Kinh Sáng

Thứ Hai Tuần I TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Tv 23 (24)
Chúa ngự vào đền thánh
Cửa trời rộng mở đón Chúa Ki-tô khi Người lên ngự
bên hữu Chúa Cha (thánh I-rê-nê).

 • Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
  làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
  Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
  đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Ai được lên núi Chúa ?
  Ai được ở trong đền thánh của Người ? *
  Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
  chẳng mê theo ngẫu tượng,
  không thề gian thề dối.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
       nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
  được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
  Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
  tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
       nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
  cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
  để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
  Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
  Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
       nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
  cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
  để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
       nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
  Là Chúa Tể càn khôn :
  chính Người là Đức Vua vinh hiển.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
        nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Hào quang Thánh Phụ, ôi vinh hiển,
Xán lạn quang huy thật chói ngời,
Rực rỡ khơi nguồn từ Ánh Sáng,
Hỡi ngày đem lại nét vui tươi !

Khắp cõi chờ mong Ngài xuất hiện
Mặt Trời Công Chính, hãy bừng lên !
Toả muôn ánh sáng Thần Khí Chúa,
Rạng rỡ hồn con thật phỉ nguyền.

Lời con van vỉ dâng lên Chúa,
Thánh Phụ toàn năng khấng rủ lòng,
Ân sủng cao dầy tuôn đổ xuống,
Kẻo còn tội lỗi ắt hư vong.

Cuộc sống hiên ngang đầy can đảm,
Mưu thần chước quỷ, biết phòng xa.
Khổ đau không để chồn chân bước,
Nẻo chính hằng theo, bỏ lối tà.

Không ngừng bảo vệ, luôn gìn giữ
Thể xác tâm linh mãi vẹn toàn.
Đốt lửa cháy bừng tin cậy mến
Tiễu trừ tà ý khỏi tâm can.

Cơm bánh nuôi con là Thánh Thể
Ngày ngày uống nước mạch niềm tin,
Rượu ngon tiết độ Thần Khí Chúa
Say ngất hồn thiêng mới đã thèm.

Đoan trang đức hạnh ngay từ sớm,
Tựa buổi ban mai dệt nắng hồng,
Lửa nóng tin yêu thành chính ngọ,
Tâm thần sẽ thoát cảnh hoàng hôn.

Đỏ thắm chân trời lên ngày mới
Như mang hình ảnh Chúa Bình Minh.
Trọn vẹn Ngôi Lời trong Thánh Phụ,
Muôn đời hiển trị với Thánh Linh.

Ca vịnh

Tv 49 (50)
Thế nào là có lòng đạo đức thật
Thầy đến, không phải là để bãi bỏ lề luật,
nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17).

I

Tx 1 :  Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. (H)

 • Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn,
  nay Người lên tiếng, *
  từ khắp cõi đông tây,
  Người triệu tập hoàn cầu.
 • Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời,
  Thiên Chúa hiển minh, *
  Thiên Chúa ta ngự đến,
  Người không nín lặng.
 • Hàng tiền đạo : kìa lửa hồng thiêu đốt,
  quân tả hữu : đây bạo vũ cuồng phong. *
  Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp
  phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.
 • Rằng : “Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
  những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.” *
  Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
  vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.
 • “Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,
  này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi : *
  Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,
 • “Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
  lễ toàn thiêu của ngươi
  hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. *
  Bò của ngươi, Ta nào có thiết,
  chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham ?
 • “Vì thú rừng là của Ta hết thảy,
  cả ngàn muôn loài vật núi đồi. *
  Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ,
  động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.
 • “Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay,
  vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ. *
  Thịt bò há là thức Ta ăn,
  máu chiên há là đồ Ta uống ?
 • “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
  giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. *
  Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,
  Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.”
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,
          thích được các ngươi nhận biết
          hơn là được của lễ toàn thiêu. (H)

 • Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng :
  “Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, *
  mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
 • “Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
  lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. *
  Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,
  với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.
 • “Miệng tha hồ nói năng ác độc,
  ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá ; *
  hễ ngồi lê là bới xấu anh em
  và bêu diếu cả người ruột thịt.
 • “Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
  ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ? *
  Này đây Ta khiển trách,
  những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
 • “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
  gắng mà hiểu cho tường, *
  kẻo rồi Ta xé nát,
  chẳng còn ai cứu thoát được đâu !
 • “Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ
  sẽ làm hiển danh Ta. *
  Ai sống đời hoàn hảo,
  Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”
 • Vinh danh …

Tc  Hc 36,1-5.10-13
Cầu cho thành thánh Giê-ru-sa-lem
Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).

