Kinh Sách

Thứ Bảy Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chúa hằng hiển trị trong vinh sáng,
Lượng cả đỡ nâng kẻ tín thành,
Xin ngự đến thăm và tuôn đổ
Bảy nguồn ân huệ của Thánh Linh.

Chữa xác cho lành bao bệnh hoạn,
Cho lòng vơi nhẹ nỗi ưu sầu,
Phá vỡ mưu thâm phường ác quỷ,
Nâng đỡ linh hồn khỏi lao đao.

Giữ gìn tâm trí luôn bình tĩnh,
Việc thiện ban ơn để thi hành.
Lời kẻ nguyện cầu, xin đoái nhận,
Đưa về cho hưởng phúc trường sinh.

Lạy Chúa Ki-tô, ngày thẩm phán,
Xin đừng nổi giận với đoàn con,
Đừng nỡ xếp vào hàng bên tả,
Nhưng vào bên hữu với chiên ngoan.

Khi Chúa nhân từ thương chấp nhận
Dân hèn cung kính tỏ khúc nôi,
Chúng con hết thảy đều ca hát
Một Chúa Ba Ngôi mãi muôn đời.

Ca vịnh

Tv 105 (106)
Chúa nhân từ, dân Người bất chính
Những sự việc này đã được chép lại để răn dạy chúng ta
là những người đang sống trong thời gian sau hết này (1 Cr 10,11).

I

Tx 1 :  Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,
            xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. (H)

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa,
  sẽ công bố mọi câu tán tụng Người ? *
  Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
  và hằng thực thi điều chính trực !
 • Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con
  bởi lòng thương dân Ngài, *
  xin ngự đến viếng thăm
  mà ban ơn cứu độ.
 • Xin cho con được thấy tỏ tường
  phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, *
  để chúng con được vui niềm vui dân Chúa
  và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.
 • Cùng các bậc tổ tiên,
  chúng con đã phạm tội, *
  đã ở bất công, làm điều gian ác.
 • Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con
  đã không hiểu những kỳ công của Chúa, *
  đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,
  và phản loạn ở nơi Biển Ðỏ.
 • Nhưng vì Thánh Danh, *
  Người thương cứu họ,
  để biểu dương uy vũ của Người.
 • Người ngăm đe Biển Ðỏ, Biển liền cạn khô ; *
  đưa họ đi qua lòng vực thẳm,
  khác nào đi giữa chốn hoang vu.
 • Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét, *
  giải thoát họ khỏi tay địch thù :
 • Nước dìm quân đối nghịch,
  không một kẻ thoát thân. *
  Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,
  và hát lên bài tán tụng Người.
 • Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,
  chẳng đợi lệnh Người ban. *
  Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,
  chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.
 • Chúa liền ban điều họ đã xin, *
  cho dư đầy đến độ chán ngấy.
 • Trong doanh trại, họ ganh với Mô-sê
  và A-ha-ron, người được Chúa thánh hiến. *
  Ðất bỗng rẽ ra nuốt sống Ða-than,
  chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ.
 • Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy, *
  ngọn hoả hào thiêu rụi phường gian ác.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Hãy coi chừng
           kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa
           là Thượng Đế ngươi thờ. (H)

 • Tại Khô-rép, họ đúc một con bê,
  rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. *
  Họ đổi Chúa vinh quang
  lấy hình bò ăn cỏ.
 • Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
  từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập, *
  việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
  việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.
 • Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
  nếu người Chúa chọn là Mô-sê
  chẳng đem thân cản lối
  ở ngay trước mặt Người, *
  hầu ngăn cơn thịnh nộ
  kẻo Chúa diệt trừ dân.
 • Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,
  chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, *
  trong lều trại, lẩm bẩm kêu ca,
  chẳng thèm nghe tiếng Chúa.
 • Người giơ tay trên họ mà thề
  sẽ làm họ gục ngã trong miền sa mạc, *
  bắt giống nòi tản mác giữa chư dân,
  phân tán họ đi nhiều miền khác.
 • Họ suy phục thần Ba-an Phê-o,
  và ăn của lễ cúng dâng người chết, *
  trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch,
  khiến tai ương ập xuống trên đầu.
 • Pin-khát liền đứng ra phân xử,
  tai hoạ bỗng dứt ngay. *
  Thế nên từ đời nọ đến đời kia,
  đến thiên thu vạn đại,
  việc ông làm được coi là công chính.
 • Bên dòng nước Mê-ri-ba, họ trêu giận Người,
  khiến Mô-sê vì họ mà chuốc hoạ vào thân, *
  bởi họ làm ông trí lòng bực bội,
  mở miệng ra ông đã lỡ lời.
 • Vinh danh …

III

Tx 3 :  Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ,
           quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước. (H)

 • Họ đã không diệt trừ những dân
  mà Chúa đã chỉ định, *
  họ sống chung lộn giữa chư dân,
  học đòi những hành vi của chúng.
 • Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
  đó chính là cạm bẫy họ sa chân. *
  Họ giết con mình cả trai lẫn gái
  mà hiến quỷ tế thần.
 • Họ đổ máu vô tội,
  máu con trai con gái của mình,
  dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm, *
  và vì máu này, đất đã ra ô uế.
 • Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó, *
  phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.
 • Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, *
  Người tởm kinh gia nghiệp của mình,
  phó mặc họ vào tay đám chư dân.
 • Kẻ thù thống trị họ,
  và địch quân áp bức, *
  dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.
 • Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
  nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,
  đắm chìm trong tội ác của mình. *
  Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,
  nghe thấy lời cầu cứu van xin.
 • Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,
  mở lượng hải hà, Người chạnh lòng thương, *
  và khiến những ai bắt họ đi đày
  cũng động lòng trắc ẩn.
 • Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
  xin Ngài thương cứu độ,
  quy tụ chúng con về
  từ giữa muôn dân nước, *
  để chúng con cảm tạ Thánh Danh
  và được hiên ngang tán dương Ngài.
 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
  từ muôn thuở cho đến muôn đời. *
  Toàn dân hãy hô lớn :
  A-men ! A-men !
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Đến mà xem công trình của Chúa,
Đ. vĩ nghiệp của Người loan báo giữa muôn dân.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem “Kinh Sách”

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện        

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.