20 THÁNG 8

THÁNH BÊNAĐÔ, VIỆN PHỤ

Thánh nhân sinh năm 1090 gần Đi-giông, nước Pháp. Được giáo dục theo nếp sống đạo đức, năm 1111 người nhập dòng các đan sĩ Xi-tô. Ít lâu sau, người được chọn làm viện phụ. Người đã dùng hoạt động và gương sáng để hướng dẫn các đan sĩ tập luyện các nhân đức. Vì có sự phân ly trong Hội Thánh, người đã đi khắp châu Âu để lo vãn hồi sự hoà bình và hợp nhất. Người đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Người qua đời năm 1153.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh phụ Bê-na-đô tiến sĩ lừng danh,
Được Chúa tuyên dương trên chốn thiên đàng.
Nếm hưởng niềm vui với muôn thần thánh,
Triền miên chiêm ngưỡng Chúa cao sang.

Thánh phụ hằng chuyên tâm suy gẫm ngày đêm,
Việc Chúa Ngôi Hai sinh xuống cứu đời.
Bỏ trời cao sang sống như người thế,
Hồng ân muôn thuở Chúa thương ban.

Chuyên cần đường tu đức soi dẫn đoàn con,
Là mối dây thiêng hiệp nhất muôn người.
Suốt đời nhiệt tâm kính yêu Mẹ Chúa,
Hằng luôn hoàn tất thánh ý Cha.

Tâm hồn ngài luôn luôn quy hướng trời cao,
Bền chí kiên tâm theo Chúa không sờn.
Dắt dìu đoàn con bước theo đường Chúa,
Ngày sau vui hưởng phúc vinh quang.

Sấp mình thờ lạy Cha, Thiên Chúa càn khôn,
Thờ kính Ngôi Con, Đấng cứu gian trần.
Với Thần Linh Chúa tác sinh Hội Thánh,
Đoàn con dâng kính tiếng ca mừng.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 1 Từ thuở niên thiếu, thánh phụ Bê-na-đô
           đã giữ tâm hồn thật trắng trong.
           Người là một trẻ em ngoan ngoãn dễ thương.

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa,
nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).

Tx 2 Khi Thiên Chúa yêu ta,
           Người chỉ đòi ta đáp trả bằng tình yêu

 • Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
  “Ôi nhục nhã ê chề !” *
  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
  “Mọi người đều giả dối !”
 • Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
  vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người. *
  Đối với Chúa thật là đắt giá
  cái chết của những ai trung hiếu với Người.
 • Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
  tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
 • Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn *
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người, *
  tại khuôn viên đền Chúa,
  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

(Tiếp Tv 116)

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em : Dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa,
thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

 • Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, *
  ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
 • Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, *
  lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 140 (141),1-9

Lời cầu trong cơn nguy biến

Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện
của các thánh, bay lên trước Tôn Nhan (Kh 8,4).

Tx 3 Phần thưởng của tình yêu Thiên Chúa,
         chính là Thiên Chúa,
        và không gì khác hơn ngoài Thiên Chúa.

 • Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
  xin Ngài mau đến phù trợ con. *
  Xin lắng nghe lời con
  khi con kêu lên Ngài.
 • Ước chi lời con nguyện
  như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, *
  và tay con giơ lên
  được chấp nhận như của lễ ban chiều.
 • Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, *
  và trông chừng lưỡi con.
 • Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
  đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. *
  Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
 • Người công chính cứ việc đánh con
  và lấy tình thương mà sửa dạy,
  nhưng dầu thơm kẻ dữ
  con quyết chẳng cho xức trên đầu ; *
  khi chúng làm điều ác,
  con vẫn luôn cầu nguyện.
 • Thủ lãnh chúng giờ đây
  bị xô vào tảng đá,
  họ đã từng hả dạ
  nghe tiếng con than rằng : *
  “Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
  như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới.”
 • Lạy Chúa là Chúa Tể,
  con ngước mắt nhìn Ngài,
  bên Ngài con ẩn náu,
  đừng để con thiệt mạng. *
  Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
  khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 :  Hôm nay trút bỏ xác phàm,
          cha thánh về trời với bao huân công,
          ngài đáng nhận vinh quan muôn đời.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
 • nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,
  Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn      1Cr 2,9-10a

Nhưng như đã chép: điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Xướng đáp

XР   Ôi suối ngọt ngào! Ôi nguồn ân sủng,
*       Ôi sức mạnh của tình yêu.
X      Làm sao cao cả như Ngài,
        mà đã trở thành con người như ta. *
        Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy thánh Bê-na-đô,
ngài là vị tôn sư có lời lẽ ngọt ngào,
là bạn hữu thân tình của Đức Kitô.
Ngài lợi khẩu biết bao khi náo về Đức Trinh Nữ,
khôn khéo dường nào khi đóng vai mục tử,
nên đã được muôn đời ca tụng tán dương.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa là tự do, sức sống, vinh quang, thịnh vượng và hạnh phúc * xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo chúng con trong đường lối của Chúa.

 • Chúa đã ban cho thánh phụ Bê-na-đô cảm mến sự ngọt ngào của Thánh Danh Chúa Giêsu, * xin cho các kitô hữu biết hạnh diện và sống trọn vẹn danh hiệu ấy.

 • Thánh phụ Bê-na-đô đã tuyên dương Đức Maria như “Máng thông ơn”, * xin dạy chúng con biết chạy đến Đức Mẹ như con thảo, để nhận được dư tràn phúc lộc Chúa ban.

 • Chúa đã thúc đẩy cha thánh Bê-na-đô đi tìm Chúa tù buổi thanh xuân, * xin khơi dậy nơi tâm hồn các thanh thiếu niên lòng quảng đại, để đáp lời Chúa gọi sống đời tận hiến.

 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh phụ Bê-na-đô tiến sĩ lừng danh,
Được Chúa tuyên dương trên chốn thiên đàng.
Nếm hưởng niềm vui với muôn thần thánh,
Triền miên chiêm ngưỡng Chúa cao sang.

Thánh phụ hằng chuyên tâm suy gẫm ngày đêm,
Việc Chúa Ngôi Hai sinh xuống cứu đời.
Bỏ trời cao sang sống như người thế,
Hồng ân muôn thuở Chúa thương ban.

