THỨ TƯ TUẦN II TN

Kinh Sách

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Hỡi Ánh Sáng gieo vui vào thế giới,
Là từ bi, là nhựa sống cho đời,
Đổ máu đào làm giá chuộc bề tôi
Khỏi thần chết, hỡi Ki-tô Cứu Chúa !

Chúng con đây đợi chờ Ngài tuôn đổ
Rượu mến thương làm say ngất tâm hồn,
Đốt sáng ngời niềm tin mãi sắt son,
Khơi bừng cháy lửa tình yêu bác ái.

Xin bẻ gãy mưu Xa-tan độc hại,
Cấm chỉ không cho bén mảng tới nhà,
Tự cung trời, xin gửi Chúa Ngôi Ba
Đến yểm trợ cho tinh thần vững mạnh.

Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
Và Giê-su là Đức Chúa phục sinh,
Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
Từ muôn thuở đến muôn đời muôn kiếp.

Ca vịnh

Tv 88 (89),39-53
Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đa-vít
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Chúa đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

IV

Tx 1 :  Lạy Chúa, xin đoái nhìn,
           và thương đến cảnh nhục nhằn chúng con. (H)

 • Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ,
  nổi lôi đình với Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong ; *
  Chúa tiêu huỷ giao ước với người nghĩa bộc,
  quăng vương miện Người xuống đất đen.
 • Mọi tường luỹ của Người, Chúa đều phá đổ,
  thành trì kiên cố, cũng đập tan hoang. *
  Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp,
  bị hàng xóm láng giềng thoá mạ.
 • Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người,
  và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui. *
  Mũi kiếm của Người, Chúa bắt quay ngược lại,
  chẳng độ trì Người trong buổi giao tranh.
 • Chúa chấm dứt thời vàng son của Người,
  và lật đổ ngai rồng xuống đất. *
  Chúa rút ngắn tuổi xuân Người lại,
  trút nỗi nhục nhằn xuống toàn thân.
 • Đến bao giờ, lạy Chúa,  Ngài còn lánh mặt,
  Ngài lánh mặt mãi sao ? *
  Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa ?
 • Xin nhớ rằng : đời con là một kiếp phù du,
  loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi ! *
  Sống làm người, ai không phải chết,
  ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty ?
 • Đâu cả rồi, lạy Chúa,
  nghĩa cũ với tình xưa *
  Ngài hứa cùng Đa-vít
  nhân danh chữ tín thành ?
 • Lạy Chúa, xin nhớ rằng
  các tôi tớ Ngài bị thoá mạ. *
  Những lời phỉ báng của chư dân,
  con đây vẫn chất chứa trong lòng.
 • Vâng, lạy Chúa, kẻ thù Ngài thoá mạ,
  theo sát gót mà buông lời thoá mạ
  đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. *
  Chúc tụng Chúa đến muôn đời.
  A-men. A-men.
 • Vinh danh …

Tv 101 (102)
Nguyện ước của kẻ lưu đày
Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách
(2 Cr 1,4).

I

Tx 2 :  Lạy Chúa, tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài,
           xin Ngài đừng ẩn mặt. (H)

 • Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, *
  tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.
 • Buổi con gặp gian truân,
  xin Ngài đừng ẩn mặt, *
  trong ngày con cầu cứu,
  xin Ngài lắng tai nghe,
  và mau mau đáp lời.
 • Vì đời con : tháng ngày tan thành khói, *
  xương tuỷ nóng ran như hoả lò.
 • Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
  nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn. *
  Vì con những kêu gào rên rẩm,
  mà thân thể chỉ còn da bọc xương.
 • Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
  tựa như cú vọ chốn hoang tàn. *
  Suốt năm canh trằn trọc,
  phận như chim lạc đàn đậu mái hiên.
 • Quân thù địch cả ngày phỉ báng,
  giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này. *
  Ăn tro trấu đã thành cơm bữa,
  nước mắt hoà nước uống thường khi.
 • Vì Chúa nổi trận lôi đình, ra oai nộ khí,
  nhấc con lên, rồi quẳng ra xa. *
  Ngày tháng đời con : chiều tà bóng ngả,
  tấm thân này : cỏ úa vàng khô.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Lạy Chúa,
          xin đoái nghe lời kẻ nghèo hèn nguyện xin. (H)

 • Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, *
  trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài.
 • Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-on,
  vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. *
  Bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ,
  lòng những xót xa nhìn đống tro tàn.
 • Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, *
  mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.
 • Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
  sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. *
  Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
  chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
 • Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, *
  dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.
 • Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
  từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần *
  để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
  và phóng thích những người mang án tử.
 • Rồi ra, ở Xi-on,
  người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa,
  tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, *
  khi mọi nước mọi dân
  tập trung về để thờ phượng Chúa.
 • Chúa làm tôi kiệt lực giữa đường đời, *
  tuổi thọ tôi, Người rút ngắn lại.
 • Con nói : Lạy Thiên Chúa của con,
  Ngài là Đấng vạn đại trường tồn, *
  xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời dang dở.
 • Xưa Chúa đã đặt nền trái đất,
  chính tay Ngài tạo tác vòm trời. *
  Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài,
  chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao.
 • Ngài thay chúng khác nào thay áo,
  nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên ;
  tháng năm Ngài vẫn triền miên. *
  Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp,
  và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
Đ. lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem Kinh Sách

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện     

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.