Kinh Sáng

thứ hai Tuần II TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

Tv 23 (24)
Chúa ngự vào đền thánh
Cửa trời rộng mở đón Chúa Ki-tô khi Người lên ngự
bên hữu Chúa Cha (thánh I-rê-nê).

 • Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
  làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
  Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
  đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Ai được lên núi Chúa ?
  Ai được ở trong đền thánh của Người ? *
  Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
  chẳng mê theo ngẫu tượng,
  không thề gian thề dối.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
  được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
  Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
  tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
  cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
  để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
  Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
  Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
  cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
  để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
  Là Chúa Tể càn khôn :
  chính Người là Đức Vua vinh hiển.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa,
       để được sống trong đền thánh của Người.

Thánh thi

Rực rỡ thay là nguồn ánh sáng,
Giãi nắng vàng toả rạng không trung.
Năm canh tỉnh giấc mơ mòng,
Một ngày sáu khắc oai hùng lên ngôi.

Ngài là chính mặt trời chói lọi,
Chiếu soi vào tận cõi bùn nhơ,
Chẳng như tinh đẩu lu mờ
Loé lên báo hiệu Kim Ô rạng ngời.

Thánh Thể Chúa trong ngoài sáng tỏ,
Xán lạn hơn chính ngọ huy hoàng,
Chiếu soi vào cả tâm can,
Để hồn nhuần thấm muôn vàn trinh trong.

Rực sáng lên, Vầng Hồng diễm lệ,
Hỡi vinh quang Chúa Tể càn khôn
Ân tình sưởi ấm xác hồn,
Chúa mà cất lấy thì còn sống sao !

Chúa Ki-tô, suối trào lân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phúc cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tv 5,2-10.12-13
Lời kinh sáng xin ơn trợ lực
Ngôi Lời đến ở cùng nhân loại. Những ai đón nhận Người
vào cuộc đời của mình sẽ vui mừng muôn thuở.

Tx 1 :  Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
           ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. (H)

 • Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
  hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. *
  Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
  xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.
 • Vâng lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
  ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. *
  Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện,
  rồi chăm chú đợi trông.
 • Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
  ác nhân đâu được ở với Ngài, *
  trước nhan Ngài,
  đứa kiêu căng làm sao đứng vững !
 • Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
  diệt trừ bọn điêu ngoa, *
  kinh tởm lũ giết người,
  gớm ghê phường giảo quyệt.
 • Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
  được bước vào nhà Chúa ; *
  con hết lòng kính sợ,
  hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
 • Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn,
  xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, *
  xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.
 • Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
  lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. *
  Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
  khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
 • Còn những người trú ẩn bên Chúa,
  ước chi họ đều được hỷ hoan
  và reo vui mãi tới muôn đời. *
  Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh.
  Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
 • Vâng lạy Chúa,
  Ngài ban phúc lành cho người công chính, *
  lấy ân tình bao phủ
  như thuẫn đỡ khiên che.
 • Vinh danh …

Tv 56 (57)
Tin tưởng vào lời Chúa
Bài này cho thấy Đức Ki-tô chịu thương khó (thánh Âu-tinh).

Tx 2 :  Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
           tôi còn đánh thức cả bình minh. (H)

 • Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
  xin Ngài thương xót con,
  này con đến ẩn náu bên Ngài ; *
  dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
  tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.
 • Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao, *
  Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
 • Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
  hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. *
  Xin Chúa Trời gửi xuống
  tình thương và lòng thành tín của Người.
 • Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,
  loài thú ăn thịt người ; *
  nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,
  lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.
 • Lạy Thiên Chúa,
  xin biểu thị uy phong khắp cõi trời *
  và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.
 • Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,
  cho con phải mắc vào. *
  Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
  chính chúng lại sa chân.
 • Con an lòng, lạy Thiên Chúa,
  con vững dạ an lòng, *
  này con xin đàn hát xướng ca.
 • Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,
  thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm, *
  tôi còn đánh thức cả bình minh.
 • Lạy Thiên Chúa,
  trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,
  giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca. *
  Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh
  và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
 • Lạy Thiên Chúa,
  xin biểu thị uy phong khắp cõi trời *
  và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.
 • Vinh danh …

Tc  Is 42,10-16
Ca mừng chiến thắng và cứu độ
Các thánh nhân hát bài ca mới trước toà Thiên Chúa (Kh 14,3).

Tx 3 : Tán tụng Chúa đi, từ cùng cõi địa cầu. (H)

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu ! *
  Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật,
  hỡi các đảo và toàn thể dân cư !
 • Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành
  và bao thôn ấp người Kê-đa du mục ! *
  Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,
  từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô !
 • Nào tất cả cùng tôn vinh Chúa, *
  phổ biến cho các đảo bài tán dương Người !
 • Chúa như vị anh hùng xuất trận,
  trang chiến binh, nhiệt khí bừng bừng, *
  tiếng thét gào, tiếng hét xung phong,
  chống thù địch, vung cánh tay dũng tướng.
 • Chúa phán : “Từ lâu Ta đã từng nín lặng,
  Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng, *
  như sản phụ lâm bồn, Ta rên siết,
  Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.
 • “Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,
  làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi, *
  Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang địa,
  biến hồ ao thành chỗ khô cằn.
 • “Ta dẫn người mù tối
  qua những lối chưa tường, *
  trên nẻo đường mới lạ,
  sẽ dìu họ bước đi.
 • “Ta biến đổi bóng tối
  thành ánh sáng soi họ, *
  và uốn khúc gập ghềnh
  thành quan lộ thẳng băng.”
 • Vinh danh …

Tv 97 (98)
Chúa toàn thắng khi xét xử
Thánh vịnh này nói về Chúa Ki-tô khi Người đến lần thứ nhất
và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

Tx 4 :  Hãy tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương. (H)

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *
  Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
  nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 • Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
  mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ; *
  Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
  dành cho nhà Ít-ra-en.
 • Toàn cõi đất này đã xem thấy
  ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *
  Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
  mừng vui lên, reo hò đàn hát.
 • Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
  nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *
  Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
  tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương !
 • Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
  địa cầu với toàn thể dân cư ! *
  Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
  đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.
 • Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *
  Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
  xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
 • Vinh danh …

Đoản huấn     Gr 15,16

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang danh Ngài.

Xướng đáp

XĐ.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
*       kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
X. Hãy dâng lên Người khúc tân ca dìu dặt. *
    Vinh danh …

 

Tx TCTM

Nào ta chúc tụng Chúa
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta trở nên dân thánh chuyên lo việc tế tự, để chúng ta dâng của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Vậy chúng ta hãy tạ ơn và cầu nguyện : * Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.

– Lạy Chúa Ki-tô là tư tế muôn đời, Chúa đã ban cho dân Chúa chức vụ tư tế, * xin cho chúng con biết không ngừng dâng đời sống chúng con làm của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa Cha.

– Xin làm cho ơn Chúa Thánh Thần sinh hiệu quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, * khiến chúng con nên kiên nhẫn, hiền hoà, và nhân hậu.

– Xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Chúa, * để cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng.

– Xin cho các cộng đoàn đan tu ngày càng phát triển trong tinh thần cầu nguyện và hy sinh, * để xây dựng Hội Thánh Chúa khắp trần gian.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ, Chúa đã muốn cho con người mỗi ngày một trở nên toàn hảo và hoàn thành công trình tạo dựng của Chúa. Xin giúp chúng con biết tích cực lo cho mọi người có điều kiện làm việc xứng hợp với nhân phẩm ; xin dạy chúng con, khi gắng sức làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp, biết hoạt động trong tinh thần liên đới với anh em và phục vụ hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)