Chuyên cần đường tu đức soi dẫn đoàn con,
Là mối dây thiêng hiệp nhất muôn người.
Suốt đời nhiệt tâm kính yêu Mẹ Chúa,
Hằng luôn hoàn tất thánh ý Cha.

Tâm hồn ngài luôn luôn quy hướng trời cao,
Bền chí kiên tâm theo Chúa không sờn.
Dắt dìu đoàn con bước theo đường Chúa,
Ngày sau vui hưởng phúc vinh quang.

Sấp mình thờ lạy Cha, Thiên Chúa càn khôn,
Thờ kính Ngôi Con, Đấng cứu gian trần.
Với Thần Linh Chúa tác sinh Hội Thánh,
Đoàn con dâng kính tiếng ca mừng.

Ca vịnh

Tv 131 (132)
Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít
Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít,
tổ tiên Người (Lc 1,32).

I

Tx 1 Từ thuở niên thiếu, thánh phụ Bê-na-đô
           đã giữ tâm hồn thật trắng trong.
           Người là một trẻ em ngoan ngoãn dễ thương.

 • Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
  và mọi công lao vất vả của người : *
  chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
  đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :
 • “Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,
  chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
  khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
  một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”
 • Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
  tại cánh đồng Gia-a.
 • Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, *
  phủ phục trước bệ rồng.
 • Lạy Chúa, xin đứng dậy *
  để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.
 • Ước chi hàng tư tế của Ngài
  mặc lấy sự công chính, *
  kẻ hiếu trung với Ngài
  được cất tiếng hò reo.
 • Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa, *
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 Khi Thiên Chúa yêu ta,
           Người chỉ đòi ta đáp trả bằng tình yêu

 • Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ, *
  thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 • “Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”
 • Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, *
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
 • Người phán :
  “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
 • “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
 • “Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ *
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.
 • “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
  một dòng dõi hùng cường, *
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
 • “Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, *
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
 • Vinh danh …

Tv 141 (142)
Chúa là nơi tôi trú ẩn
Khi chịu thương khó, Đức Ki-tô đã hoàn tất
những điều nói trong thánh vịnh này (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 3 Phần thưởng của tình yêu Thiên Chúa,
         chính là Thiên Chúa,
        và không gì khác hơn ngoài Thiên Chúa.

 • Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
  tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, *
  lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
  nỗi ngặt nghèo, kể lể trước Thiên Nhan.
 • Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
  thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. *
  Trên quãng đường con đang tiến bước,
  người ta đã gài bẫy rình chờ.
 • Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu :
  chẳng một ai thèm nhận biết con ; *
  không chỗ nào cho con lánh nạn,
  có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu !
 • Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,
  con thưa rằng : chính Ngài là nơi con trú ẩn, *
  là phần của riêng con
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 • Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,
  vì con thật cùng khốn. *
  Xin cứu con khỏi những người bách hại,
  bởi chúng mạnh hơn con.
 • Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
  để con cảm tạ danh thánh Chúa. *
  Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
  vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 :  Hôm nay trút bỏ xác phàm,
          cha thánh về trời với bao huân công,
          ngài đáng nhận vinh quan muôn đời.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.
 • Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình,
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn      1Cr 2,9-10a

Nhưng như đã chép: điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Xướng đáp

XР   Ôi suối ngọt ngào! Ôi nguồn ân sủng,
*       Ôi sức mạnh của tình yêu.
X      Làm sao cao cả như Ngài,
        mà đã trở thành con người như ta. *
        Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy thánh Bê-na-đô,
ngài là vị tôn sư có lời lẽ ngọt ngào,
là bạn hữu thân tình của Đức Kitô.
Ngài lợi khẩu biết bao khi náo về Đức Trinh Nữ,
khôn khéo dường nào khi đóng vai mục tử,
nên đã được muôn đời ca tụng tán dương.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa là tự do, sức sống, vinh quang, thịnh vượng và hạnh phúc * xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo chúng con trong đường lối của Chúa.

 • Chúa đã ban cho thánh phụ Bê-na-đô cảm mến sự ngọt ngào của Thánh Danh Chúa Giêsu, * xin cho các kitô hữu biết hạnh diện và sống trọn vẹn danh hiệu ấy.

 • Thánh phụ Bê-na-đô đã tuyên dương Đức Maria như “Máng thông ơn”, * xin dạy chúng con biết chạy đến Đức Mẹ như con thảo, để nhận được dư tràn phúc lộc Chúa ban.

 • Chúa đã thúc đẩy cha thánh Bê-na-đô đi tìm Chúa tù buổi thanh xuân, * xin khơi dậy nơi tâm hồn các thanh thiếu niên lòng quảng đại, để đáp lời Chúa gọi sống đời tận hiến.

 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh Bê-na-đô nhân đức chói loà,
Xuất thân từ một gia đình danh giá.
Sớm theo tiếng gọi bỏ chốn phù hoa,
Một đời tìm Chúa nồng nàn thiết tha.

Thánh Bê-na-đô lời nói ngọt ngào,
Chứng nhân lộc trời kho tàng châu báu.
Suối ơn trí tuệ lừng tiếng ngàn sau,
Ngợi ca tình Chúa lạ lùng xiết bao.

Thánh Bê-na-đô gương mẫu tuyệt vời,
Mến yêu Giáo Hội, giao hoà mọi giới.
Gương đời chiêm niệm toả chiếu mọi nơi,
Cộng đoàn liên kết tình yêu sáng tươi.

Thánh Bê-na-đô như tiếng đàn cầm,
Tán dương ân huệ Nữ Hoàng Thiên Quốc.
Ngước nhìn sao biển tìm bến bình an,
Ngọt lời kêu khấn Mẹ nguồn hỷ hoan.

Kính tôn Ngôi Cha vinh hiển huy hoàng,
Chúa khen Thánh Tử uy quyền tuyệt đối.
Ca tụng Thánh Thần nguồn suối ủi an,
Đời đời muôn kiếp hạnh phúc chứa chan.

Ca vịnh

Tv 1
Hai nẻo đường
Phúc thay ai tin tưởng vào thập giá mà đón nhận nước thanh tẩy
(Một tác giả thế kỷ II).

