19 tháng 8

CHÂN PHƯỚC GUERRICO,vp

Chân phước Ghêricô, viện phụ đan viện I-nha-sen, thuộc dòng Xitô. Người sinh tại Tor-na-si vào khoảng năm 1070 – 1080. Trước tiên người gia nhập hội kinh sĩ và giữ chức giáo sư. Nhưng vào năm 1122, vì cảm phục lời giảng và đời sống thánh thiện của Thánh Phụ Bênađô, người đã gia nhập đan viện Clavaralle. Mười sáu năm sau, người được cử làm viện phụ đan viện I-nha-sen trong tổng giáo phận Reims. Trong tinh thần khiêm tốn, người đã nỗ lực tối đa để chu toàn bổn phận của một chủ chăn “nhằm mưu ích hơn là cai trị”.

Người đã viết nhiều bài giảng mà đối tượng trung tâm là Đức Kitô. Người đã nêu rõ Đức Kitô đã thành hình thế nào trong các linh hồn. Tác phẩm thời danh nhất của người mang tựa đề: “Sự hao mòn của một tâm hồn yêu mến”. Chính trong sự hao mòn thánh thiện ấy mà thánh nhân đã lìa trần vào ngày 19/8/1157.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tiếng Chúa kêu mời thanh thoát dịu êm,
Cho con đi vào tịch liêu âm thầm.
Từ bỏ hết vì Chúa lui bước xa đời,
Tìm Thiên Chúa Tình Yêu thánh thiêng tuyệt vời.

Chính Chúa gia nghiệp duy nhất đời con,
Chính Chúa hoan lạc say mến tâm hồn.
Phải chăng Chúa lòng con thao thức đêm ngày,
Mặc trần thế phù hoa vẫn luôn đổi thay.

Cho con theo Ngài không chút thở than,
Cho con dâng Ngài tình con vuông tròn.
Vì Nước Chúa, này con xin giám hy sinh,
Vì danh Chúa này con dấn thân hành trình.

Ánh sáng muôn đời soi chiếu đường đi,
Chúa chăn nuôi đời con không thiếu gì.
Nguyện xin Đấng thượng trí tuyệt đối cao vời,
Dạy con biết thực thi ý Cha trọn đời.

Xin dâng Thiên Phụ là Chúa hiển vinh,
Ngôi Hai cứu chuộc, nguồn ơn phúc lành.
Nguồn an ủi, hiệp nhất là Chúa Thánh Linh,
Lời vinh chúc là muôn khúc ca tạ ơn.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Xướng đáp

X. Hãy nhìn Chúa bạn sẽ phấn khởi.
Đ. Xa lắng lo, xa phiền muộn cuộc đời.

Bài đọc 1   

=> Bài đọc theo ngày trong tuần TN

Bài đọc 2

Người Quản Gia Tín & Khôn Ngoan

 Trích bài giảng của thánh Phun-gien-xi-ô, giám mục Rút-pê

Khi Chúa muốn giả thích nhiệm vụ của những người tôi tớ đã được Người đặt lên coi sác dân Người, Chúa đã nói: Ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở trong nhà, để cấp phát phần ăn cho họ đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.

Thứ anh em, ông chủ ấy là ai? Dĩ nhiên đó là Đức Kitô; vì Người đã nói với các môn đệ: Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là chúa.

Và gia đình của ông chủ ấy như thế nào? Dĩ nhiên đó là gia đình àm chính Chúa đã giải thoát khỏi tay thù địch và đưa vào vương quốc của Người. Gia đình thánh thiện ấy là Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh trải rộng khắp thế gian, bởi Hội Thánh sinh sản ra nhiều con cái. Hội Thánh lấy làm vinh dự vì đã được cứu chuộc bằng máu châu báu của Chúa mình. Chính Chúa đã nói: Con Người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Người cũng là Vị Mục Tử nhân lành đã hy sinh mạng sống vì chiên của mình. Vì thế đoàn chiên của Vị Mục Tử nhân lành cũng là gia đình của Đấng Cứu Chuộc.

Nhưng người quản gia vừa phải trung tín vừa phải khôn ngoan là ai? Thánh tông đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy khi người nói về bản thân cũng như các đồng bạn rằng: Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi là những đầy tớ Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quán lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành.

Nhưng đừng ai trong chúng ta nghĩ rằng chỉ có các Tông đồ mới được chỉ định làm quản gia, mà trở nên người tôi tớ biếng nhác, bất trung, dại dột, chỉ mê ngủ và bỏ bê bổn phận chiến đấu về mặt thiêng liêng. Bởi vì chính thánh Tông đồ đã quả quyết rằng các giám mục cũng là những người quản gia. Người nói: Giám quản, với tư cách là người quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được.

Vậy chúng tôi là những người phục vụ chủ nhà, chúng tôi là những người quản gia của Chúa, chính phần ăn chúng tôi đã nhận lãnh, chúng tôi lại phân phát cho anh em.

Nhưng nếu chúng ta lại muốn tìm hiểu xem phần ăn đó là gì, thì thánh Phaolo tông đồ lại tỏ ra cho chúng ta hay. Người nói: Mỗi người đều có lượng đức tin Thiên Chúa phân phá cho.

Cái Đức Kitô gọi là phần ăn, thì thánh Phaolô gọi là lượng đức tin, để giúp chúng ta hiểu rằng phần ăn thiêng liêng không là gì khác hơn mầu nhiệm đức tin cao cả của Kitô giáo. Chúng tôi phân phát cho anh em phần ăn ấy nhân danh Chúa, mỗi lần nhờ hồng ân Thánh Thần soi sáng, chúng tôi trình bày giáo lý theo đúng quy luật của đức tin chân thật, còn anh em nhận phần ăn ấy qua trung gian những người quản gia của Chúa hằng ngày, khi anh em nghe lời Chân lý qua những người tôi tớ của Thiên Chúa.

