Kinh Tối

Thứ Tư Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx : Chúa xét xử công minh cho kẻ nghèo hèn. (H)

Tv 9B (10)
Lời kinh tạ ơn
Hỡi anh em là những kẻ nghèo khó, anh em thật có phúc,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20).

I

 • Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa,
  ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt ! *
  Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ :
  họ mắc phải mưu nó đã bày ra.
 • Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
  bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. *
  Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng :
  “Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !”
 • Tư tưởng nó chung quy là vậy. *
  Nó làm gì cũng vẫn thành công,
  đối với nó, phán quyết Ngài thật quá xa vời.
 • Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả, *
  lại còn tự nhủ : “Ta không hề nao núng,
  chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu !”
 • Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
  lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. *
  Nó phục cạnh xóm làng
  giết trộm người vô tội,
  mắt rình ai yếu thế.
 • Chẳng khác nào sư tử
  phục sẵn ở trong hang, *
  nó phục nơi ẩn khuất
  rình bắt người nghèo khổ,
  lừa vào lưới nó giăng.
 • Nó rạp xuống nép mình,
  vồ lấy người yếu thế,
  nanh vuốt ghì cho chặt. *
  Nó nhủ thầm : “Thiên Chúa đã quên,
  Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa.”
 • Vinh danh …

II

 • Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay,
  xin đừng quên những người nghèo khổ. *
  Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa,
  dám nhủ thầm : “Chúa chẳng phạt đâu !”
 • Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
  Chúa để ý, tự tay lo liệu. *
  Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
  kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
 • Xin đập tan thế lực người gian ác,
  xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. *
  Chúa là Vua muôn thuở muôn đời,
  miền đất Chúa sạch bóng chư dân.
 • Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn ;
  Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ, *
  để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
  khiến cho kẻ mang thân cát bụi
  chẳng còn khủng bố ai.
 • Vinh danh …

Tv 118 (119),161-168
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XXI

 • Quan quyền bách hại con vô cớ,
  nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. *
  Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
  như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.
 • Điều giả dối, con chê con ghét,
  luật pháp Ngài, những mến cùng yêu. *
  Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
  vì những quyết định công minh của Ngài.
 • Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
  chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. *
  Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
  mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi.
 • Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,
  hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. *
  Đường con Chúa rõ mười mươi,
  huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Ep 4,26-27

Anh em đừng phạm tội : chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng !

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.