Tx 1 : Người công chính vươn lên
          tựa cây dừa tươi tốt,
          lớn mạnh như hương bá Li-băng.

 • Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
  chẳng bước vào đường quân tội lỗi, *
  không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
 • nhưng vui thú với lề luật Chúa, *
  nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
 • Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
  cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
  cành lá chẳng khi nào tàn tạ. *
  Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
 • Ác nhân đâu được vậy :
  chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. *
  Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
  quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !
 • Vì Chúa hằng che chở
  nẻo đường người công chính, *
  còn đường lối ác nhân
  đưa tới chỗ diệt vong.
 • Vinh danh …

Tv 22 (23)
Mục tử nhân hậu
Con Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát
và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).

Tx 2 : Chúa dẫn dắt người lành,
          trên đường ngay nẻo chính
          và cho họ thấy Nước Trời.

 • Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
  tôi chẳng thiếu thốn gì. *
  Trong đồng cỏ xanh tươi,
  Người cho tôi nằm nghỉ.
 • Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
  và bổ sức cho tôi. *
  Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
  vì danh dự của Người.
 • Lạy Chúa,
  dầu qua lũng âm u,
  con sợ gì nguy khốn,
  vì có Chúa ở cùng. *
  Côn trượng Ngài bảo vệ,
  con vững dạ an tâm.
 • Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
  ngay trước mặt quân thù.*
  Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
  ly rượu con đầy tràn chan chứa.
 • Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
  ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
  và tôi được ở đền Người
  những ngày tháng những năm dài triền miên.
 • Vinh danh …

Tv 83 (84)
Ước mong về đền thánh
Trên đời này, chúng ta không có thành trì vững chắc,
chúng ta đang tìm kiếm thành trì tương lai (Hr 13,12-15).

Tx 3 : Lạy Chúa,
          một ngày tại khuôn viên thánh điện,
         quý hơn cả ngàn ngày trong trại ác nhân.

 • Lạy Chúa Tể càn khôn, *
  cung điện Ngài xiết bao khả ái.
 • Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
  mong tới được khuôn viên đền vàng. *
  Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
  những hướng lên Chúa Trời hằng sống
  mà hớn hở reo mừng.
 • Lạy Chúa Tể càn khôn
  là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, *
  ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
  cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
  bên bàn thờ của Chúa !
 • Phúc thay người ở trong thánh điện
  họ luôn luôn được hát mừng Ngài. *
  Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
  ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
 • Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn,
  họ biến nó thành nguồn suối nước, *
  mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
 • Càng tiến lên, họ càng mạnh bước *
  đến chiêm ngưỡng Chúa Trời
  ngự trên núi Xi-on.
 • Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
  xin đoái nghe lời con cầu nguyện. *
  Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp.
 • Lạy Chúa là khiên mộc chở che, *
  xin thương xem nhìn đến
  gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.
 • Một ngày tại khuôn viên thánh điện
  quý hơn cả ngàn ngày. *
  Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
  vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !
 • Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,
  Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. *
  Ai sống đời trọn hảo,
  Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
 • Lạy Chúa Tể càn khôn, *
  phúc thay người tin tưởng vào Chúa !
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Con sẽ đi theo Chúa với lòng tín thác.
Đ. Lạy Chúa,
    con sẽ theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa.

Bài đọc 1     Kn 7,28-8,13

Đức khôn ngoan, hiền thê lý tưởng

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi.

Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời; vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm. Nguồn gốc cao sang của mình, Đức Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh hiển, bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa; và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của Người.

Nếu trên đời này, giàu sang là báu vật ai ai cũng khao khát, thì còn có gì giàu sang hơn Đức Khôn Ngoan, vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả ? Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả ? Con người mến chuộng đức công bình ư ? Thì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức: quả vậy, Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh. Trên đời này còn chi hữu ích cho con người hơn các nhân đức ấy ? Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư ? Thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điềm thiêng, cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác.

Thế nên, tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi, tôi vẫn chiếm được sự nể vì của các vị bô lão. Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt, và những người quyền thế sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên tiếng, khi tôi lên tiếng, họ chăm chút lắng nghe, và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất, và muôn đời lưu danh hậu thế.

Xướng đáp     

XĐ   Chúa đã cho người
        lên tiếng giữa cộng đoàn,

*     và ban cho người đầy tinh thần
       khôn ngoan minh mẫn.

X      Chúa đã mặc cho người áo vinh quang. *

Bài đọc 2

Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ, về sách Diễm Ca.

Tình yêu tự mình đủ cho mình, tự mình và vì mình đem lại niềm vui. Chính tình yêu là công trạng, nhưng cũng chính tình yêu là phần thưởng cho mình. Tình yêu không tìm lý do, không tìm hiệu quả ngoài mình : hiệu quả của tình yêu là chính tình yêu. Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu. Tình yêu là một điều cao cả, miễn là luôn trở lại với nguồn gốc của mình, miễn là ngược trở lại nguồn mạch của mình để luôn luôn được tuôn trào. Trong mọi hoạt động, cảm xúc và tâm tình của linh hồn, chỉ có tình yêu có thể giúp thụ tạo đáp lại Đấng Tạo Hoá, dầu không tương xứng, thì ít ra cũng giống nhau được phần nào. Vì khi Thiên Chúa yêu, thì Người không nhằm điều gì khác ngoài được yêu lại : Thật vậy, Thiên Chúa yêu thì Người không nhận điều gì khác ngoài được yêu lại, vì Người biết ai yêu mến Người thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó.

Tình yêu của hôn phu, đúng hơn tình yêu là hôn phu, không đòi hỏi gì khác hơn là được yêu lại và giữ lòng chung thuỷ. Do đó người được yêu có quyền yêu lại. Sao hôn thê có thể không yêu, khi chính nàng là hôn thê của tình yêu ? Sao tình yêu lại không được yêu ?

