THỨ BA TUẦN I TN

Kinh Sách

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Chúa tài tình thống lãnh thời gian,
Cho người suốt buổi làm ăn,
Đêm về trọn giấc yên hàn nghỉ ngơi.

Kinh cầu nguyện, ngàn lời con hát,
Thoả nhường bao, bát ngát trời mây !
Ngày qua rồi lại đến ngày
Sống đời vinh hiển sum vầy cùng Cha.

Trước bệ rồng thiết tha quỳ lạy,
Thần dân Ngài hết thảy nài van
Được cùng chư thánh thiên đàng
Tưng bừng góp tiếng hoà vang nguyện cầu.

Đoàn con cái khấu đầu phủ phục
Dâng những lời hoan chúc hiển vinh :
Ba Ngôi một Chúa nhân lành
Muôn ngàn phước cả uy linh vô cùng.

Ca vịnh

Tv 67 (68)
Chúa Ki-tô khải hoàn
Chúa Ki-tô đã lên cao, dẫn theo đám tù binh
và ban ân phúc cho loài người (Ep 4,8).

I

Tx 1 :  Thiên Chúa đứng lên,
          kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. (H)

 • Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, *
  kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.
 • Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi ; *
  như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,
  kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.
 • Còn những người công chính
  múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, *
  niềm hoan lạc trào dâng.
 • Hãy hát mừng Thiên Chúa,
  đàn ca kính danh Người,
  hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. *
  Danh Người là Đức Chúa ;
  trước Thánh Nhan hãy vui mừng hớn hở.
 • Cha nuôi dưỡng cô nhi,
  Đấng đỡ bênh quả phụ, *
  chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.
 • Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
  hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc, *
  còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.
 • Lạy Thiên Chúa,
  thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận, *
  thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,
 • đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy, *
  trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xi-nai,
  trước mặt Thiên Chúa, là Thiên Chúa của Ít-ra-en.
 • Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, *
  gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi,
  Ngài đã bổ sức cho.
 • Lạy Thiên Chúa,đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
  Ngài cũng luôn nâng đỡ, *
  bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ ;
          lối thoát khỏi tử thần
          thuộc quyền của Đức Chúa. (H)

 • Đức Chúa vừa tuyên sấm,
  cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi : *
  vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài,
  phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.
 • Sao các ngươi nằm yên sau tường kín, *
  khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,
  cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,
 • khi Đấng Toàn Năng dẹp chư vương tại đó,
  khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xan-mon ? *
  Hỡi Ba-san, non thần núi thánh,
  hỡi Ba-san, rặng núi ngất cao.
 • Hỡi rặng núi ngất cao,
  cớ sao mi lườm nguýt
  ngọn núi được Chúa Trời
  dành làm nơi ngự trị ? *
  Quả thật ở nơi đó
  Chúa sẽ ngự muôn đời.
 • Xa mã Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu, *
  tự Xi-nai, Chúa tiến vào đền thánh.
 • Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù,
  nhận đám người này làm lễ vật triều cống ; *
  cả những quân phản nghịch
  cũng phải ở bên cạnh Chúa Trời.
 • Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,
  Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta. *
  Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ,
  lối thoát khỏi tử thần
  thuộc quyền của Đức Chúa.
 • Còn những quân thù địch,
  Thiên Chúa đập bể đầu ; *
  bọn theo đường gian ác,
  Người đánh cho vỡ sọ.
 • Chúa đã phán : “Từ Ba-san Ta dẫn đưa về,
  dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu, *
  để cho ngươi dầm chân trong máu,
  bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù.”
 • Vinh danh …

III

Tx 3 :  Hỡi vương quốc trần gian,
           nào hát khen Thượng Đế ;
           hãy đàn ca mừng Người. (H)

 • Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
  thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,
  đám rước Ngài vào trong thánh điện.
 • Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,
  giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng. *
  Hãy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,
  chúc tụng Chúa, hỡi dòng dõi Ít-ra-en.
 • Kìa Ben-gia-min phận út dẫn đầu, *
  chức sắc Giu-đa với đoàn quân rộn rã,
  chức sắc Dơ-vu-lun và Náp-ta-li.
 • Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,
  việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, *
  từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
  là nơi vua chúa về triều cống.
 • Xin Ngài hăm doạ Con Thú bãi lau
  hăm doạ đàn bò mộng,
  với lũ bò con là dân của chúng :
  Chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng ; *
  còn những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.
 • Hàng vương giả sẽ từ Ai-cập đến, *
  còn Ê-thi-óp sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.
 • Hỡi vương quốc trần gian,
  nào hát khen Thượng Đế,
  hãy đàn ca mừng Chúa,
  Đấng ngự chốn cửu trùng,
  chốn cửu trùng thái cổ. *
  Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.
 • Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, *
  ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en,
  sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.
 • Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra
  Người là Đấng khả tôn khả uý. *
  Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en,
  Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.
  Xin chúc tụng Thiên Chúa.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
Đ. điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem Kinh Sách

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.