Giờ Sáu

Thứ Năm Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa,
         xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa. (H)

Tv 118 (119),33-40
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

V

 • Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
  con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
  Xin cho con được trí thông minh
  để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
 • Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
  vì con ưa thích đường lối đó. *
  Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
  không ngả theo lợi lộc tiền tài.
 • Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
  và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
  Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
  để người người kính sợ Thánh Danh.
 • Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
  vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao ! *
  Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
  vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
 • Vinh danh …

Tv 73 (74)
Than vãn vì đền thờ bị tàn phá
Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt 10,28).

I

 • Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
  sao bừng bừng nổi giận *
  với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt ?
 • Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,
  chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, *
  và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.
 • Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ. *
  Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang.
 • Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,
  nay đối phương ầm ĩ thét gào ; *
  chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.
 • Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm, *
  vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền.
 • Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt.
  Đền thờ Thánh Danh,
  chúng xúc phạm, chúng san bằng ; *
  rồi tự nhủ : “Mình phá hết đi !”
  Trong cả xứ, chúng thiêu huỷ mọi nơi thờ phượng.
 • Dấu lạ xưa, chúng con đâu thấy nữa,
  ngôn sứ cũng chẳng còn, *
  mãi đến khi nao, ai nào có biết !
 • Lạy Thiên Chúa,
  tới bao giờ đối phương còn phỉ báng,
  địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao ? *
  Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mãnh,
  sao Ngài rút lại, chẳng can thiệp gì ?
 • Vinh danh …

II

 • Thế mà lạy Thiên Chúa,
  Vua chúng con từ muôn thuở,
  Đấng từng chiến thắng trên toàn cõi địa cầu, *
  chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển,
  trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng ;
 • chính Ngài đã nghiền nát bảy đầu con Giao long,
  vứt nó làm mồi cho thủy quái ; *
  chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ,
  chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào.
 • Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa ;
  chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương ; *
  chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất,
  thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập.
 • Lạy Chúa, xin nhớ cho : thù địch phỉ báng Ngài, *
  lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh.
 • Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ, *
  đừng mãi mãi quên đi
  mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.
 • Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, *
  bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm,
  chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.
 • Xin chớ để người bị áp bức
  phải ra về tủi hổ, *
  nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ
  được ca ngợi Thánh Danh.
 • Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài, *
  xin Chúa nhớ lại rằng :
  quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.
 • Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa hò la, *
  tiếng quân địch thét gào vang lên mãi.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                         Đnl 4,7

Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ?

X. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa
Đ. và sẽ nghe tiếng họ kêu than.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nơi Chúa, chẳng có gì là tối tăm mờ ám, xin giãi ánh sáng Chúa trên chúng con, để một khi đã nghe biết lề luật cùng huấn lệnh Chúa, chúng con cảm thấy lòng thơ thới hân hoan, mà trung thành bước đi trong đường lối Chúa. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.