Kinh Tối

thứ Tư Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx : Lạy Thiên Chúa,
       chính Ngài là Đấng con tin tưởng
       ngay từ độ thanh xuân. (H)

Tv 70 (71)
Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa
Hãy vui mừng vì niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân
(Rm 12,12).

I

 • Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
  xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. *
  Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
  ghé tai nghe và thương cứu độ.
 • Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
  như thành trì để cứu độ con, *
  núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
 • Lạy Thiên Chúa,
  xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, *
  khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
 • Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, *
  lạy Thiên Chúa,  chính Ngài là Đấng con tin tưởng
  ngay từ độ thanh xuân.
 • Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
  Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, *
  con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
 • Con đã gây thắc mắc cho bao người,
  nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn. *
  Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
  suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
 • Vinh danh …

II

 • Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, *
  chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
 • Vì thù địch nặng lời chống đối, *
  quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
 • bảo nhau rằng :
  “Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã, *
  bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà !”
 • Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con, *
  lạy Thiên Chúa,  xin Ngài mau trợ giúp !
 • Ước chi những người muốn hại mạng sống con
  đều phải chết nhục nhã ê chề ; *
  kẻ tìm cách gây hoạ cho con
  phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.
 • Phần con đây, vẫn một bề trông cậy, *
  và gia tăng lời tán tụng Ngài.
 • Miệng con công bố Ngài chính trực,
  suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, *
  ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
 • Con thuật lại bao chiến công của Chúa, *
  nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
 • Vinh danh …

III

 • Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
  con đã được Ngài thương dạy dỗ. *
  Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
 • Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
  lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, *
  để con tường thuật quyền năng của Chúa
  cho thế hệ này được rõ,
  và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau.
 • Lạy Thiên Chúa,
  đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
  Ngài đã làm những việc lớn lao, *
  lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày !
 • Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ,
  chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
  và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. *
  Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều,
  và trở lại vỗ về an ủi.
 • Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
  tạ ơn Ngài thành tín. *
  Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
  kính dâng Ngài,  lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
 • Miệng con sẽ reo hò
  theo nhịp đàn mừng Chúa. *
  Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
  cũng vui sướng hò reo.
 • Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
  quả thật Ngài công chính ! *
  Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con
  sẽ xấu hổ thẹn thùng.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                1 Ga 2,8b-10

Bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.