16 tháng 9

THÁNH CONÊLIÔ VÀ THÁNH SÍPRIANÔ

Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Rô-ma. Đầy lòng yêu mến nồng nàn đối với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, người lập một hội đạo đức lấy tên là “Đạo binh Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm.” Hội này đã được truyền bá rộng rãi ở quê hương người lẫn ở nhiều miền khác. Người đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Ki-tô giáo dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi đã trở về Ba Lan, người phải chịu biết bao cơ cực nhọc nhằn một thời gian dài trong trại tập trung Ốt-suýt vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Người đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941.

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,
Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,
Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh
Những ai chẳng mê say đời hiện tại.

Nguyện xin Chúa thương rủ lòng từ ái,
Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,
Chúng con mừng chư thánh đã khải hoàn,
Xin xoá bỏ muôn tội tình lầm lỡ.

Người tử đạo đã chứng minh rằng Chúa
Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,
Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con
Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.

Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả,
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần,
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Xướng đáp

X. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa.
Đ. Bởi Người luôn che chở phù trì.

Bài đọc 1   

=> Bài đọc theo ngày trong tuần TN

Bài đọc 2

Hãy đem nhiệt tâm tông đồ giúp các linh hồn
được ơn cứu độ và được thánh hoá.

 Trích thư thánh Ma-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kon-bê, linh mục, tử đạo.

Anh thân mến, tôi rất vui mừng vì thấy anh hăng hái nhiệt thành làm vinh danh Thiên Chúa. Ở thời đại chúng ta, không phải là không đáng buồn khi thấy chủ trương lãnh đạm, như người ta thường gọi, đang lan tràn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ trương ấy giống như một cơn dịch lây lan không chỉ nơi các giáo dân, mà cả trong các cộng đoàn tu trì nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa đáng được vinh quang vô tận, nên bổn phận trước hết và trên hết của chúng ta là đem trọn khả năng yếu kém của mình mà dâng lên Người vinh quang cao cả nhất, cho dù chúng ta không bao giờ có thể dâng cho Người như Người đáng được, vì chúng ta chỉ là những thụ tạo tha hương yếu hèn.

Nhưng vinh quang Thiên Chúa được rạng ngời đặc biệt nơi ơn cứu độ các linh hồn, các linh hồn đã được Đức Ki-tô đổ máu mình ra mà cứu chuộc, nên lòng nhiệt thành hoạt động tông đồ, trước hết và trên hết, chính là làm sao cho nhiều linh hồn được cứu độ, và được thanh hoá hơn. Nhưng đâu là con đường thích hợp nhất để đạt tới mục đích này, tức là để Thiên Chúa được tôn vinh và nhiều linh hồn được thánh hoá ? Tôi xin nói ít lời như sau : Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan thượng trí, Người biết rõ chúng ta phải làm gì để Người được thêm vinh quang, nên đã bày tỏ ý muốn của Người cho chúng ta, nhất là qua những vị đại diện của Người trên trần gian.

Vì vậy, chính sự vâng phục và chỉ có sự vâng phục mà thôi, mới cho ta biết chắc ý muốn của Thiên Chúa. Thực ra bề trên cũng có thể lầm lẫn, nhưng không thể có chuyện chúng ta sống theo đức vâng phục mà lại vấp phải sai lầm. Một ngoại lệ duy nhất : chúng ta không thể vâng phục khi bề trên làm một điều rõ ràng vi phạm luật Chúa, dầu là một vi phạm rất nhỏ, vì lúc đó, bề trên không còn là người chuyển đạt ý Chúa một cách trung thực nữa.

Thiên Chúa và chỉ một mình Người là Đấng vô biên, thượng trí và chí thánh, chí nhân. Chỉ một mình Người là Chúa, là Đấng tạo dựng, và là Cha chúng ta, là khởi nguyên và cùng đích, là Đấng khôn ngoan, quyền năng và là tình yêu. Thiên Chúa là tất cả. Những sự vật ở ngoài Thiên Chúa càng được quy chiếu về Người thì càng thêm giá trị. Người là Đấng tạo dựng muôn loài, là Đấng cứu chuộc nhân loại và là cùng đích của toàn thể tạo thành. Vì thế, chính Người bảy tỏ cho chúng ý muốn đáng tôn thờ qua những vị đại diện của Người trên trần gian. Người lôi kéo chúng ta đến với Người, để qua chúng ta mà lôi kéo những tâm hồn khác và liên kết họ với Người trong một tình yêu trọn vẹn hơn.

