THÁNG 9

03/09 thánh GREGORIO CẢ
GH, TSHT

08/09 Sinh nhật đức maria
LỄ TRỌNG

LỊCH PHỤNG VỤ