CHÚA NHẬT TUẦN I TN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá *
ưa thích chuyện hư không,
chạy theo điều giả dối ?

Hãy biết rằng :
Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; *
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *
Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
và tin tưởng vào Chúa.

Biết bao kẻ nói rằng :
“Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?” *
Lạy Chúa,  xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc *
hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
vì chỉ có mình Ngài,  lạy Chúa,
ban cho con được sống yên hàn.

Vinh danh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *