Kinh Sáng

Thứ Năm Tuần I TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

Tv 99 (100)
Niềm vui của những người bước vào đền thánh
Chúa dạy những ai được ơn cứu chuộc hát bài ca chiến thắng
(thánh A-tha-na-xi-ô).

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

 • Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
  phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
  vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

 • Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
  chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
  ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

 • Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
  tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
  tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

 • Bởi vì Chúa nhân hậu,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
  qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Ta hãy đến mà thờ lạy Chúa,
        bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. (H)

Thánh thi

Tay Tạo Hoá đặt bầu lửa đỏ
Giữa thinh không soi tỏ gian trần,
Con người hối hận thở than,
Dám đâu tiếp tục những lầm lỗi xưa.

Vừa lạc nẻo lại vừa mù quáng,
Chẳng biết đường biết hướng về đâu,
Chúa ơi, chính lộ dẫn vào,
Kẻo con sa xuống vực sâu có ngày !

Cho con được tràn đầy thanh thản,
Đổi mới con xán lạn chói loà,
Chẳng chi xảo trá điêu ngoa,
Sạch từ vạn ý sạch ra muôn lời.

Ngày sáu khắc êm trôi lặng lẽ,
Chúa ngăn ngừa chẳng để phút giây
Tay chân miệng lưỡi hình hài
Buông theo tội lỗi mà đầy bợn nhơ.

Chúa theo dõi đường tơ kẽ tóc,
Nhìn xem ta : thấu suốt ngọn nguồn,
Công to việc nhỏ ngàn muôn,
Từ bình minh tới hoàng hôn rõ ràng.

Dâng Thánh Phụ cao sang thiên quốc,
Và kính dâng Con Một Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba,
Lời kinh chúc tụng tiếng ca ngợi mừng.

Ca vịnh

Tv 89 (90)
Nguyện xin Chúa
chiếu toả ánh huy hoàng xuống chúng con
Đối với Chúa, một ngày như thể ngàn năm,
ngàn năm cũng tựa một ngày (2 Pr 3,8).

I

Tx 1 :  Lạy Chúa, tuổi đời chúng con mau héo tàn như cỏ,
           chỉ có Ngài mới tồn tại muôn đời. (H)

 • Lạy Chúa,trải qua bao thế hệ, *
  Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
 • Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
  địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, *
  Ngài vẫn là Thiên Chúa
  từ muôn thuở cho đến muôn đời.
 • Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, *
  Ngài phán bảo :
  “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !”
 • Ngàn năm Chúa kể là gì,
  tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, *
  khác nào một trống canh thôi !
 • Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
  như cỏ đồng trổi mọc ban mai, *
  nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
  chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
 • Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,
  nổi trận lôi đình : thấy mà khủng khiếp ! *
  Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài,
  lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ.
 • Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ, *
  kiếp sống thoảng qua : một tiếng thở dài.
 • Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
  mạnh giỏi chăng là được tám mươi, *
  mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
  cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.
 • Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,
  trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên ? *
  Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
  ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Từ buổi mai, lạy Chúa,
            chúng con được no say tình Ngài. (H)

 • Lạy Chúa, xin trở lại,
  Ngài đợi đến bao giờ ? *
  Xin chạnh lòng thương xót
  những tôi tớ Ngài đây.
 • Từ buổi mai,
  xin cho đoàn con được no say tình Chúa, *
  để ngày ngày được hớn hở vui ca.
 • Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, *
  bù lại những tháng năm
  Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
 • Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa
  được thấy công trình Ngài thực hiện, *
  và con cháu chúng con
  được thấy vinh hiển Ngài.
 • Xin cho chúng con được vui hưởng
  lòng nhân hậu của Chúa
  là Thiên Chúa chúng con. *
  Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
  xin củng cố việc tay chúng con làm.
 • Vinh danh …

Tc  Is 12,1-6
Được cứu chuộc, dân Chúa ca ngợi Chúa
Ai khát, hãy đến với tôi mà uống (Ga 7,37).

Tx 3 :  Chúa đã thực hiện bao kỳ công,
          điều đó, phải cho cả địa cầu được biết. (H)

 • Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ : *
  Ngài đã từng thịnh nộ với con,
  nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi,
  và Ngài lại ban niềm an ủi.
 • Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
  tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, *
  bởi vì Chúa là sức mạnh tôi,
  là Đấng tôi ca ngợi,
  chính Người cứu độ tôi.
 • Các bạn sẽ vui mừng *
  múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
 • Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó :
  Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, *
  vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
  và nhắc nhở : danh Người siêu việt.
 • Đàn ca lên mừng Chúa,
  vì Chúa đã thực hiện bao kỳ công ; *
  điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.
 • Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò, *
  vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en
  quả thật là vĩ đại !
 • Vinh danh ...

Tv 95 (96)
Chúa là Vua và Thẩm Phán toàn cầu
Các thánh hát một bài ca mới trước toà Thiên Chúa và Con Chiên
(x. Kh 14,3).

Tx 4 :  Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh. (H)

I

 • Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu ! *
  Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !
 • Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
  kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *
  cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
 • Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
  khả tôn khả uý hơn chư thần, *
  vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.
 • Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *
  Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,
  trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

II

 • Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
  dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *
  hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
 • Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,
  và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *
  toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.
 • Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
  Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *
  Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
 • Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
  biển gầm vang cùng muôn hải vật, *
  ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
 • Hỡi cây cối rừng xanh,
  hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *
  vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
 • Người xét xử địa cầu theo đường công chính, *
  xét xử muôn dân theo chân lý của Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                 1 Pr 4,10-11

Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa ; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Xướng đáp

XĐ.  Con kêu van hết lòng, lạy Chúa,
      xin Chúa thương nhậm lời.
X. Thánh chỉ Ngài, con sẽ tuân theo. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Ta hãy sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa,
Người sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa Cha hằng yêu thương dẫn dắt và dưỡng nuôi chúng ta là dân riêng của Người. Vậy chúng ta hãy cảm tạ và hoan hỷ tung hô : * Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !

– Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con ca ngợi lòng Chúa vô cùng lân ái, * đã tạo dựng chúng con cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa.

– Xin cho lòng chúng con được hăng say phụng sự Chúa ngay từ sớm mai này, * để chúng con hằng tôn vinh Chúa, trong tư tưởng cũng như hành động.

– Xin cho chúng con ngày hôm nay biết sống quảng đại với hết mọi người, * như Chúa vẫn hằng quảng đại với chúng con.

– Xin cho chúng con hằng yêu chuộng cuộc sống thanh vắng, * để dễ dàng đạt tới đỉnh cao của đời chiêm niệm mà Chúa đang mời gọi chúng con.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, sáng trưa chiều, chúng con nài xin Chúa uy linh xua đuổi mọi bóng đêm tội lỗi và dẫn đưa chúng con tới ánh sáng thật, là Đức Ki-tô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)