THỨ HAI TUẦN II TN

Kinh Sách

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Đây là lúc tin vui
Lan rộng khắp nơi rồi,
Đức Lang Quân sẽ tới,
Đấng tác tạo Nước Trời.

Muôn thánh nữ đồng trinh
Ra gặp Chúa thiên đình,
Đèn trên tay rực sáng,
Mặt hớn hở cung nghinh.

Còn những cô khờ dại,
Đèn tắt cạn khô dầu,
Đập cửa không người đoái,
Hoàng cung khoá từ lâu.

Sống từ đây tiết độ,
Hồn hãy thức chong đèn,
Sẵn sàng ra đón Chúa,
Dẫu Người tới nửa đêm.

Xin Vua Cả Nước Trời
Thương chuẩn bị bầy tôi
Đáng vào nơi vĩnh phúc
Ca tụng Chúa muôn đời.

Ca vịnh

Tv 79 (80)
Lạy Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến ! (Kh 22,20).

I

Tx 1 : Lạy Chúa, xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
          để cứu độ chúng con. (H)

 • Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
  Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
  như chăn giữ chiên cừu, *
  xin hãy lắng tai nghe !
 • Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, *
  xin giãi sáng hiển linh
  cho dòng dõi Ép-ra-im,
  Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
 • Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, *
  đến cùng chúng con và thương cứu độ.
 • Lạy Thiên Chúa,
  xin phục hồi chúng con, *
  xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
  để chúng con được ơn cứu độ.
 • Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
  đến khi nao Chúa còn nóng giận,
  chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ? *
  Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
  nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.
 • Ngài đã khiến chúng con thành cớ *
  cho lân bang cãi cọ tranh giành,
  cho thù địch nhạo cười chế giễu.
 • Lạy Chúa Tể càn khôn,
  xin phục hồi chúng con, *
  xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
  để chúng con được ơn cứu độ.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Lạy Chúa Tể càn khôn,
          tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
          xin Ngài thăm nom vườn nho cũ. (H)

 • Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập,
  đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, *
  Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,
  cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.
 • Bóng um tùm phủ xanh đầu núi,
  cành sum sê rợp bá hương thần, *
  nhánh vươn dài tới phía Đại Dương,
  chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.
 • Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ,
  khách qua đường mặc sức hái mà ăn ! *
  Heo rừng vào phá phách,
  dã thú gặm tan hoang.
 • Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
  tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, *
  xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
  bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
  và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
 • Những người đã hoả thiêu chặt phá,
  Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan. *
  Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
  là con người được Chúa ban sức mạnh.
 • Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, *
  cúi xin Ngài ban cho được sống,
  để chúng con xưng tụng danh Ngài.
 • Lạy Chúa Tể càn khôn,
  xin phục hồi chúng con, *
  xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
  để chúng con được ơn cứu độ.
 • Vinh danh …

Tv 139 (140),2-9.13-14
Chúa là nơi tôi trú ẩn
Sắp đến giờ Con Người bị nộp vào tay phường gian ác
(Mt 26,45).

Tx 3 :  Chúa chính là sức mạnh cứu con,
           xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi. (H)

 • Lạy Chúa, xin cứu con khỏi người gian ác, *
  giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.
 • Lòng chúng bày chước độc mưu thâm,
  cả ngày chỉ biết gây xung đột. *
  Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn,
  chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.
 • Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi, *
  giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn
  đang tìm kế làm con ngã quỵ.
 • Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy, *
  chúng bủa lưới đặt dò,
  bên vệ đường gài bẫy hại con.
 • Con thưa cùng Đức Chúa :
  Chính Ngài là Thiên Chúa của con, *
  lạy Chúa, xin lắng tai
  nghe tiếng con cầu khẩn.
 • Lạy Chúa là Chúa Tể, là sức mạnh cứu con,
  là mũ chiến đội đầu trong ngày con xuất trận. *
  Lạy Chúa, xin đừng để ác nhân toại ý,
  đừng để nó thực hiện mưu đồ.
 • Con biết rằng : Chúa bênh người khốn khổ,
  bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo. *
  Vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa,
  kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ.
Đ. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem Kinh Sách

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.