Thế nên hôn thê có lý khi từ bỏ mọi tình cảm khác để hoàn toàn hiến mình cho một tình yêu duy nhất, vì hôn thê phải đáp lại chính tình yêu bằng cách yêu lại. Nhưng khi hôn thê hoà nhập hoàn toàn với tình yêu, thì tình yêu sẽ là gì so với dòng chảy bất tận của nguồn mạch tình yêu ? Người yêu và tình yêu, linh hồn và Ngôi Lời, hôn thê và hôn phu, tạo hoá và thụ tạo không tuôn đổ dòng yêu thương phong phú như nhau, chẳng khác gì người khát với nguồn nước.

Vậy thì sao ? Không lẽ vì thế mà làm mai một và tan biến hoàn toàn lời ước nguyện của vị hôn thê, niềm khao khát của kẻ mong chờ, lòng rạo rực của kẻ đang yêu, lòng tin tưởng của người hãnh diện, vì vị hôn thê đâu có thể chạy sóng đôi với người khổng lồ, tranh đua vị ngọt với mật ong, tính hiền lành với con chiên, màu trắng với hoa huệ, vẻ sáng chói với mặt trời, tình yêu với Đấng là chính tình yêu ? Không phải thế. Vì thụ tạo nhỏ bé hơn, nên vẫn yêu mến ít hơn. Dầu vậy, nếu thụ tao yêu trọn tình, thì nơi đâu đã trọn vẹn, nơi ấy chẳng thiếu chi. Vậy yêu như thế là đã thành hôn rồi, bởi không thể yêu đến vậy mà chỉ được yêu lại ít, nên khi hai bên đã thuận tình, thì hôn phối trọn vẹn và hoàn hảo đã được kết ước. Nếu không, lại có kẻ nghi ngờ sự thật này : linh hồn vẫn được Ngôi Lời yêu thương trước và yêu thương nhiều hơn.

Xướng đáp   Tv 30(31), 20; 35 (36),9

X     Lạy Chúa,
        cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
*      Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài !
X      Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
        nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

Canh II

Tx 4 : Ôi Ngài yêu con biết bao,
          lạy Chúa của con và Tình Yêu của con.
         Suốt đời con sẽ ca khen hồng ân của Chúa,
         lạy Chúa Trời con.

Tc  Gr 17,7-8
Phúc thay người tin tưởng nơi Chúa
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11,28).

 • Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa,
  và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. *
  Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
  đâm rễ sâu vào mạch suối trong,

 • mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
  lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, *
  gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
  và không ngừng trổ sinh hoa trái.

  Vinh danh …

Tc  Hc 14,20 ; 15,3.4.6b
Hạnh phúc của người khôn ngoan
Sự khôn ngoan được biện minh bởi tất cả con cái của mình
(Lc 7,35).

 • Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan,
  và biết dùng trí khôn mà suy luận. *
  Khôn ngoan sẽ lấy hiểu biết
  làm bánh cho người ấy ăn,
  lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống.

 • Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan
  và không chao đảo, *
  sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng.
  Và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời.

  Vinh danh …

Tc  Hc 31,8-11
Phúc cho kẻ không theo tiền của
Hãy sắm cho mình một kho tàng chẳng hề hao hụt ở trên trời
(Lc 12,33).

 • Phúc thay ai giàu có mà vô tội,
  không chạy theo của cải, tiền tài. *
  Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc,
  vì trong dân mình
  người đó khiến cho bao người thán phục ?
 • Ai đã trải qua thử thách đó và nên hoàn hảo ?
  Người ấy có lý do để tự hào. *
  Ai có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi
  có thể làm điều ác mà đã không làm ?
 • Của cải người ấy sẽ tồn tại, *
  công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Cuộc đời Đức Kitô là luật sống của tôi.
Đ. Qua đời sống Người,
    Người dạy tôi biết cách sống.

Tin Mừng 

==> (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện         

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

Thánh thi

Kính chào thánh phụ Bê-na-đô,
Viên ngọc quý điểm tô thiên đàng.
Lời ca ngợi đoàn con dâng kính,
Mong niềm vui cứu độ trào tuôn.

Thánh phụ đã được Vua Giêsu,
Đốt lửa mến sáng soi tâm hồn.
Và cho người được nên khiên thuẫn,
Nên đèn thiêng chiếu rạng Hội Thánh.

Môi miệng của người tràn chân lý,
Thánh Thần Chúa đã ban dư tràn.
Lời huấn từ ngọt ngào huyền bí,
Nên của ăn dưỡng nuôi hồn thiêng.

Chúc tụng Chúa Trời Ba Ngôi thánh,
Xin rộng thương chúng con khẩn cầu.
Cùng Thánh Phụ được luôn vui hưởng,
Muôn ngàn thu phước lộc trường sinh.

Ca vịnh

Tv 62 (63),2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám,
ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

Tx 1 : Thiên Chúa đã ban cho con người,
         một con tim, để họ luôn khát khao Ngài.

 • Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
  ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa. *
  Linh hồn con đã khát khao Ngài,
  tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
  như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
 • Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
  để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
  Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
  miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
 • Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
  và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
  Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
  môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
 • Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
  suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
  Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
  nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
 • Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, *
  giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 • Vinh danh …

Tv 92 (93)
Chúa Hoá Công rực rỡ huy hoàng
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị :
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh (Kh 19,6.7).

Tx 2 : Từ ngày trở lại,
          tôi đã cố gắng gom góp mọi khổ đau,
         làm đoá hoa lòng dâng kính Chúa.

 • Chúa là Vua hiển trị,
  Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, *
  Người lấy dũng lực làm cân đai.
 • Chúa thiết lập địa cầu,
  địa cầu không lay chuyển. *
  Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
  Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
 • Sóng nước đã gầm lên, lạy Chúa,
  sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào. *
  Sóng nước đã gầm lên, long trời lở đất.
 • Nhưng hơn cả tiếng nước ngàn trùng,
  hơn cả sóng oai hùng ngoài biển *
  Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.
 • Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, *
  nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
  triền miên qua mọi thời.
 • Vinh danh …

Tc  Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người
(Kh 19,5).

Tx 3 : Sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của tôi:
         chính là biết Chúa Giêsu,
         một Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

 • Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
  Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
  chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
 • Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
  chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
  chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
  chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
  chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
  chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
 • Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
  chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *
  chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
  chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
 • Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
  chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
  chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
  chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
  chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
  chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
 • Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
  chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
  chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
  chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
  chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
  chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
 • Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
  chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
  Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
  A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
  muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
 • Nào chúc tụng Chúa Cha,
  Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
  muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
 • Lạy Chúa,
  chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
  muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý : không đọc kinh “Vinh danh” cuối thánh ca này).

Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới,
hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Niềm vui tràn ngập lòng tôi,
          khi tôi thấy Đấng cao cả hạ mình
         tâm sự với kẻ thấp hèn,
         Đấng Thần Linh,
         kết hợp với người nô lệ như tôi.

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, *
  ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
 • Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
  vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
  Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
  vì được Chúa làm Vua hiển trị.
 • Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
  nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
  Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
  ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
 • Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
  nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
  miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
  thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
 • Để trả thù muôn nước
  và trừng trị chư dân, *
  để xiềng chân vua chúa
  và xích cổ vương hầu,
 • để thi hành án phạt
  Chúa đã viết từ xưa. *
  Đó là niềm vinh dự
  cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Kn 7,13-14

Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban.

Xướng đáp

XР Từ sáng sớm, người công chính
       đã quy lòng lên Chúa Tạo Thành,
     và cầu khẩn trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
X     Miệng người công chính nhẩm sự cao minh. *
       Vinh danh …

Tx TCTM       

Tâm hồn cha thánh
chói ngời ánh vinh quang của Ngôi Lời.
Đạo lý và đức tin của người như đèn sáng,
chiếu soi toàn thể Giáo hội.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa tốt lành với những ai cậy trông và tìm Chúa, * xin ban phước lành cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và cộng đoàn dân Chúa.

 • Lạy Chúa, Chúa sáng tạo nên các tâm hồn để họ thông hiệp với Chúa, Chúa cho họ một con tim để yêu mến Chúa, * xin khơi dậy nơi chúng con lòng khát khao tìm Chúa, và thực hiện ý muốn của Chúa là cứu rỗi các linh hồn.

 • Lạy Chúa, Chúa có sức lôi cuốn chúng con, đến nỗi chúng con không thể không yêu Chúa, nếu chúng con biết rõ Chúa, * xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con biết Chúa rõ hơn.

 • Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh phụ Bê-na-đô như đàn cầm để ca ngợi Đức Trinh Nữ, * xin cho chúng con hiệp lời cùng người để ca tụng và ngợi khen Mẹ Maria.

  (*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu  như sau:

 • Xin Chúa ban cho … sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa * Xin Chúa nhận lời chúng con.

 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Cùng chúc tụng ngợi khen,
       chúng ta thờ lạy Chúa.
       Đấng đã mặc áo vinh quang
      cho thánh phụ Bê-na-đô. 

Thánh thi

Kính chào thánh phụ Bê-na-đô,
Viên ngọc quý điểm tô thiên đàng.
Lời ca ngợi đoàn con dâng kính,
Mong niềm vui cứu độ trào tuôn.

Thánh phụ đã được Vua Giêsu,
Đốt lửa mến sáng soi tâm hồn.
Và cho người được nên khiên thuẫn,
Nên đèn thiêng chiếu rạng Hội Thánh.

Môi miệng của người tràn chân lý,
Thánh Thần Chúa đã ban dư tràn.
Lời huấn từ ngọt ngào huyền bí,
Nên của ăn dưỡng nuôi hồn thiêng.

Chúc tụng Chúa Trời Ba Ngôi thánh,
Xin rộng thương chúng con khẩn cầu.
Cùng Thánh Phụ được luôn vui hưởng,
Muôn ngàn thu phước lộc trường sinh.

Ca vịnh

Tv 117 (118)
Tiếng reo mừng chiến thắng
Đức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ,
chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

I

Tx 1 : Thiên Chúa đã ban cho con người,
         một con tim, để họ luôn khát khao Ngài.

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ít-ra-en hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
  Chúa đáp lời và giải thoát tôi. *
  Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
  hỏi người đời làm chi tôi được ?
 • Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
  tôi dám nghênh lũ địch thù tôi. *
  Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
  thì hơn tin cậy ở người trần gian.
 • Cậy vào thần thế vua quan, *
  chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 : Từ ngày trở lại,
          tôi đã cố gắng gom góp mọi khổ đau,
         làm đoá hoa lòng dâng kính Chúa.

 • Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng. *
  Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
 • Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
  chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
  nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
 • Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
  nhưng Chúa đã phù trợ thân này. *
  Chúa là sức mạnh tôi,
  là Đấng tôi ca ngợi,
  chính Người cứu độ tôi.
 • Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
  trong doanh trại chính nhân : *
  “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
  tay hữu Chúa giơ cao,
  tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
 • Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
  để loan báo những công việc Chúa làm. *
  Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
  nhưng không nỡ để tôi phải chết.

III

 • Xin mở cửa công chính cho tôi
  để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. *
  Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
  chỉ những người công chính mới được qua.
 • Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài *
  vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
 • Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
  lại trở nên đá tảng góc tường. *
  Đó chính là công trình của Chúa,
  công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 • Đây là ngày Chúa đã làm ra,
  nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. *
  Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
  lạy Chúa,  xin thương giúp thành công.
 • Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
  cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
  Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
 • Đức Chúa là Thượng Đế,
  Người giãi sáng trên ta, *
  tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
  đến bên cạnh bàn thờ.
 • Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
  xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
  lạy Thiên Chúa con thờ,
  xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

Tc  Đn 3,52-57
Muôn thụ tạo hãy ca tụng Chúa
Đấng Tạo Hoá đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).

Tx 3 : Sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của tôi:
         chính là biết Chúa Giêsu,
         một Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

 • Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
  là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *
  xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
  mà thấu nhìn vực thẳm, *
  xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
 • Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, *
  xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
 • Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *
  hãy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 150
Ca tụng Chúa đi
Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác
(Hê-xi-ki-ô).

Tx 4 : Niềm vui tràn ngập lòng tôi,
          khi tôi thấy Đấng cao cả hạ mình
         tâm sự với kẻ thấp hèn,
         Đấng Thần Linh,
         kết hợp với người nô lệ như tôi.

 • Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
  ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
  Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
  ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
 • Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
  ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
  Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
  ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
 • Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
  ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
  Hỡi toàn thể chúng sinh,
  ca tụng Chúa đi nào !
 • Vinh danh …

Đoản huấn      Kn 7,13-14

Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban.

