Giờ Sáu

thứ Ba Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
       quả thật Ngài công chính. (H)

Tv 118 (119),73-80
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

X

 • Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
  xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. *
  Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
  vì con trông cậy ở lời Ngài.
 • Lạy Chúa,
  con biết : quyết định của Ngài thật công minh,
  Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. *
  Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
  theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.
 • Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
  vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê. *
  Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
  phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.
 • Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
  mong sao họ quay về với con. *
  Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
  để con khỏi nhục nhã ê chề.
 • Vinh danh …

Tv 34 (35),1-2.3c.9-19.22-23.27-28
Chúa cứu độ trong cơn nguy
Bấy giờ các thượng tế và kỳ mục trong dân hội họp
và quyết định lập mưu bắt và giết Đức Giê-su (Mt 26,3.4).

I

 • Lạy Chúa, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
  kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó. *
  Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì.
  Xin nói với con rằng :
  “Ta là Đấng cứu độ ngươi.”
 • Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, *
  hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.
 • Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :
  “Ai ví được như Ngài, lạy Chúa ? *
  Ngài cứu kẻ nghèo hèn
  khỏi tay người mạnh thế,
  và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn
  khỏi tay quân bóc lột.”
 • Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
  hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. *
  Chúng lấy oán đền ơn,
  này thân tôi trơ trọi một mình.
 • Vinh danh …

II

 • Nhưng phần tôi,
  những ngày chúng đau yếu,
  tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân, *
  lại ăn chay để hãm mình phạt xác.
 • Lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,
  như cầu cho bạn hữu anh em. *
  Tôi lang thang như người khóc mẹ,
  tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.
 • Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,
  chúng vui mừng tụ hội với nhau. *
  Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh
  và cấu xé không ngừng.
 • Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo, *
  lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng.
 • Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ? *
  Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
  cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.
 • Giữa lòng đại hội,con sẽ tạ ơn Chúa, *
  trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.
 • Xin đừng để bọn thù con vô lý
  được đắc chí nhạo cười, *
  và những kẻ vô cớ ghét con
  nháy nhau mà chế giễu.
 • Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
  lạy Chúa,  xin đừng nỡ đứng xa. *
  Xin thức dậy, đứng lên xét xử,
  và biện hộ cho con,
  lạy Thiên Chúa,  lạy Chúa con thờ.
 • Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
  chớ gì họ reo mừng hoan hỷ, *
  và luôn luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay,
  Người những muốn kẻ tôi trung được an lành !”
 • Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại :
  “Ngài là Đấng Công Chính.” *
  Và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                Đnl 30,11.14

Mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Vì lời Chúa ở sát bên anh em, ngay trong miệng, trong lòng, cốt để anh em đem ra thực hành.

X. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
Đ. là ánh sáng chỉ đường con đi.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho thánh Phê-rô biết ý định của Chúa là cứu độ tất cả mọi người, xin cho chúng con biết vận dụng mọi khả năng để đóng góp vào chương trình cứu độ ấy. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.