THÁNG 8

01/08 thánh Anphongso m. Liguori
Giám mục, TSHT, lễ nhớ

04/08 thánh Gioan M. Vianney
Linh Mục, Lễ Nhớ

06/08 CHÚA HIỂN DUNG
LỄ KÍNH

08/08 thánh ĐA-MINH
LINH MỤC, LỄ NHỚ

10/08 THÁNH LAURENTIO
PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, LỄ KÍNH

11/08 THÁNH CLARA
TRINH NỮ, LỄ NHỚ

14/08 thánh Maximiliano M. Kolbe
linh mục, tử đạo

15/08 ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
LỄ TRỌNG

19/08 chân phước Guerrico
Viện phụ, lễ nhớ

LỊCH PHỤNG VỤ