Tx 3 :  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con được thấy
           Ngài lân tuất vô biên. (H)

 • Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài,
  xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con, *
  xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa.
 • Xin giơ tay đè xuống dân ngoại, *
  để chúng thấy rõ : Ngài thật uy quyền.
 • Ngài đã cho chúng thấy :
  Ngài quả là thánh thiện
  trong cách đối xử với chúng con, *
  thì xin cho chúng con cũng thấy :
  Ngài thật là cao cả
  trong cách đối xử với chư dân,
 • để chúng nhận biết Ngài,
  như chúng con từng nhận biết xưa nay : *
  ngoài Ngài ra, lạy Chúa,
  chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa.
 • Xin cho tái diễn những điềm thiêng
  và lại làm những dấu lạ khác. *
  Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài
  được vẻ vang hiển hách.
 • Nhà Gia-cóp mười hai chi tộc,
  nguyện Chúa thương quy tụ cả về. *
  Xin thương trả lại phần gia sản
  như Chúa đã cho họ thuở ban đầu.
 • Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
  là đoàn dân đã từng mang danh Chúa,
  và được Ngài kể như con đầu lòng. *
  Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa,
  là thánh đô, nơi Ngài an nghỉ.
 • Xin làm cho khắp cả Xi-on
  vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
  và làm cho thánh điện
  được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 • Vinh danh …

Tv 18A (19)
Ca tụng Chúa tạo thành
Thiên Chúa khiến Vầng Đông tự chốn cao vời toả xuống hào quang sáng chói, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1,78-79).

Tx 4 :  Lạy Chúa, chúc tụng Chúa
            trên vòm trời tận chốn cao xanh. (H)

 • Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
  không trung loan báo việc tay Người làm. *
  Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
  đêm này kể lại với đêm kia.
 • Chẳng một lời một lẽ,
  chẳng nghe thấy âm thanh, *
  mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
  và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
 • Chúa căng lều cho thái dương tại đó, *
  thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
  và vui sướng lên đường như tráng sĩ.
 • Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
  rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, *
  chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.
 • Vinh danh …

Đoản huấn  2 Tx 3,10b-13

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn ! Thế mà chúng tôi nghe nói : trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí !

Xướng đáp

XĐ.  Xin chúc tụng Đức Chúa
*      từ muôn thuở cho đến muôn đời.
X. Chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *
      Vinh danh …

Tx TCTM                                  

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa đã cho loài người được sống ở trần gian để đồng tâm nhất trí làm việc mà tôn vinh Người. Vậy chúng ta hãy thành khẩn cầu xin : * Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

– Lạy Thiên Chúa sáng tạo càn khôn, chúng con chúc tụng Chúa, * vì đã ban muôn loài cho chúng con sử dụng, và gìn giữ chúng con sống đến ngày hôm nay.

– Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. * Để chúng con được sống một ngày an vui, không vương tội lỗi, và khi chiều về, được cùng nhau vui mừng ngợi khen Chúa với tâm hồn trong sạch.

– Xin cho công việc chúng con làm sinh ích lợi cho nhiều anh em, * để tất cả cùng nhau xây dựng một thế giới như lòng Chúa mong ước.

– Lạy Chúa, Chúa sáng tạo nên các tâm hồn để họ thông hiệp với Chúa, Chúa cho họ một con tim để yêu mến Chúa, * xin Chúa khơi dậy nơi chúng con lòng khát khao tìm Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa là cứu độ các linh hồn.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện        

Lạy Chúa Ki-tô là Vua trời đất, ngày hôm nay, xin hướng dẫn, thánh hoá, và điều khiển hồn xác chúng con từ cảm nghĩ, lời nói đến việc làm, xin giúp chúng con giữ những điều Chúa dạy mà sống đẹp lòng Chúa, để nhờ ơn thánh phù trợ, chúng con được giải thoát và tự do, bây giờ và mãi mãi. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)