Chúa Nhật 2

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian. Ha-lê-lui-
  2. Hai môn đệ nghe ông Gio-an nói, liền đi theo Đức Giê-su. Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà xem !”
  3. Hôm ấy có tiệc cưới tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Chúa Giê-su được mời tới dự, cùng với Thân Mẫu là Đức Ma-ri-a.

 Kinh Sáng

  1. Đây là lời ông Gio-an làm chứng : Người đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi, và trổi vượt hơn tôi.
  2. Hai môn đệ đã tới xem nơi Chúa Giê-su ở, và cả ngày hôm ấy, họ lưu lại với Người.
  3. Thân Mẫu Chúa Giê-su nói với gia nhân : “Người bảo sao, các anh cứ làm như thế.” Chúa Giê-su bảo họ đổ nước đầy chum, và nước đã thành rượu.

Kinh Chiều II

  1. Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Chúa Giê-su : Đây là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần.
  2. Ông An-rê nói với ông Si-mon là em mình : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.” Rồi ông dẫn em mình đến với Chúa Giê-su.
  3. Chúa Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Vinh quang Người được biểu lộ, và các môn đệ tin vào Người.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin