Kinh Sáng

thứ Bảy Tuần II TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời
(Hr 12,22).

 • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
  “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
  để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
  Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Chúng ta hãy đến tôn thờ Chúa,
       cùng cất tiếng ca ngợi danh Người.

Thánh thi

Đã trả lại cho ta ngày tươi sáng,
Nhịp tưng bừng ta cất giọng vang vang,
Cao cung lên, đàn trổi khúc nhịp nhàng,
Xưng tụng Đức Ki-tô, nguồn ân tứ.

Thuở ban sơ Người kề bên Tạo Hoá,
Đã dựng nên ngày lại dựng nên đêm,
Đắp đổi cho nhau theo đúng lệnh truyền
Không sai chạy luật thiên nhiên trường cửu.

Hào quang Chúa soi tâm hồn tín hữu
Có lệ thuộc vào luật Cựu Ước đâu,
Trọn canh khuya không suy giảm chút nào,
Luôn rực rỡ và huy hoàng mãi mãi.

Ngửa trông lên, lạy Chúa Cha từ ái,
Xuống hồng ân dạy cho biết chăm lo
Sống trọn ngày đẹp ý Chúa Ki-tô,
Đầy sức mạnh Thánh Thần luôn bồi dưỡng.

Ca vịnh

Tv 102 (103)
Ca tụng Chúa khoan dung
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta (Lc 1,78).

I

Tx 1 :  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
          chớ khá quên mọi ân huệ của Người. (H)

 • Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
  toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! *
  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
  chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
 • Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
  thương chữa lành các bệnh tật ngươi. *
  Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
  bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
 • ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, *
  khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
 • Chúa phân xử công minh,
  bênh quyền lợi những ai bị áp bức, *
  mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
  cho con cái nhà Ít-ra-en
  thấy những kỳ công Người thực hiện.
 • Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
  Người chậm giận và giàu tình thương, *
  chẳng trách cứ luôn luôn,
  không oán hờn mãi mãi.
 • Người không cứ tội ta mà xét xử, *
  không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
 • Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
  tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. *
  Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
  tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Như người cha chạnh lòng thương con cái,
          Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. (H)

 • Như người cha chạnh lòng thương con cái,
  Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. *
  Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
  hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.
 • Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
  tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, *
  một cơn gió thoảng là xong,
  chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
 • Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
  dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. *
  Người xử công minh cả với đời con cháu,
  cả những ai giữ giao ước của Người
  và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.
 • Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, *
  quyền đế vương bá chủ muôn loài.
 • Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
  bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, *
  luôn sẵn sàng phụng lệnh.
 • Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, *
  hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.
 • Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành,
  thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. *
  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
 • Vinh danh …

Tc  Đnl 32,1-12
Những ân huệ Chúa ban cho dân Người 
Biết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại,
như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).

Tx 3 :  Các bạn hãy tung hô :
           Chúa ta thờ cao cả lắm thay ! (H)

 • Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể, *
  đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.
 • Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,
  lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *
  khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
  giống như nước đổ xuống đồng xanh.
 • Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa, *
  trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ !
 • Người là núi đá : sự nghiệp Người hoàn hảo,
  vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *
  Chúa tín thành không mảy may gian dối,
  Người quả là chính trực công minh.
 • Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố
  lại lỗi đạo với Người, *
  ôi nòi giống lưu manh tà vạy !
 • Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
  ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao ? *
  Há chính Người chẳng phải cha ngươi,
  Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành củng cố ?
 • Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,
  và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. *
  Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
  thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.
 • Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,
  và khiến loài người khắp ngả chia tay, *
  thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc
  theo số các thần minh.
 • Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa, *
  nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người.
 • Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
  giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *
  Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,
  luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.
 • Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,
  giục bầy con bay nhảy, *
  xoè cánh ra đỡ lấy,
  rồi cõng con trên mình.
 • Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân, *
  chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 148
Chúc tụng Chúa Hóa Công
Xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và bái phục Đấng ngự trên ngai
và Con Chiên đến muôn thuở muôn đời (Kh 5,13).

Tx 4 :  Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm. (H)

 • Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm,
  ca tụng Người, trên chốn cao xanh. *
  Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
  ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh !
 • Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,
  ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi. *
  Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,
  cả khối nước phía trên bầu trời.
 • Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa,
  vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành ; *
  Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở,
  ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.
 • Ca tụng Chúa đi, từ mười phương đất,
  này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, *
  lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,
  ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.
 • Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,
  cây ăn trái và đủ loại bá hương, *
  thú vật rừng hoang cùng là gia súc,
  loài bò sát và mọi giống chim trời.
 • Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,
  khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian, *
  ai là nam thanh, ai là nữ tú,
  khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng !
 • Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, *
  vì thánh danh Người cao cả vô song,
  và oai phong vượt quá đất trời.
 • Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.
  Đó là bài ca tụng
  của những ai hiếu trung với Chúa, *
  của con cháu nhà Ít-ra-en,
  dân gần gũi với Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                              Rm 12,14-16a

Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa : vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn.

Xướng đáp

XĐ. Theo nhịp đàn mừng Chúa,
*      miệng con sẽ reo hò.
X.  Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại
     quả thật Ngài công chính. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con
tiến bước vào đường nẻo bình an.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Họp nhau đây để tượng niệm Đức Ma-ri-a, Đấng đã tự xưng là tỳ nữ thấp hèn, chúng ta hãy ca ngợi Thánh Tử Giê-su : * Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

– Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sinh làm con một người Trinh Nữ như lời các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa, * giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a ở Bê-lem, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa.

– Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã gửi gắm chúng con cho Thân Mẫu, * giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a bên thập giá, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa.

– Trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thân Mẫu Chúa đã cầu nguyện cùng với các Tông Đồ, * giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a trong nhà tiệc ly, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa.

– Như Thánh Mẫu Ma-ri-a đã lắng nghe và đem ra thực hành lời Chúa, * xin cho cuộc sống đan tu của chúng con cũng luôn theo gương Đức Ma-ri-a, để nên lời ca ngợi vinh quang Chúa.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, ước gì môi miệng chúng con, tâm hồn chúng con và tất cả đời sống chúng con đều trở thành lời ca tụng Chúa. Cả con người chúng con đã là một ân huệ Chúa ban rồi, thì xin cho trót cuộc đời chúng con cũng thuộc trọn về Chúa. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)