Giờ Sáu

Thứ Ba Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa, xin mở mắt cho con nhìn thấy
        luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. (H)

Tv 118 (119),17-24
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

III

 • Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
  để con được sống và tuân giữ lời Ngài. *
  Xin mở mắt cho con nhìn thấy
  luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
 • Ở trên đời, con là thân lữ khách,
  mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. *
  Hồn con những khát khao mòn mỏi,
  hằng chờ mong quyết định của Ngài.
 • Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
  khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài ! *
  Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
  vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.
 • Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
  tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. *
  Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
  chỉ bảo con như những người cố vấn.
 • Vinh danh …

Tv 17 (18),21-51
Tạ ơn Chúa cứu độ và ban chiến thắng
Bấy giờ, đất chuyển động mạnh (Kh 11,13).

II

 • Chúa xử tốt với tôi
  bởi tôi sống ngay lành, *
  Người ban thưởng cho tôi
  vì tay tôi trong sạch.
 • Chính bởi tôi đã theo đường lối Chúa,
  không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. *
  Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
  thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.
 • Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn *
  và tránh xa tội lỗi.
 • Chúa ban thưởng cho tôi
  bởi tôi sống ngay lành, *
  và tay tôi trong sạch
  như mắt Người đã thấy.
 • Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,
  xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, *
  ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
  nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
 • Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, *
  bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.
 • Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
  Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, *
  Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.
 • Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc, *
  nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
  con vượt thành vượt luỹ.
 • Vinh danh …

III

 • Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,
  lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. *
  Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
  cho những ai ẩn náu bên Người.
 • Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa ?
  Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ? *
  Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,
  và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.
 • Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
  Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. *
  Tập cho tôi thạo phép binh đao,
  luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.
 • Lạy Chúa,
  Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, *
  Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
  săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
 • Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, *
  chân con bước không bao giờ lảo đảo.
 • Con đuổi theo, bắt được quân thù,
  chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan, *
  đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,
  chúng ngã gục, nằm dưới chân con.
 • Chúa làm cho con nên hùng dũng
  để xông ra chiến trường, *
  Ngài cho con đè bẹp đối phương.
 • Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn ;
  con tiêu diệt những kẻ oán thù con. *
  Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
  kêu đến Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời.
 • Con nghiền chúng nát tan
  như bụi tro gió cuốn, *
  và quét sạch chúng đi
  như bùn đất ngoài đường.
 • Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,
  lại đặt con làm đầu các nước. *
  Dân xa lạ phải thần phục con,
  vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành.
 • Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,
  người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, *
  từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.
 • Đức Chúa vạn vạn tuế !
  Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. *
  Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
  là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
  bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 • Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch *
  cho thắng cả đối phương,
  cứu khỏi người tàn bạo.
 • Vì thế giữa muôn dân,
  con cất lời cảm tạ, *
  dâng điệu hát cung đàn
  ca mừng danh thánh Chúa.
 • Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
  cho đức vua chính Người đã lập. *
  Chúa hằng ưu ái đấng Người đã xức dầu tấn phong,
  là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Cn 3,13-15

Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con so sánh nổi.

X. Lạy Chúa, Ngài ưa thích tâm hồn chân thật,
Đ. dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho thánh Phêrô biết ý định của Chúa là cứu độ tất cả mọi người, xin cho chúng con biết vận dụng mọi khả năng để đóng góp vào chương trình cứu độ ấy. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.