Kinh Tối

thứ hai Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx : Lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con khỏi chết,
       ngăn ngừa con khỏi phải hụt chân. (H)

Tv 16 (17)
Lạy Chúa, xin cứu con thoát khỏi ác nhân
Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã dâng lời
khẩn nguyện nài xin, và Thiên Chúa đã nhậm lời (Hr 5,7).

I

 • Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
  lời con than vãn, xin Ngài để ý, *
  xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
  thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
 • Con xin được Thánh Nhan soi xét *
  vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.
 • Chúa có xét lòng con,
  thăm con giữa đêm trường, *
  có thử con bằng lửa,
  cũng chẳng thấy điều gian.
 • Con chẳng theo thói đời
  buông những lời sai trái. *
  Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
  tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,
  dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.
 • Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,
  vì Ngài đáp lời con. *
  Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
 • Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, *
  Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
  khỏi quân thù xông đánh.
 • Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
  dưới bóng Ngài, xin thương che chở, *
  cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,
  thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

II

 • Kẻ thù con lòng chai dạ đá,
  mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời. *
  Rầm rập tới, kìa chúng đã bao quanh,
  mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất.
 • Thật giống loài sư tử
  chực nuốt sống ăn tươi, *
  hệt như con mãnh thú
  rình rập ở bụi bờ.
 • Lạy Chúa, xin đứng dậy,
  ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, *
  vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.
 • Lạy Chúa, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng
  khỏi thế giới loài người, *
  khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.
  Số phận chúng ở đời là như vậy.
 • Án phạt Chúa đã dành,
  xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng, *
  cả đàn con cũng được ăn thoả thích,
  phần còn lại, cho bầy cháu mai sau.
 • Về phần con, sống công minh chính trực,
  con sẽ được trông thấy mặt Ngài, *
  khi thức giấc,
  được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
 • Vinh danh …

Tv 31 (32)
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ
Đây là điều vua Đa-vít nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Chúa kể là công chính, mà không xét đến việc làm (Rm 4,6).

 • Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
  người có tội mà được khoan dung. *
  Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội,
  và lòng trí chẳng chút gian tà.
 • Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, *
  thì gân cốt rã rời,
  cả ngày con gào thét.
 • Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, *
  nên sức lực hao mòn
  như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
 • Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
  chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. *
  Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa”,
  và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
 • Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
  sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân ; *
  cho dầu nước lũ có ngập tràn
  cũng không dâng tới họ.
 • Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
  giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. *
  Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
  những khúc ca mừng con được giải thoát.
 • Chúa rằng : “Này đây Ta răn dạy,
  chỉ cho con biết đường lối phải theo, *
  để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.
 • “Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
  phải chế ngự bằng dây cương hàm thiết, *
  nếu không, nó chẳng chịu đến gần.”
 • Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, *
  còn ai tin cậy Chúa,
  luôn được Người ấp ủ thương yêu.
 • Hỡi những người công chính,
  hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng. *
  Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.
 • Vinh danh …

Tv 114 (116A)
Lời kinh tạ ơn
Ta phải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Thiên Chúa
(Cv 14,22).

 • Lòng tôi yêu mến Chúa,
  vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
  Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.
 • Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
  lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
  Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa :
  “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con !”
 • Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
  Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
  hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
  tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.
 • Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
  vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành ; *
  Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
  giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
  ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.
 • Tôi sẽ bước đi trước mặt Người *
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 • Vinh danh …

Đoản huấn         Rm 14,7-9

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời, giờ đây, xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nảy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.