Giờ Sáu

thứ Tư Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx : Lạy Chúa, Ngài đã cứu chúng con,
       mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài. (H)

Tv 118 (119),81-88
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XI

 • Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
  con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *
  Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
  con tự nhủ : đến bao giờ Ngài mới ủi an ?
 • Dù có như bầu da gác bếp,
  con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *
  Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm ?
  Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử ?
 • Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
  chẳng kể gì luật Chúa. *
  Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
  con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng !
 • Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
  nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *
  Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
  thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.
 • Vinh danh …

Tv 43 (44)
Các tai hoạ dân Chúa mắc phải
Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng
nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta (Rm 8,37).

I

 • Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe
  truyện cha ông vẫn thường kể lại *
  về công trình Chúa đã làm nên
  thời các cụ thuở xa xưa ấy.
 • Rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,
  còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng ; *
  Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền
  và cho họ được thêm lớn mạnh.
 • Vì đâu có phải nhờ gươm giáo
  mà họ chiếm đất đai, *
  đâu phải cánh tay họ
  đem được thắng lợi về.
 • Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
  tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, *
  vì Ngài yêu thích họ.
 • Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,
  đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận. *
  Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,
  nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.
 • Con chẳng có cậy tài cung nỏ,
  cứu được mình đâu bởi gươm đao. *
  Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù,
  làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
 • Nhờ Thiên Chúa,chúng con hằng nở mày nở mặt, *
  mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.
 • Vinh danh …

II

 • Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,
  với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, *
  làm chúng con thua giặc chạy dài,
  kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.
 • Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
  bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. *
  Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
  giá cả thế này, lợi lộc gì đâu !
 • Ngài để cho láng giềng thoá mạ,
  kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. *
  Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
  chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.
 • Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,
  quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào ! *
  Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,
  thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.
 • Cơ sự đã xảy ra như vậy,
  chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, *
  hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,
 • hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,
  nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, *
  mà Chúa lại đẩy vào hang sói,
  khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.
 • Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
  mà giơ tay vái lạy tà thần, *
  há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rõ,
  Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can !
 • Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết, *
  bị coi như bầy cừu để sát sinh.
 • Lạy Chúa, xin tỉnh giấc,
  Ngài cứ ngủ được sao ?
  Xin trỗi dậy đi nào,
  đừng đuổi xua mãi mãi ! *
  Sao Ngài còn ẩn mặt,
  quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày ?
 • Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
  tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. *
  Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
  lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                     Cl 3,17

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

X. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
Đ. và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa cho chúng con giấc nghỉ trưa để bồi dưỡng tinh thần và thể xác : chúng con xin chân thành cảm tạ. Ước gì chúng con biết lợi dụng hồng ân này mà phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.