Giờ Sáu

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Giữa cảnh đời tha hương lữ thứ,
        con lo vâng giữ huấn lệnh Chúa truyền. (H)

Tv 118 (119),49-56
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

VII

 • Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
  lời ban niềm hy vọng cho con. *
  Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
  đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
 • Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
  nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa. *
  Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
  và lòng đầy an ủi.
 • Con nổi giận với bọn ác nhân,
  vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. *
  Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
  giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
 • Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
  và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *
  Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
  đó chính là nhiệm vụ của con.
 • Vinh danh …

Tv 13 (14)
Ác nhân dại dột
Ở đâu tội lỗi lan tràn,
ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội (Rm 5,20).

 • Kẻ ngu si tự nhủ :
  “Làm chi có Chúa Trời !” *
  Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
  chẳng có một ai làm điều thiện.
 • Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, *
  xem ai là kẻ có lương tri,
  biết kiếm tìm Thiên Chúa.
 • Người người đã lìa xa chính lộ,
  chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
  chẳng có một ai làm điều thiện,
  dẫu một người cũng không.
 • Mọi kẻ làm điều ác,
  kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
  kẻ không cầu khẩn Chúa, *
  há chẳng hiểu biết gì ?
 • Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
  vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. *
  Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
  nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu.
 • Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
  Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
  nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
  dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
 • Vinh danh …

Tv 74 (75)
Chúa là Thẩm Phán tối cao
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

 • Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
  tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, *
  kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.
 • Chúa phán :
  Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. *
  Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,
  chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi.
 • Ta bảo lũ kiêu căng : “Đừng kiêu ngạo !”
  Bảo phường tội lỗi : “Chớ dương oai ! *
  Này chớ dương oai ngạo với Trời,
  ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.”
 • Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc
  làm cho ai được cất nhắc lên. *
  Chỉ Thiên Chúa mới là Thẩm Phán,
  Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.
 • Vì này tay Chúa cầm chén rượu,
  chén rượu đầy mùi vị đắng cay, *
  rót cho bọn gian ác trên đời,
  tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.
 • Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời
  và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp. *
  Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,
  còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                Gl 5,26 ; 6,2

Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.

X. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay :
     Anh em được sống vui vầy hỷ hoan.

Đ. Nơi đây ân huệ Chúa ban,
     chính là cuộc sống chứa chan muôn đời.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa là lửa hồng mến thương rực sáng muôn đời, xin Chúa hằng thiêu đốt tâm hồn chúng con, để chúng con vừa kính mến Chúa trên hết mọi sự, vừa thương yêu anh em vì Chúa. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.