Kinh Tối

Thứ Hai Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx :  Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề. (H)

Tv 6
Người gặp thử thách van nài Chúa thương
Bây giờ, tâm hồn con xao xuyến.
Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này (Ga 12,27).

 • Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, *
  đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.
 • Lạy Chúa,xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
  chữa lành cho, vì gân cốt rã rời. *
  Toàn thân con rã rời quá đỗi,
  mà lạy Chúa,  Chúa còn trì hoãn đến bao giờ ?
 • Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con,
  cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu : *
  chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,
  nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài ?
 • Rên siết đã nhiều nên con mệt mỏi,
  trên giường ngủ những thổn thức năm canh, *
  từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,
 • mắt hoen mờ vì quá khổ đau, *
  thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.
 • Đi cho khuất hỡi bọn làm điều ác,
  vì Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi, *
  Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn,
  Chúa đón nhận lời ta nguyện xin.
 • Ước gì hết mọi kẻ thù tôi
  phải nhục nhã rụng rời kinh khiếp, *
  vội tháo lui nhục nhã ê chề.
 • Vinh danh …

Tv 15 (16)
Chúa là phần gia nghiệp
Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giê-su khỏi những đau khổ
do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).

 • Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
  vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *
  Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
  ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”
 • Còn thần ngoại xứ này,
  những thần linh xưa con sùng mộ, *
  vẫn gia tăng tàn phá,
  và thiên hạ tới tấp chạy theo.
 • Máu tế thần, con quyết chẳng dâng, *
  tên của thần, môi con không tụng niệm !
 • Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
  là chén phúc lộc dành cho con ; *
  số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
 • Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, *
  vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.
 • Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
  ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *
  Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
  được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
 • Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ
  và lòng dạ hân hoan,
  thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. *
  Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
  không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
 • Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : *
  trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
  ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !
 • Vinh danh ...

Tv 118 (119),153-160
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XX

 • Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
  vì con chẳng quên luật pháp Ngài. *
  Xin biện hộ và cứu chuộc con,
  theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.
 • Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
  bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. *
  Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
 • Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
  nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa. *
  Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
  lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.
 • Chúa thấy cho : lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,
  lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. *
  Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
  mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.
 • Vinh danh …

Đoản huấn     1 Tx 5,9-10

Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.