Kinh Sách

Chúa Nhật Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Chúa Giê-su, chính Ngài thánh hoá
Cho bừng lên ngày Chúa nhật thanh bình,
Chính bởi Ngài đã mở lối phục sinh,
Ngày thứ nhất trở thành ngày của Chúa.

Hồn chúng con đã chết từ bao thuở,
Xin giờ đây được sống lại cùng Ngài,
Và đợi chờ cả thân xác một mai
Vùng trỗi dậy, thoát tử thần giam hãm.

Trong ngày đó sẽ vượt tầng mây thẳm
Lên gặp Ngài nơi vĩnh phúc bình an,
Mãi thiên thu còn vọng khúc khải hoàn :
Ngài ban ơn phục sinh, ban sức sống !

Cho chúng con, khi thoả lòng chiêm ngưỡng
Thánh nhan Ngài, được chung hưởng vinh quang ;
Ước nguyện sao cho thấu hiểu rõ ràng :
Ngài là ánh sáng dịu êm chân thật.

Xin tuôn đổ ơn Thánh Thần ái tuất,
Dẫn đưa về làm dân Nước Chúa Cha,
Sống bên Ngài, nỗi mừng vui ngây ngất,
Giọng âu ca ngàn muôn thuở vang hoà.

Ca vịnh

Tv 2
Đức Ki-tô là Vua chiến thắng
Quả thật, họ đã đồng nổi dậy chống tôi trung của Thiên Chúa
là Đức Giê-su, Đấng Thiên Chúa đã xức dầu tấn phong (Cv 4,27).

Tx 1 :  Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn
           lên trị vì Xi-on. Ha-lê-lui-a.

 • Sao chư dân lại ồn ào náo động ? *
  Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ?
 • Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
  vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *
  chống lại Đức Chúa,
  chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 • Chúng bảo nhau :
  “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *
  gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !”
 • Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, *
  Người chế nhạo bọn chúng.
 • Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
  trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *
  rằng : “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn
  lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”
 • Tân vương lên tiếng :
  Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
  Người phán bảo tôi rằng : *
  “Con là Con của Cha,
  ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
 • “Con cứ xin rồi Cha ban tặng
  muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, *
  toàn cõi đất làm phần lãnh địa.
 • “Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, *
  nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”
 • Vậy giờ đây,
  hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
  thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ ! *
  Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
  hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !
 • Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
  lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên. *
  Còn những ai ẩn náu bên Người,
  thật hạnh phúc dường bao !
 • Vinh danh …

Tv 65 (66)
Ca khúc tạ ơn
Bài này ám chỉ Chúa Ki-tô phục sinh và muôn dân trở lại (Hê-xi-ki-ô).

I

Tx 2 :  Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
          Người là Đấng bảo toàn mạng sống cho ta.
          Ha-lê-lui-a.

 • Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
  đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, *
  nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
 • Hãy thưa cùng Thiên Chúa :
  “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài ! *
  Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.
 • “Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, *
  và đàn ca mừng Chúa,
  đàn ca mừng Thánh Danh.”
 • Đến mà xem công trình của Thiên Chúa : *
  Hành động của Người đối với phàm nhân
  thật đáng kinh đáng sợ !
 • Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
  và dân Người đi bộ qua sông ; *
  việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
 • Chúa uy dũng hiển trị muôn đời ;
  đôi mắt Người theo dõi chư dân, *
  quân làm phản chớ có hòng nổi dậy !
 • Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
  trổi vang lên lời tán dương Người, *
  Người là Đấng bảo toàn mạng sống
  và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.
 • Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,
  luyện chúng con như luyện bạc trong lò, *
  đã để cho rơi vào cạm bẫy,
  gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,
  mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.
 • Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần, *
  nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
           đến mà nghe tôi kể
          việc Chúa đã làm để giúp tôi. Ha-lê-lui-a.

 • Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,
  con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài. *
  Lời khấn đó, môi này đã nguyện,
  miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.
 • Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt, *
  làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.
 • Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
  đến mà nghe tôi kể
  việc Chúa đã làm để giúp tôi. *
  Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
  tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.
 • Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,
  chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu. *
  Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi,
  để tâm đến lời tôi cầu nguyện.
 • Xin chúc tụng Thiên Chúa
  đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, *
  lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Lời Thiên Chúa là lời sống động,
Đ. hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.

Bài đọc 1/2 và Xướng đáp (thay đổi theo ngày)

⇒ Xem Kinh Sách

Canh II

Tx 4 :  Lạy Chúa, chúng con tin cậy nơi Ngài,
           xin bảo vệ chúng con từ sáng sớm,
           và cứu độ chúng con trong lúc gian nguy.
          Ha-lê-lui-a.

Tc  Is 33,2-6
Lời cầu trong cơn cùng quẫn
Trong Đức Ki-tô có cất giấu mọi kho tàng
của sự khôn ngoan và hiểu biết (Cl 2,3).

 • Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con,
  chúng con trông cậy vào Ngài. *
  Mỗi buổi sáng,
  xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;
  xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 • Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn, *
  Ngài đứng lên, các nước tán loạn.
 • Người ta thu chiến lợi phẩm về,
  như cào cào thu lượm, *
  người ta xông vào lấy,
  như châu chấu xông vào.
 • Đức Chúa được suy tôn,
  vì Người ngự trên chốn cao vời. *
  Người làm cho Xi-on
  được đầy chính trực công minh.
 • Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
  Sự khôn ngoan và hiểu biết
  đem lại ơn cứu độ dồi dào, *
  sự kính sợ Đức Chúa,
  đó chính là kho tàng Người ban.
 • Vinh danh …

Tc  Is 33,13-16
Thiên Chúa xét xử công minh
Lời Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em
và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 • Chúa phán :
  “Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta đã làm,
  kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh.” *
  Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
  bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
 • Chúng rằng :
  “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ? *
  Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?”
 • Kẻ theo đường chính trực
  hằng ăn nói thẳng ngay, *
  của chiếm đoạt không màng,
  tay xua quà hối lộ.
 • Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe, *
  việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 • Người như thế sẽ được ở non cao,
  có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *
  Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
  nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 • Vinh danh …

Tc  Hc 36,11-17
Lời nguyện cho dân Chúa
Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).

 • Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
  là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, *
  và được Ngài kể như con đầu lòng.
 • Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, *
  là thánh đô, là nơi Ngài an nghỉ.
 • Xin làm cho khắp cả Xi-on
  vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
  và làm cho thánh điện
  được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 • Xin làm chứng bênh vực
  những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, *
  những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện.
 • Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, *
  để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng.
 • Lạy Đức Chúa,
  xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van *
  như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài.
 • Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận
  Ngài là Đức Chúa, *
  là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Này con hỡi, để tâm vào điều Ta chỉ vẽ,
Đ. lắng tai nghe lời lẽ nhủ khuyên.

Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.                    

Lời nguyện     


Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.