Xướng đáp

XР Từ sáng sớm, người công chính
       đã quy lòng lên Chúa Tạo Thành,
     và cầu khẩn trước tôn nhan Đấng Tối Cao.
X     Miệng người công chính nhẩm sự cao minh. *
       Vinh danh …

Tx TCTM       

Tâm hồn cha thánh
chói ngời ánh vinh quang của Ngôi Lời.
Đạo lý và đức tin của người như đèn sáng,
chiếu soi toàn thể Giáo hội.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa tốt lành với những ai cậy trông và tìm Chúa, * xin ban phước lành cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và cộng đoàn dân Chúa.

 • Lạy Chúa, Chúa sáng tạo nên các tâm hồn để họ thông hiệp với Chúa, Chúa cho họ một con tim để yêu mến Chúa, * xin khơi dậy nơi chúng con lòng khát khao tìm Chúa, và thực hiện ý muốn của Chúa là cứu rỗi các linh hồn.

 • Lạy Chúa, Chúa có sức lôi cuốn chúng con, đến nỗi chúng con không thể không yêu Chúa, nếu chúng con biết rõ Chúa, * xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con biết Chúa rõ hơn.

 • Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh phụ Bê-na-đô như đàn cầm để ca ngợi Đức Trinh Nữ, * xin cho chúng con hiệp lời cùng người để ca tụng và ngợi khen Mẹ Maria.

  (*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu  như sau:

 • Xin Chúa ban cho … sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa * Xin Chúa nhận lời chúng con.

 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx Mức độ mến yêu Thiên Chúa,
       là yêu mến Người không mức độ.

Tv 119 (120)
Mong ước được bình an
Phải kiên trì lúc gặp gian truân, và phải chuyên tâm cầu nguyện
(Rm 12,12).

 • Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
  Chúa đã thương đáp lời. *
  Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
  khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
 • Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,
  Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
  và còn thêm chi nữa ? *
  Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
  thêm những hòn than đước đỏ hồng !
 • Thật bất hạnh cho tôi
  phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc, *
  phải sống cùng dân du mục Kê-đa.
 • Tấm thân này trải bao năm tháng
  sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
  Tôi vốn chuộng hoà bình,
  nhưng hễ tôi nói tới
  thì phe họ lại muốn chiến tranh.
 • Vinh danh …

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát,
không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.
 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.
 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
 • Vinh danh …

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).

 • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
  “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
 • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.
 • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
  để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
 • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.
 • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
 • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
  Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn       1Tm1,12

Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.

X.  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín.
Đ. Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx Mức độ mến yêu Thiên Chúa,
       là yêu mến Người không mức độ.

Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
Anh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an
(2 Cr 1,7).

 • Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
  ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
  Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
  rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 • Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
  “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *
  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
  ta thấy mình chan chứa một niềm vui !
 • Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
  như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. *
  Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
  mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 • Họ ra đi, đi mà nức nở,
  mang hạt giống vãi gieo ; *
  lúc trở về,  về reo hớn hở,
  vai nặng gánh lúa vàng.
 • Vinh danh …

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1 Cr 3,9).

 • Ví như Chúa chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
  Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
  uổng công người trấn thủ canh đêm.
 • Bạn có thức khuya hay dậy sớm
  khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
  Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
  Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 • Này con cái là hồng ân của Chúa,
  con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
  Bầy con sinh hạ thời son trẻ
  tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
 • Hạnh phúc thay người nào
  đeo ống đầy loại tên như thế ! *
  Họ sẽ không nhục nhã
  khi phải đến cửa công
  tranh tụng với địch thù.
 • Vinh danh …

Tv 127 (128)
Hạnh phúc thay gia đình có Chúa
Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on,
nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).

 • Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
  ăn ở theo đường lối của Người. *
  Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
  bạn quả là lắm phúc nhiều may.
 • Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
  khác nào cây nho đầy hoa trái, *
  và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
  xúm xít tại bàn ăn.
 • Đó chính là phúc lộc
  Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
  Xin Chúa từ Xi-on
  xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
 • Ước chi trong suốt cả cuộc đời
  bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
  được sống lâu bên đàn con cháu. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình !
 • Vinh danh …

Đoản huấn       1Tm1,12

Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.

X.  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín.
Đ. Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Anh em đừng quên,
      những người yếu kém,
      trong khi phấn đấu tiến cao,
      trên đường trọn lành.

⇒ Ca vịnh theo ngày trong tuần

Đoản huấn   Gc 3, 17-18

Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.

Xướng đáp

X.  Đức độ khôn ngoan của người thánh,
Đ. Toàn thể Giáo Hội,
    tuyên dương và muôn dân truyền tụng

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin …

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx Anh em hãy sống an hoà với nhau,
        đừng làm tổn thương nhau bao giờ.

Tv 122 (123)
Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người
Hai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít,
xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).

 • Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, *
  Đấng đang ngự trên trời.
 • Quả thật như mắt của gia nhân
  hướng nhìn tay ông chủ, *
  như mắt của nữ tỳ
  hướng nhìn tay bà chủ,
 • mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
  là Thiên Chúa chúng ta, *
  tới khi Người xót thương chút phận.
 • Rủ lòng thương, lạy Chúa,  xin rủ lòng thương, *
  bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;
 • hồn thật quá ê chề vì hứng chịu *
  lời nhạo báng của phường tự mãn,
  giọng khinh người của bọn kiêu căng.
 • Vinh danh …

Tv 123 (124)
Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa
Chúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh”
(Cv 18,9-10).

 • Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng : *
  Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
  khi thiên hạ nhằm ta xông tới,
 • hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, *
  lúc đùng đùng giận ta như vậy ;
 • hẳn là nước đã cuốn ta đi,
  dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
  hẳn là nước cuồn cuộn
  đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
 • Xin chúc tụng Đức Chúa
  đã không bỏ mặc ta *
  làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
 • Hồn ta tựa cánh chim
  thoát lưới người đánh bẫy ; *
  lưới giăng đã đứt rồi,
  thế là ta thoát nạn.
 • Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, *
  Đấng đã dựng nên cả đất trời.
 • Vinh danh …

Tv 124 (125)
Chúa gìn giữ dân Người
Chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).

