Chúa Nhật 1

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Tx TCTM xem lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

* Ngày trong tuần dùng lời nguyện sau :

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa rủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin