áo chầu A-ron.
 • Như sương từ đỉnh Khe-mon
  toả trên đồi núi Xi-on lan tràn, *
  nơi đây ân huệ Chúa ban,
  chính là sự sống chứa chan muôn đời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1Cr 4, 9-14

Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông đồ hạng chót như những kẻ bị tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người! Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi.

X. Luật Chúa ghi khắc trong lòng người.
Đ. Nên người tiến bước không sợ lạc đường.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

 • Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chỉ sống cho Chúa thôi, hầu cận trước nhan Ngài,
Biển Đức ra đi lòng thao thức khôn nguôi.
Tìm hang sâu núi rừng, một con tim cháy bừng,
Phụng sự Thiên Chúa tối cao muôn trùng.

Trần gian như cỏ hoa, tình đời chóng phai nhoà,
Biển Đức mê say tình yêu Chúa Kitô.
Lặng thinh nghe tiếng gọi, tìm vinh quang Nước Trời,
Một niềm tin tưởng Chúa thương con người.

Người đi lên núi cao, lập nền móng tu trào,
Từ đây đan sinh cùng vui sống bên nhau.
Hợp lời ca chúc tụng, phụng sự Chúa hết lòng,
Luật người soi sáng dẫn đưa trên đường.

Biển Đức danh ngát thơm, ngàn đời mãi ca tụng,
Nhiệt tâm hăng say tìm kiếm Chúa không ngơi.
Nghìn năm vẫn sáng ngời, người tôi trung Chúa Trời,
Phần thưởng triều thiên phúc ân muôn đời.

Cùng tôn vinh Chúa Cha, nguồn hạnh phúc bất tận,
Ngợi khen Ngôi Hai, vì nhân thế hư vong.
Đã hy sinh cứu chuộc, tặng ban phúc vĩnh hằng,
Ngợi mừng Ngôi Ba phúc ân muôn trùng.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa
đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

Tx 1 : Hạnh phúc thay người khôn ngoan,
          xây nhà mình trên đá.

 • Sấm ngôn của Đức Chúa
  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
  “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
 • Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
  quyền vương đế của Ngài : *
  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
 • Đức Chúa phán bảo rằng :
  “Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. *
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
 • Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lời, *
  rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
 • Tâu Chúa Thượng,Đức Chúa ở bên hữu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ. *
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
 • Vinh danh …

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

Tx 2 : Ánh sáng Chúa,
         rạng soi trên khuôn mặt Cha Thánh,
         nên anh em đến quy tụ quanh Người.

 • Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
 • Gia đình họ phú quý giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành :
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
 • Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.
 • Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
  luôn vững lòng không sợ hãi chi
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
 • Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.
 • Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
 • Vinh danh …

Tv 112 (113)

Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 3 : Hạnh phúc thay người tôi tớ,
          khi chủ về còn thấy tỉnh thức.

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tc  Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

Tx 4 : Từ nơi người đang cầu nguyện,
           tình yêu người bừng cháy,
           người tiến về đền Chúa vinh quang muôn đời.

 • Chúc tụng Thiên Chúa
  là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. *
  Trong Đức Ki-tô,
  từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
  cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
 • Trong Đức Ki-tô,
  Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, *
  để trước thánh nhan Người,
  ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
  nhờ tình thương của Người.
 • Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, *
  Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
  nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
 • để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
  ân sủng Người ban tặng cho ta
  trong Thánh Tử yêu dấu.
 • Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
  chúng ta được cứu chuộc, *
  được thứ tha tội lỗi,
  theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
 • Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta *
  cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
 • Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
  thiên ý này là kế hoạch yêu thương
  Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
 • Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
  là quy tụ muôn loài trong trời đất
  dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Hc 50, 6-7

Người như sao mai giữa ngàn mây, như trăng rằm tròn đầy. Người như mặt trời chói lọi hào quang trên Đền thờ Đấng Tối Cao, Người như cầu vồng rực rỡ hiển vinh.

Xướng đáp

XР   Chúa đáng chúc tụng thay!
         Người nghe tiếng tôi nguyện cầu,
*       tôi hát ca tạ ơn Người.
X      Chúa là sức mạnh và thành luỹ của tôi.  *
        Vinh danh …

Tx TCTM

 Lạy Cha Thánh Biển đức,
ngài đã mở cho chúng con nẻo đường sự sống,
ngài vào trong vinh hiển,
chia sẽ niềm vui của Chúa Kitô.
Xin ngài bảo vệ đoàn chiên
và dẫn vào miền ánh sáng diệu huyền.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Thánh Biển Đức là thầy của đời sống cầu nguyện, xin người nguyện giúp cầu thay cho chúng ta nơi Thiên Chúa, * xin Chúa thương xót chúng con. 
 • Lạy Chúa, vì lòng nhân lành của Chúa, xin chỉ cho chúng con nẻo đường sự sống, * xin cho Giáo Hội Chúa bước theo con đường đó về tới Chúa dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng.
 • Xin Chúa ban ơn sống đời thinh lặng cho những ai tìm Chúa, * xin cho họ lắng tai lòng lắng nghe Lời Chúa.
 • Xin giúp chúng con thực hiện trọn vẹn các bậc khiêm nhường, * xin cho chúng con đạt tới lòng mến Chúa, để không còn sợ hãi.
 • Xin giúp chúng con thực hành đức ái cách nhiệt thành, * để chúng con đầy lòng kính trọng đối với mọi người.
 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng làm cho thánh Biển Đức trở nên thầy dạy đường thiêng liêng cho những ai học biết phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa đừng để chúng con quý chuộng gì hơn tình yêu Chúa, cho chúng con tiến tới trên đường giới răn Chúa với tâm hồn tự do. Chúng con cầu xin …

hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin …

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.