CHÚA NHẬT TUẦN I TN

Kinh Chiều I

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chúa toàn năng tác thành vạn vật
Khiến ngày đêm phân biệt rõ ràng,
Ngày hồng gội nắng chang chang
Đêm thanh ru giấc ngủ ngon muôn loài.

Lòng nhân hậu đêm ngày săn sóc,
Cho con người mệt nhọc nghỉ ngơi,
Đã từng mỏi gối trên đời,
Băn khoăn lòng trí, rã rời tâm can.

Nhờ lượng cả rộng ban thánh sủng
Sức thần thiêng giải phóng tội tình,
Nhạc vàng trổi khúc thanh thanh,
Trầm hương ngào ngạt, câu kinh dịu dàng.

Tự đáy hồn, nguyện dâng lên Chúa
Điệu hát này chan chứa con tim,
Khối tình trinh bạch trung kiên,
Chúa thương đón nhận cả niềm tri ân.

Đêm lặng lẽ buông màn tăm tối,
Chuông vọng về, tiếc nuối thời gian,
Niềm tin thắp lửa thiên đàng
Hồn thiêng rực ánh hoa đăng chói loà.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái
Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,
Thánh Thần rộng trải tình thương,
Ba Ngôi hiển trị thiên đường muôn thu.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 1 :  Danh Chúa đáng mọi người ca ngợi,
từ rạng đông tới lúc chiều tà. Ha-lê-lui-a.

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa,
nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).

Tx 2 Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Ha-lê-lui-a.

 • Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
  “Ôi nhục nhã ê chề !” *
  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
  “Mọi người đều giả dối !”
 • Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
  vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người. *
  Đối với Chúa thật là đắt giá
  cái chết của những ai trung hiếu với Người.
 • Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
  tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
 • Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn *
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người, *
  tại khuôn viên đền Chúa,
  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

(Tiếp Tv 116)

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em : Dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa,
thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

 • Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, *
  ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
 • Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, *
  lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 140 (141),1-9

Lời cầu trong cơn nguy biến

Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện
của các thánh, bay lên trước Tôn Nhan (Kh 8,4).

Tx 3 :  Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên
được chấp nhận như của lễ ban chiều. Ha-lê-lui-a.

 • Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
  xin Ngài mau đến phù trợ con. *
  Xin lắng nghe lời con
  khi con kêu lên Ngài.
 • Ước chi lời con nguyện
  như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, *
  và tay con giơ lên
  được chấp nhận như của lễ ban chiều.
 • Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, *
  và trông chừng lưỡi con.
 • Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
  đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. *
  Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
 • Người công chính cứ việc đánh con
  và lấy tình thương mà sửa dạy,
  nhưng dầu thơm kẻ dữ
  con quyết chẳng cho xức trên đầu ; *
  khi chúng làm điều ác,
  con vẫn luôn cầu nguyện.
 • Thủ lãnh chúng giờ đây
  bị xô vào tảng đá,
  họ đã từng hả dạ
  nghe tiếng con than rằng : *
  “Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
  như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới.”
 • Lạy Chúa là Chúa Tể,
  con ngước mắt nhìn Ngài,
  bên Ngài con ẩn náu,
  đừng để con thiệt mạng. *
  Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
  khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11

Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 :  Chúa Giê-su đã tự khiêm tự hạ,
nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người
đến muôn đời muôn kiếp. Ha-lê-lui-a.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
 • nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,
  Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                      Hr 13,20-21

Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta, ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Xướng đáp

XĐ.  Lạy Chúa, vĩ đại thay
*       mọi công trình của Chúa.
X.     Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. *

        Vinh danh …

Tx TCTM        (Thay đổi mỗi Chúa Nhật)

TCTM             

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Sau khi đã tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta hãy khiêm tốn nài xin : * Xin Chúa thương phù trợ chúng con.

– Lạy Chúa chí thánh, là Cha toàn năng, xin cho ánh sáng công lý bừng lên trên khắp mặt đất này, * để dân Chúa được thấy cảnh thái bình thịnh vượng.

– Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận rằng : những ơn lành chúng con đã được hôm nay là do lòng nhân hậu Chúa, * xin đừng để những ơn đó thành vô hiệu, nhưng nảy nở hoa trái trong tâm hồn.

– Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ muôn dân, xin gìn giữ những chứng nhân Chúa đã sai đi khắp hoàn cầu, * xin cho lòng họ cháy bừng lửa Thánh Linh.

– Xin cho Hội Thánh được thấm nhuần tinh thần chiêm niệm, * để các tín hữu biết ái mộ tìm Chúa hơn mọi của cải trần gian.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện    (Thay đổi mỗi Chúa Nhật)

Ca vãn kính Đức Mẹ           

Thánh Maria (Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)