 • Ai tin tưởng vào Chúa,
  khác nào núi Xi-on *
  chẳng bao giờ lay chuyển,
  muôn thuở vẫn trường tồn.
 • Như núi đồi bao bọc
  thành Giê-ru-sa-lem, *
  Chúa bao bọc dân Người
  bây giờ và mãi mãi.
 • Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
  đè nặng trên phần đất người lành, *
  kẻo người lành tra tay làm điều ác.
 • Lạy Chúa,xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu *
  và những ai lòng dạ thẳng ngay.
 • Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
  xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
  Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   Dt 13,7-8

Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.

X.  Ta sẽ đặt lính canh
     trên tường thành ngươi.
Đ. Đêm ngày họ không ngừng
     ngợi khen danh thánh.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin…

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx Anh em hãy sống an hoà với nhau,
        đừng làm tổn thương nhau bao giờ.

Tv 128 (129)
Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng
Hội Thánh nói lên những đau khổ của mình (thánh Âu-tinh).

 • Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  Ít-ra-en hãy nói lên điều đó. *
  Từ lúc tôi còn trẻ,
  chúng hà hiếp tôi nhiều,
  nhưng đã không hề thắng được tôi.
 • Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
  đào xới lên những luống thật dài. *
  Nhưng mà Chúa công minh
  đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.
 • Ước chi những kẻ thù Xi-on
  đều nhục nhã tháo lui hết thảy, *
  và nên như cỏ mọc mái nhà,
  chưa ai nhổ mà đã héo khô !
 • Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
  cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. *
  Khách qua đường không ai chào hỏi chúng :
  Chúa ban phúc lành cho anh em,
  chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 130 (131)
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường
(Mt 11,29).

 • Lòng con chẳng dám tự cao, *
  mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !
 • Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
  việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
  hồn con, con vẫn trước sau
  giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
 • Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
  trong con hồn lặng lẽ an vui. *
  Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
  từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 132 (133)
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao
Chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình thương bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4,7).

 • Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
  anh em được sống vui vầy bên nhau ! *
  Như dầu quý đổ trên đầu
  xuống râu xuống cổ áo chầu A-ron.
 • Như sương từ đỉnh Khe-mon
  toả trên đồi núi Xi-on lan tràn, *
  nơi đây ân huệ Chúa ban,
  chính là sự sống chứa chan muôn đời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   Dt 13,7-8

Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.

X.  Ta sẽ đặt lính canh
     trên tường thành ngươi.
Đ. Đêm ngày họ không ngừng
     ngợi khen danh thánh.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin…

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh phụ Bê-na-đô tiến sĩ lừng danh,
Được Chúa tuyên dương trên chốn thiên đàng.
Nếm hưởng niềm vui với muôn thần thánh,
Triền miên chiêm ngưỡng Chúa cao sang.

Thánh phụ hằng chuyên tâm suy gẫm ngày đêm,
Việc Chúa Ngôi Hai sinh xuống cứu đời.
Bỏ trời cao sang sống như người thế,
Hồng ân muôn thuở Chúa thương ban.

Chuyên cần đường tu đức soi dẫn đoàn con,
Là mối dây thiêng hiệp nhất muôn người.
Suốt đời nhiệt tâm kính yêu Mẹ Chúa,
Hằng luôn hoàn tất thánh ý Cha.

Tâm hồn ngài luôn luôn quy hướng trời cao,
Bền chí kiên tâm theo Chúa không sờn.
Dắt dìu đoàn con bước theo đường Chúa,
Ngày sau vui hưởng phúc vinh quang.

Sấp mình thờ lạy Cha, Thiên Chúa càn khôn,
Thờ kính Ngôi Con, Đấng cứu gian trần.
Với Thần Linh Chúa tác sinh Hội Thánh,
Đoàn con dâng kính tiếng ca mừng.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa
đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

Tx 1 Từ thuở niên thiếu, thánh phụ Bê-na-đô
           đã giữ tâm hồn thật trắng trong.
           Người là một trẻ em ngoan ngoãn dễ thương.

 • Sấm ngôn của Đức Chúa
  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
  “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
 • Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
  quyền vương đế của Ngài : *
  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
 • Đức Chúa phán bảo rằng :
  “Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. *
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
 • Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lời, *
  rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
 • Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ. *
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
 • Vinh danh …

Tv 110 (111)
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài
thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).

Tx 2 Khi Thiên Chúa yêu ta,
           Người chỉ đòi ta đáp trả bằng tình yêu

 • Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, *
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
 • Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
  người mộ mến ra công tìm hiểu. *
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
 • Chúa đã truyền tưởng niệm
  những kỳ công của Người. *
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
 • Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn ; *
  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
 • Sức mạnh việc Người làm,
  Người cho dân thấy rõ, *
  khi tặng ban cho họ
  gia sản của chư dân.
 • Những công trình tay Chúa thực hiện
  quả là chân thật và công minh. *
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  bền vững đến muôn đời muôn thuở,
  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.
 • Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  thiết lập giao ước đến muôn đời. *
  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.
 • Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
 • Vinh danh …

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

Tx 3 Phần thưởng của tình yêu Thiên Chúa,
         chính là Thiên Chúa,
        và không gì khác hơn ngoài Thiên Chúa.

 • Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
 • Gia đình họ phú quý giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành :
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
 • Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.
 • Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
  luôn vững lòng không sợ hãi chi
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
 • Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.
 • Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 :  Hôm nay trút bỏ xác phàm,
          cha thánh về trời với bao huân công,
          ngài đáng nhận vinh quan muôn đời.

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      1Cr 2,9-10a

Nhưng như đã chép: điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Xướng đáp

XР   Ôi suối ngọt ngào! Ôi nguồn ân sủng,
*       Ôi sức mạnh của tình yêu.
X      Làm sao cao cả như Ngài,
        mà đã trở thành con người như ta. *
        Vinh danh …

Tx TCTM

Thiên Chúa muốn chúng ta
nhận mọi ơn lành qua bàn tay Đức Mẹ,
vì Người cung ứng mọi như cầu,
đem niềm vui xoá tan lo âu,
cũng cố đức tin, tăng cường đức cậy
và nâng đỡ sự yếu hèn.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa là tự do, sức sống, vinh quang, thịnh vượng và hạnh phúc * xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo chúng con trong đường lối của Chúa.

 • Chúa đã ban cho thánh phụ Bê-na-đô cảm mến sự ngọt ngào của Thánh Danh Chúa Giêsu, * xin cho các kitô hữu biết hạnh diện và sống trọn vẹn danh hiệu ấy.

 • Thánh phụ Bê-na-đô đã tuyên dương Đức Maria như “Máng thông ơn”, * xin dạy chúng con biết chạy đến Đức Mẹ như con thảo, để nhận được dư tràn phúc lộc Chúa ban.

 • Chúa đã thúc đẩy cha thánh Bê-na-đô đi tìm Chúa tù buổi thanh xuân, * xin khơi dậy nơi tâm hồn các thanh thiếu niên lòng quảng đại, để đáp lời Chúa gọi sống đời tận hiến.

 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh phụ Bê-na-đô tiến sĩ lừng danh,
Được Chúa tuyên dương trên chốn thiên đàng.
Nếm hưởng niềm vui với muôn thần thánh,
Triền miên chiêm ngưỡng Chúa cao sang.

Thánh phụ hằng chuyên tâm suy gẫm ngày đêm,
Việc Chúa Ngôi Hai sinh xuống cứu đời.
Bỏ trời cao sang sống như người thế,
Hồng ân muôn thuở Chúa thương ban.

Chuyên cần đường tu đức soi dẫn đoàn con,
Là mối dây thiêng hiệp nhất muôn người.
Suốt đời nhiệt tâm kính yêu Mẹ Chúa,
Hằng luôn hoàn tất thánh ý Cha.

Tâm hồn ngài luôn luôn quy hướng trời cao,
Bền chí kiên tâm theo Chúa không sờn.
Dắt dìu đoàn con bước theo đường Chúa,
Ngày sau vui hưởng phúc vinh quang.

Sấp mình thờ lạy Cha, Thiên Chúa càn khôn,
Thờ kính Ngôi Con, Đấng cứu gian trần.
Với Thần Linh Chúa tác sinh Hội Thánh,
Đoàn con dâng kính tiếng ca mừng.

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14
Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trận
Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).

Tx 1 Từ thuở niên thiếu, thánh phụ Bê-na-đô
           đã giữ tâm hồn thật trắng trong.
           Người là một trẻ em ngoan ngoãn dễ thương.

 • Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực
  khiến nhà vua sung sướng, *
  Ngài đã chiến thắng,
  vua hoan hỷ dường nào !
 • Lòng vua ước nguyện sao,
  Chúa đã ban như vậy, *
  miệng vua khấn xin gì,
  Ngài cũng không từ chối.
 • Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
  vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
  Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
  năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
 • Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
  Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
  Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
  và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
 • Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, *
  và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, *
  chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập
khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

Tx 2 Khi Thiên Chúa yêu ta,
           Người chỉ đòi ta đáp trả bằng tình yêu

 • Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.
 • Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
 • Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
  Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?
 • Trước thánh nhan Chúa,
  hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
 • Vinh danh …

Tv 113B (115)
Ca tụng Thiên Chúa chân thật
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa,
để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1 Tx 1,9).

Tx 3 Phần thưởng của tình yêu Thiên Chúa,
         chính là Thiên Chúa,
        và không gì khác hơn ngoài Thiên Chúa.

 • Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  vâng lạy Chúa, xin đừng, *
  nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
  bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
 • Sao chư dân lại nói :
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?” *
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  muốn làm gì là Chúa làm nên.
 • Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành. *
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có mũi có tai, không ngửi không nghe.
 • Có hai tay, không sờ không mó
  có hai chân, không bước không đi, *
  từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
 • Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần *
  cũng giống như chúng vậy.
 • Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa, *
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :
  sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
  sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
 • Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  cho anh em và cho con cháu. *
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  xuống muôn phúc lành cho anh em.
 • Trời là trời của Chúa, *
  còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
 • Không phải người đã chết,
  hay mọi kẻ bước vào
  cõi thinh lặng ngàn thu *
  sẽ ca tụng Đức Chúa ;
 • nhưng là chính chúng ta,
  những người còn đang sống, *
  chúng ta chúc tụng Chúa
  từ nay đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 :  Hôm nay trút bỏ xác phàm,
          cha thánh về trời với bao huân công,
          ngài đáng nhận vinh quan muôn đời.

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã trang điểm lỗng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

Đoản huấn      1Cr 2,9-10a

Nhưng như đã chép: điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Xướng đáp

XР   Ôi suối ngọt ngào! Ôi nguồn ân sủng,
*       Ôi sức mạnh của tình yêu.
X      Làm sao cao cả như Ngài,
        mà đã trở thành con người như ta. *
        Vinh danh …

Tx TCTM

Thiên Chúa muốn chúng ta
nhận mọi ơn lành qua bàn tay Đức Mẹ,
vì Người cung ứng mọi như cầu,
đem niềm vui xoá tan lo âu,
cũng cố đức tin, tăng cường đức cậy
và nâng đỡ sự yếu hèn.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Lạy Chúa, Chúa là tự do, sức sống, vinh quang, thịnh vượng và hạnh phúc * xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo chúng con trong đường lối của Chúa.

 • Chúa đã ban cho thánh phụ Bê-na-đô cảm mến sự ngọt ngào của Thánh Danh Chúa Giêsu, * xin cho các kitô hữu biết hạnh diện và sống trọn vẹn danh hiệu ấy.

 • Thánh phụ Bê-na-đô đã tuyên dương Đức Maria như “Máng thông ơn”, * xin dạy chúng con biết chạy đến Đức Mẹ như con thảo, để nhận được dư tràn phúc lộc Chúa ban.

 • Chúa đã thúc đẩy cha thánh Bê-na-đô đi tìm Chúa tù buổi thanh xuân, * xin khơi dậy nơi tâm hồn các thanh thiếu niên lòng quảng đại, để đáp lời Chúa gọi sống đời tận hiến.

 • Xin Cha thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.