Xướng đáp   Ep 5,1-2 ; 6,6

    Chúa dân kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.

  Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

  Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau *

 • Vinh danh…

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho thánh Guê-ri-cô lòng khiêm nhượng, kiên trì qua bao gian nan thử thách và nhiệt thành rao giảng mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết theo gương người phụng sự yêu mến Đức Kitô, hầu mai sau cùng được thông phần vinh hiển với người. Chúng con cầu xin…

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa Kitô.
       Đấng đã vâng lời cho đến chết,
       để nêu gương cho mọi đan sĩ noi theo.

Thánh thi

Phúc thay kẻ say mê nhan Chúa,
Đêm ngày hằng vui thỏa bình an
Tình yêu nhuần thấm tâm can,
Nhìn ra dấu Chúa ngập tràn nơi nơi.

Phúc thay người suốt đời nỗ lực
Luôn thấy mình sống trước Thiên Nhan,
Xác hồn tinh luyện vẹn toàn,
Âm thầm chiếu tỏa vinh quang Chúa Trời.

Ôi Giêsu cao vời chí ái,
Mầu nhiệm Ngài con mãi gẫm suy.
Phận hèn xin khấng độ trì
Cho con vững bước tiến về nhà cha.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn      Hc 44, 1-2.7-8

 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa. Hết thảy đều được người đường thời khen ngợi, được vẻ vang trong lúc sinh thời. Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế cho người đời ca ngợi tán dương.

Xướng đáp

XÐ.   Hỡi người công chính, hãy vui mừng trong Chúa,
      Vì Thiên Chúa là niềm vui, hoan lạc của các ngài
X.      Hãy hát mừng chúc tụng tôn vinh Chúa. *
         Vinh danh …

Tx TCTM

Các con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy,
các con sẽ nhận được gấp trăm
và được phúc sống muôn đời.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Cùng với [các] thánh… là [những] đấng đã trung tín sống đời đan tu, chúng ta cùng chúc tụng Chúa mà tuyên xưng rằng: * Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, chỉ một mình Chúa là niềm vui của chúng con.
 • Chúa đã phán: Ai muốn nên hoàn thiện hãy bỏ tất cả mà theo Chúa * Xin cho nhiều tâm hồn nhận biết giá trị đời chiêm niệm, để quảng đại dâng mình cho Chúa.
 • Chúa là cây nho, chúng con là nhành nho xin giúp chúng con luôn kết hiệp với Chúa trong tình yêu và xin dùng sợi dây bác ái thuận hòa ràng buộc chúng con lại với nhau trong cùng một Thánh Linh.
 • Chúa muốn cho mọi người nên thánh thiện * xin cho chúng con ngày hôm nay được đi trước mặt Chúa để chúng con nên hoàn thiện trong mọi sự.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho thánh Guê-ri-cô lòng khiêm nhượng, kiên trì qua bao gian nan thử thách và nhiệt thành rao giảng mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết theo gương người phụng sự yêu mến Đức Kitô, hầu mai sau cùng được thông phần vinh hiển với người. Chúng con cầu xin…

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Trong nơi cô tịch con tìm Chúa
Nguồn mạch yêu thương đẹp tuyệt vời.
Tội lỗi ngày nào, xin tự hối
Trau dồi đức hạnh quyết không lơi!

Thần khí soi lòng, thêm sức mạnh,
Con càng biết Chúa, biết mình hơn.
Cao quang Thiên Chúa, ngàn trùng thánh
Hèn mọn thân con, tội lỗi tràn.

Hết cả tâm tình, nguyện mến Chúa
Ghét chứa tội lỗi, phạm bao phen!
Tình yêu huynh đệ, luôn tuân giữ
Thương xót gian trần, lắm tội khiên.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn      2Cr 4, 7-10

Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.

Xướng đáp

XР   Người công chính vui mừng
*       Trước tôn nhan Thiên Chúa.
X      Và mừng hát hân hoan. *   
         Vinh danh …

Tx TCTM

Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn các ngài,
để các ngài tìm kiếm Thánh Nhan
và chiếu tỏa vinh quang Người đến muôn đời
.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Cha là nguồn mọi sự thánh thiện, nhờ lời cầu nguyện và sự nâng đỡ gương lành của các thánh, xin làm cho chúng con nên giống Con Cha * Chỉ mình Cha là Đấng Thánh, xin thánh hóa chúng con.
 • Lạy Cha chí thánh, Cha muốn chúng con được gọi là con cái Cha, và sống đúng với danh nghĩa ấy * xin cho Giáo Hồi tuyên xưng danh Cha khắp mặt địa cầu.
 • Lạy Cha chí thánh, Cha muốn chúng con bước đi trước mặt Cha,  * xin giúp chúng con mang lại hoa trái tồn tại muôn đời.
 • Lạy Cha chí thánh, Cha giao hòa chúng con với Cha trong Chúa Kitô,  * xin quy tụ chúng con thành một thân thể.
 • Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh Cha,  * xin đổi mới chúng con bằng một tình yêu hoàn hảo.
 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho thánh Guê-ri-cô lòng khiêm nhượng, kiên trì qua bao gian nan thử thách và nhiệt thành rao giảng mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết theo gương người phụng sự yêu mến Đức Kitô, hầu mai sau cùng được thông phần vinh hiển với người. Chúng con cầu xin…

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.