Kinh Chiều

Thứ Tư Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ôi cực thánh, Chúa vương triều thiên quốc,
Ngài điểm tô bằng những nét lửa hồng,
Từng ngàn vạn khoảng cao xanh sáng rực,
Thắp đèn trời thêm lộng lẫy không trung.

Ngày thứ tư Chúa tạo thành đã muốn
Nắn tròn xoay một khối lửa mặt trời,
Tay chỉ lối dặn vầng trăng chuyển vận,
Tay vẽ đường bảo tinh tú đổi ngôi.

Hầu ấn định phân thời gian hai khoảng,
Đêm mịt mù ngày xán lạn biệt nhau,
Và đặt để một điềm trời chắc chắn,
Dạy người ta biết tân nguyệt khởi đầu.

Xin rạng soi cõi lòng người u tối,
Xin tẩy trừ tâm trí sạch đam mê,
Ách lỗi lầm Ngài gỡ cho thoát khỏi,
Trút nhẹ vai mang gánh tội nặng nề.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 41 (42)
Quy hướng về Chúa và đền thánh
Ai khát, hãy đến ; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh
(Kh 22,17).

Tx 1 :  Lạy Chúa, bao giờ con được đến
           vào bệ kiến Tôn Nhan ! (H)

 • Như nai rừng mong mỏi
  tìm về suối nước trong, *
  hồn con cũng trông mong
  được gần Ngài, lạy Chúa.
 • Linh hồn con khao khát Chúa Trời
  là Chúa Trời hằng sống. *
  Bao giờ con được đến
  vào bệ kiến Tôn Nhan ?
 • Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
  khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi : *
  “Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
 • Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
  thuở tiến về lều thánh cao sang
  đến tận nhà Thiên Chúa, *
  cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
  giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
 • Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
  xót xa phận mình mãi làm chi ? *
  Hãy cậy trông Thiên Chúa,
  tôi còn tán tụng Người,
  Người là Đấng Cứu Độ,
  là Thiên Chúa của tôi.
 • Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
  nên chi từ giải đất Gio-đan,
  cũng như rặng Khe-mon cao ngất
  và núi nhỏ Mi-xa,
  con tưởng nhớ đến Ngài.
 • Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
  khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
  Sóng cồn theo nước cuốn,
  Ngài để cho tràn ngập thân này.
 • Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
  con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
  thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
 • Con thưa cùng Thiên Chúa,
  là núi đá bảo vệ đời con :
  “Chúa quên con sao đành ? *
  Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
  bị quân thù áp bức mãi không thôi ?”
 • Xương cốt con gãy rời từng khúc,
  bởi đối phương lăng nhục thân này, *
  khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
  “Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
 • Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
  xót xa phận mình mãi làm chi ? *
  Hãy cậy trông Thiên Chúa,
  tôi còn tán tụng Người,
  Người là Đấng Cứu Độ,
  là Thiên Chúa của tôi.
 • Vinh danh …

Tv 136 (137),1-6
Trên bờ sông Ba-by-lon
Cảnh tù đày của thân xác ám chỉ cảnh tù đày của linh hồn
(thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 2 :  Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
           thì tay gảy đàn thành tê bại. (H)

 • Bờ sông Ba-by-lon,
  ta ra ngồi nức nở
  mà tưởng nhớ Xi-on ; *
  trên những cành dương liễu,
  ta tạm gác cây đàn.
 • Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
  lũ cướp này mời gượng vui lên : *
  “Hát đi, hát thử đi xem
  Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài !”
 • Bài ca kính Chúa Trời, *
  làm sao ta hát nổi
  nơi đất khách quê người ?
 • Giê-ru-sa-lem hỡi, *
  lòng này nếu quên ngươi,
  thì tay gảy đàn thành tê bại !
 • Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
  nếu ta không hoài niệm, *
  không còn lấy Giê-ru-sa-lem
  làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
 • Vinh danh …

Tv 137 (138)
Lời cảm tạ
Vua chúa trần gian đem báu vật vào thành thánh (x. Kh 21,24).

Tx 3 :  Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,
            xin đàn ca kính Chúa. (H)

 • Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
  Ngài đã nghe lời miệng con xin. *
  Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
  hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
 • Xin cảm tạ danh Chúa,
  vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, *
  đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
  trên tất cả mọi sự.
 • Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, *
  đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
 • Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
  khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. *
  Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa :
  “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao !”
 • Chúa tuy thật cao cả,
  nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn ; *
  đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
 • Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
  Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. *
  Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
  Ngài ra tay chặn đứng,
  lấy tay uy quyền giải thoát con.
 • Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ;
  lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. *
  Công trình do tay Ngài thực hiện,
  xin đừng bỏ dở dang.
 • Vinh danh …

Tc  Cl 1,12-20
Quyền trưởng tử của Đức Ki-tô

Tx 4 :  Đức Ki-tô chính là trưởng tử
           sinh ra trước mọi loài thụ tạo,
           để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. (H)

 • Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *
  đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
  chung hưởng phần gia nghiệp
  dành cho những ai thuộc về Người
  trong cõi đầy ánh sáng.
 • Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
  và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; *
  trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
  được thứ tha tội lỗi.
 • Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
  là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, *
  vì trong Người, muôn vật được tạo thành
  trên trời cùng dưới đất,
  hữu hình với vô hình.
 • Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,
  hay là bậc quyền năng thượng giới, *
  tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
  nhờ Người và cho Người.
 • Người có trước muôn loài muôn vật,
  tất cả đều tồn tại trong Người. *
  Người cũng là đầu của thân thể,
  nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
 • Người là khởi nguyên,là trưởng tử
  trong số những người từ cõi chết sống lại, *
  để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.
 • Vì Thiên Chúa đã muốn
  làm cho tất cả sự viên mãn
  hiện diện ở nơi Người, *
  cũng như muốn nhờ Người
  mà làm cho muôn vật
  được hoà giải với mình.
 • Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
  Thiên Chúa đã đem lại bình an *
  cho mọi loài dưới đất
  và muôn vật trên trời.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Gc 1,22.25

Anh em hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo –luật mang lại tự do– ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.

Xướng đáp

XĐ.  Lạy Chúa, xin giải thoát
      và thương xót con cùng.
X. Đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân.*
     Vinh danh …

Tx TCTM

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa hằng yêu thương săn sóc đoàn dân Người đã chọn. Ta hãy tôn vinh Người và dâng lời cầu xin : * Chúa là tình thương, xin cho chúng con được nghiệm thấy tình thương Chúa.

– Xin cho mọi dân tộc nhận biết rằng chỉ có Chúa là Thiên Chúa, * và Đức Giê-su Ki-tô chính là Đấng Chúa sai xuống trần gian.

– Xin tuôn đổ phúc lành trên thân bằng quyến thuộc chúng con, * và dẫn đưa họ đến cuộc sống muôn đời.

Xin an ủi những người đang lam lũ khổ đau, * xin nâng đỡ họ, và làm cho phẩm giá họ được tôn trọng xứng đáng.

– Xin cho nhiều tâm hồn yêu thích lý tưởng chiêm niệm, * và quảng đại hiến thân phụng sự Chúa trong cuộc đời siêu thoát trần gian.

Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giờ đây con cái Chúa đang khẩn nài, xin lắng tai nghe và thứ tha tội lỗi : xin làm cho chúng con biết tận tình mến Chúa, và được yên tâm vì Chúa luôn phù hộ. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.