Giờ Sáu

thứ Bảy Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Lạy Chúa,
       lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. (H)

Tv 118 (119),105-112
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XIV

 • Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
  là ánh sáng chỉ đường con đi. *
  Con đã thề và con xin cam kết
  giữ quyết định công minh của Ngài.
 • Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,
  theo lời Ngài, xin cho con được sống. *
  Lạy Chúa,  xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
  và dạy con biết những quyết định của Ngài.
 • Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
  song luật Ngài, con vẫn không quên. *
  Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
  nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.
 • Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
  vì đó là hoan lạc của lòng con. *
  Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
  mãi mãi cho đến cùng.
 • Vinh danh …

Tv 85 (86)
Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách
Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta
trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,3.4).

I

 • Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, *
  vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
 • Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
  bởi vì con trung hiếu. *
  Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,
  hằng tin tưởng nơi Ngài.
 • Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
  xin rủ lòng thương con, lạy Chúa : *
  con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
 • Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả, *
  vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
 • Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
  giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ; *
  lạy Chúa,  xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
  tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
 • Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
  vì Chúa vẫn đáp lời. *
  Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
  việc Ngài làm, quả thật vô song.
 • Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng *
  sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan
  và tôn vinh danh Ngài.
 • Vì Ngài thật cao cả
  và làm nên những việc lạ lùng ; *
  chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.
 • Vinh danh …

II

 • Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
  để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
  Xin Chúa hướng lòng con,
  để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.
 • Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
  con hết lòng cảm tạ,
  thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
  vì tình Chúa thương con như trời như biển,
  Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.
 • Lạy Thiên Chúa,
  phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
  bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con : *
  chúng đâu có kể chi đến Ngài.
 • Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
  Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
  Ngài chậm giận,
  lại giàu tình thương và lòng thành tín.
 • Xin đoái nhìn và xót thương con, *
  ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
  cho tôi tớ Ngài đây,
  con của nữ tỳ Ngài.
 • Xin ban cho con một điềm báo phúc,
  để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
  vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   1 V 2,2b-3

Hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi.

X. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
Đ. vì con ưa thích đường lối đó.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa là lửa hồng mến thương rực sáng muôn đời, xin Chúa hằng thiêu đốt tâm hồn chúng con, để chúng con vừa kính mến Chúa trên hết mọi sự, vừa thương yêu anh em vì Chúa. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.