Kinh Sáng

Thứ Bảy Tuần I TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

Tv 121 (122)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem
Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống,
là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).

 • Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : *
  “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
  để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, *
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
  Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,
       dâng lên lời ca ngợi tôn vinh.

Thánh thi

Phơn phớt trời mai đã nhuốm hồng
Đẹp lá hoa vườn, đẹp núi sông,
Này con hớn hở vào cung thánh,
Hoan lạc tung hô Chúa cửu trùng :

Tạo dựng càn khôn, ôi rực rỡ,
Chúa lại an bài rất khôn ngoan,
Và Thánh Thần Chúa ban hơi thở,
Muôn loài sống động khắp trần gian.

Chim đàn ríu rít ngọn cây xanh,
Uống giọt sương mai đón hoà bình,
Líu lo ca tụng Vua Công Chính,
Ánh Người đẹp quá ánh bình minh.

Hoa lá trong đêm chiều e lệ,
Giờ đây bừng dậy đón Sao Mai,
Năm canh tình Chúa thầm kể lể,
Sáu khắc tung hô bóng mặt trời.

Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu,
Vượt quá trời cao, quá biển sâu,
Muôn vàn kỳ diệu, khôn diễn tả,
Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu !

Con muốn đồng ca cùng vũ trụ,
Những mong hợp tấu với thiên thần,
Giữa hàng chư thánh, ôi vinh dự.
Muôn thuở hát mừng Chúa từ nhân.

Ca vịnh

Tv 33 (34)
Chúa cứu độ người lành
Anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

I

Tx 1 : Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. (H)

 • Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
  câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *
  Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
  xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
 • Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
  ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
  Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
  giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
 • Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
  không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
  Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
  cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
 • Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
  để giải thoát những ai kính sợ Người. *
  Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
  hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
 • Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
  vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
  Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
  còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà. (H)

 • Các con ơi, hãy đến mà nghe,
  ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
  Ai là người thiết tha được sống,
  ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
 • Phải giữ mồm giữ miệng,
  đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; *
  hãy làm lành lánh dữ,
  tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
 • Chúa đối đầu với quân gian ác,
  xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
  nhưng để mắt nhìn người chính trực
  và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
 • Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
  giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
  Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
  cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
 • Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
  nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *

  Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
  dầu một khúc cũng không giập gãy.

 • Quân gian ác chết vì tội ác,
  kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
  Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
  ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
 • Vinh danh …

Tc  Tb 13,2-8
Chúa sửa phạt và cứu chữa
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho ta được tái sinh (1 Pr 1,3).

Tx 3 :  Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
           mà suy tôn Chúa là Đức Vua hiển trị muôn đời. (H)

 • Chúc tụng Thiên Chúa,
  Đấng muôn đời hằng sống, *
  chúc tụng vương triều Người.
 • Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương,
  đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm,
  rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu vong, *
  chẳng có chi thoát khỏi tay Người.
 • Con cái nhà Ít-ra-en hỡi,
  nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân.
  Chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, *
  tại đó, Người đã cho anh em thấy :
  Người là Đấng cao cả muôn trùng.
 • Trước toàn thể sinh linh
  nào hãy suy tôn Chúa ! *
  Bởi Người là Chúa Tể,
  là Thiên Chúa ta thờ,
  là Thân Phụ của ta,
  là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.
 • Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, *
  nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy
  mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân,
  nơi anh em đã bị phân tán.
 • Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa
  mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, *
  thì Người sẽ trở lại với anh em,
  không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
 • Vậy giờ đây,
  hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em *
  mà lớn tiếng tạ ơn Người.
 • Hãy chúc tụng Người là Chúa công minh chính trực, *
  suy tôn Người là Vua hiển trị thiên thu.
 • Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa *
  và làm cho dân tội lỗi biết rằng :
  Người là Đấng cao cả quyền năng.
 • Tội nhân hỡi, mau quay đầu trở lại,
  trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. *
  Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận
  mà rủ thương xót phận anh em ?
 • Tôi suy tôn Thiên Chúa của tôi,
  hồn tôi suy tôn Người là Thượng Đế,
  hân hoan reo mừng Người, Đấng muôn trùng cao cả, *
  tại Giê-ru-sa-lem, hết thảy hãy xưng tụng Người.
 • Vinh danh …

Tv 96 (97)
Chúa vinh quang khi xét xử
Thánh vịnh này có ý nói về việc Chúa cứu độ thế gian
và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

Tx 4 :  Chúa là Vua hiển trị,
           hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên. (H)

 • Chúa là Vua hiển trị,
  hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, *
  vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !
 • Mây u ám bao phủ quanh Người,
  bệ ngai rồng là công minh chính trực. *
  Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
  đốt tiêu tan địch thù tứ phía.
 • Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
  địa cầu trông thấy mà run sợ ; *
  núi tan chảy như sáp,
  khi diện kiến Thánh Nhan
  vị Chúa Tể hoàn cầu.
 • Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực, *
  hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
 • Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
  huênh hoang vì những vật hư vô này. *
  Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !
 • Được biết thế, Xi-on tưng bừng hoan hỷ ; *
  thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
  vì những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,
 • chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa
  là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu, *
  Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.
 • Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác, *
  Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
  giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.
 • Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
  niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. *
  Trước nhan thánh Chúa,
  người công chính hãy vui mừng,
  tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                 2 Pr 1,10-11

Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.

Xướng đáp

XĐ.  Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa :
*       Chính Ngài là nơi con trú ẩn,
X. là phần của riêng con
    trong cõi đất dành cho kẻ sống. *
    Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy Chúa, xin toả xuống hào quang sáng chói
soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Đức Ki-tô đã muốn nên giống anh em mình trong mọi sự, hầu có thể thông cảm và làm trung gian cho mọi người trước mặt Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng cầu xin : * Lạy Chúa Ki-tô, xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

– Chúa là mặt trời công chính đã dùng bí tích Thánh Tẩy mà làm cho đời chúng con nên tươi sáng, * chúng con xin dâng Chúa trọn ngày hôm nay để sống cho Chúa và cho mọi người.

– Suốt cả ngày hôm nay, xin cho chúng con hằng biết chúc tụng Chúa, * và lấy việc làm mà ca ngợi Thánh Danh.

– Xin cho chúng con khi phục vụ anh em đồng loại, luôn biết hướng về Cha trên trời, * và nhờ lòng tin cậy mến, được hưởng từ bây giờ niềm hoan lạc mai sau.

– Xin ban cho chúng con lòng khao khát các linh hồn, * để chúng con tích cực sống đời đan tu trong cầu nguyện và hy sinh, mà cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Chúa.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện        

Lạy Chúa là nguồn ơn cứu độ, xin dạy chúng con khi còn ở dưới thế, biết dùng cả cuộc đời mà ca tụng vinh quang Chúa, để chúng con cũng được ngợi khen Chúa trên trời. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)