Anh thân mến, hãy coi địa vị của chúng ta cao trọng chừng nào nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ vâng phục, có thể nói là chúng ta vượt qua được những giới hạn hẹp hòi của chúng ta mà sống phù hợp với ý Thiên Chúa, Đấng đã dùng sự khôn ngoan thượng trí vô biên để hướng dẫn chúng ta hành động cho đúng. Hơn nữa, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mọi sự khi gắn bó với ý Thiên Chúa, ý muốn mà không tạo vật nào có thể cưỡng lại được. Đây là nẻo đường sáng suốt khôn ngoan, là con đường duy nhất giúp chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa hơn cả.

Nếu có con đường nào khác thích hợp hơn thì chắc chắn Đức Ki-tô đã dùng lời nói và gương sáng của Người mà chỉ vẽ cho chúng ta rồi. Nhưng Kinh Thánh đã tóm lược thời gian dài Người sống ở Na-da-rét trong những lời này : Người hằng vâng phục các ngài. Rồi có thể nói Kinh Thánh đã lấy đức vâng phục làm đường nét chính để phác hoạ quãng đường còn lại của Người : rải rác nhiều nơi, Kinh Thánh cho thấy Người xuống thế gian để thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Vì vậy, thưa anh em, chúng ta hãy yêu mến, hãy hết lòng yêu mến Cha trên trời là Đấng rất mực yêu thương. Ước chi dấu chứng của lòng yêu mến tận tình này sẽ là đức vâng phục. Chừng nào chúng ta phải hy sinh ý riêng, chừng đó lòng yêu mến được thể hiện rõ ràng hơn cả. Thực thế, chúng ta biết rằng để giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, không có cuốn sách nào thế giá bằng chính Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh.

Tất cả những điều đó, chúng ta sẽ xin được dễ dàng hơn nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Thiên Chúa đã muốn uỷ thác việc ban phát lòng thương xót của Người cho Đức Ma-ri-a. Điều hiển nhiên là Đức Ma-ri-a chỉ muốn cho chúng ta những gì chính Thiên Chúa muốn. Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở nên khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ ; chính Mẹ sẽ săn sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta.

Xướng đáp   Ep 5,1-2 ; 6,6

    Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương,

   hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki–tô đã yêu thương chúng ta.

  Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã dâng mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. *

 • Vinh danh…

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng, thánh linh mục tử đạo Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy, chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời…

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Tv 94 (95)
Lời mời gọi reo hò mừng Chúa
Ta hãy mau vào nơi an nghỉ của Chúa, để đừng có ai sa ngã
theo gương bất trung của các tổ phụ (Hr 4,11).

 • Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
  tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
  Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
  cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
  là đại vương trổi vượt chư thần,
  nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
  giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
  Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
  lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
  quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
  Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
  còn ta là dân Người lãnh đạo,
  là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
  Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
  như tại Mê-ri-ba,
  như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
  nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
  và dám thử thách Ta
  dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • “Suốt bốn mươi năm,
  dòng giống này làm Ta chán ngán,
  Ta đã nói :
  Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
  chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
  Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ”

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Ta cùng hoan hỷ dâng câu hát,
Khúc nhạc tri ân ngập cõi lòng,
Chính bởi muôn vàn ân sủng Chúa,
Đoàn người tử đạo đã thành công.

Thủ lãnh biệt tài trong Giáo Hội,
Tướng hùng bách thắng giữa ba quân,
Đạo binh dũng cảm triều đình Chúa,
Ngọn đuốc quang minh rực cõi trần.

Thế gian bách hại nhưng đã thắng,
Thể xác đớn đau vẫn coi thường.
Cái chết oai hùng, con đường thẳng,
Khải hoàn thiên quốc, chính quê hương.

Từ đây Thánh Phụ càng vinh hiển,
Rạng rỡ ân tình của Thánh Linh,
Thánh Tử hân hoan vì chư vị :
Niềm vui tràn ngập chốn thiên đình.

* Xin Đấng Cứu Tinh đầy lân ái
Đoái nghe ước nguyện của bề tôi
Được cùng chư thánh hàng tử đạo
Hưởng phúc trường sinh mãi muôn đời.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn      2Cr 1,3-5

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Ðức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.

Xướng đáp

XÐ.    Kẻ ngay lành được sống,
        cho đến mãi muôn đời.
X.      Vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ. *
         Vinh danh …

Tx TCTM

Phúc thay những người bị bách hại vì chính đạo
họ sẽ được thừa hưởng Nước Trời.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Ðức Ki-tô, Vị Chứng Nhân trung thành, đã ban cho các thánh tử đạo lòng dũng cảm để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hãy chúc tụng Người và tung hô : * Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhận lời chúng con cầu nguyện.

 • Các thánh tử đạo đã tự nguyện hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, * xin Chúa cho lòng trí chúng con được tự do hoàn toàn.

 • Các thánh tử đạo đã đổ máu mình để tuyên xưng Danh Thánh, * xin ban cho chúng con một đức tin bền vững.

 • Các thánh tử đạo đã vác thập giá theo chân Chúa, * xin cho chúng con biết can đảm chấp nhận mọi đau thương của cuộc đời.

 • Các thánh tử đạo đã nhuộm áo mình trong máu Con Chiên, * xin cho chúng con thoát khỏi mọi cạm bẫy của thế gian này.

 • Đời đan tu là một cuộc tử đạo liên lỉ qua việc bỏ mình và vác thập giá theo chân Chúa Giêsu, * xin giúp chúng con noi gương bắt chước các thánh tử đạo, mà chấp nhận hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện      

Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng, thánh linh mục tử đạo Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy, chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời…

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Cùng hoan chúc các anh hùng tử đạo,
Này huân công, này sự nghiệp rỡ ràng.
Vui ngập lòng, ta miệng hát vang vang,
Hiển hách quá, dòng hùng binh thắng trận !

Lòng cam chịu đời ghét ghen thù oán,
Ôi Giê-su, Vua hiền hậu thiên toà,
Bởi họ nhìn muôn sự chỉ phù hoa
Và cương quyết theo Ngài làm môn đệ !

Muôn thử thách, vì Ngài đâu sá kể,
Không hé một lời oán trách thở than !
Chẳng xôn xao, lòng thơ thới yên hàn,
Trước sau vẫn hiền hoà, luôn kiên nhẫn.

Thật khôn tả, nguồn vinh quang vô tận
Chúa dành cho bậc tử đạo anh hùng :
Áo huy hoàng thắm đỏ máu tôi trung,
Đây rực rỡ mũ triều thiên chiến thắng.

Xin cầu khẩn Chúa Thiên Hoàng cao sáng,
Lượng hải hà tha tội lỗi thần dân
Khỏi gian nguy, đời nay sống an toàn,
Mai ngày được hát mừng Ngài muôn thuở.

Ca vịnh

⇒ Theo ngày trong tuần thường niên

Đoản huấn      Rm 8,35.37-39

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp

XР   Hỡi những người công chính
*        hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng  hân hoan.
X      Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.*   
          Vinh danh …

Tx TCTM

Các thánh đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng
vì lòng yêu mến Cháu Kitô,
nên sẽ được cùng Người hiển trị.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

 • Chúa Ki-tô là nguồn sức mạnh, đã làm cho các thánh tử đạo nên nhân chứng kiên cường. Chúng ta hãy chân thành biết ơn và ca ngợi Chúa: * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Chúa đã hứa ban thưởng Nước Trời cho những ai vì chính đạo mà bị người đời bắt bớ, * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Chúa đã cho các thánh Tông Ðồ được chia sẻ chén đắng, để các ngài được cùng Chúa chung hưởng vinh quang, * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Chúa đã tự ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải chết đi mới đem lại thóc lúa dồi dào, * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Chúa đã cho thánh Tê-pha-nô trong khi chịu đau khổ vì Chúa, được nhìn thấy Chúa xuất hiện vinh quang, * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Chúa cho anh chị em tín hữu đã qua đời được tham dự vào mầu nhiệm thương khó của Chúa, * Chúng con xin hết lòng cảm tạ.

 • Xin giúp các đan sĩ biết ẩn mình vào cảnh sống thanh vắng, * để cuộc đời các đan sĩ trổ sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội.

 • Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho các tín hữu đã ly trần được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng, thánh linh mục tử đạo Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy, chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời…

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.