CHÚA NHẬT TUẦN II TN

Kinh Chiều I

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa là căn nguyên vạn vật,
Đấng Toàn Năng khi sáng tạo muôn loài,
Đã tuôn đổ bao ơn trời mưa móc
Xuống vũ hoàn tràn ngập khắp nơi nơi.

Và một khi cả công trình vĩ đại
Lập càn khôn đã hoàn tất tuyệt vời,
Ngài ngưng việc để từ nay thế giới
Lao động rồi được khoan khoái nghỉ ngơi.

Nguyện giờ đây Ngài chuyển lòng nhân thế
Biết khóc than lầm lỗi kiếp phàm trần,
Đường đức hạnh luôn bền tâm vững chí,
Khiến lòng trời lại ban xuống hồng ân.

Tới ngày nao đứng trước toà chung thẩm,
Cả muôn loài run sợ Đấng Chí Công,
Chỉ có đoàn con vững dạ an lòng,
Đầy phấn khởi niềm cậy tin nhuần thấm.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 131 (132)
Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít
Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít,
tổ tiên Người (Lc 1,32).

I

Tx 1 :  Lạy Chúa, con thành thật
            và vui lòng hiến dâng tất cả. Ha-lê-lui-a.

 • Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
  và mọi công lao vất vả của người : *
  chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
  đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :
 • “Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,
  chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
  khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
  một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”
 • Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
  tại cánh đồng Gia-a.
 • Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, *
  phủ phục trước bệ rồng.
 • Lạy Chúa, xin đứng dậy *
  để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.
 • Ước chi hàng tư tế của Ngài
  mặc lấy sự công chính, *
  kẻ hiếu trung với Ngài
  được cất tiếng hò reo.
 • Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa, *
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít,
          rằng sẽ duy trì ngôi báu đến muôn đời. Ha-lê-lui-a.

 • Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ, *
  thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 • “Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”
 • Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, *
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
 • Người phán :
  “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
 • “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
 • “Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ *
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.
 • “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
  một dòng dõi hùng cường, *
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
 • “Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, *
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
 • Vinh danh …

Tv 141 (142)
Chúa là nơi tôi trú ẩn
Khi chịu thương khó, Đức Ki-tô đã hoàn tất
những điều nói trong thánh vịnh này (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 3 :  Lạy Chúa, chính Ngài là nơi con trú ẩn,
           là phần của riêng con
           trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ha-lê-lui-a.

 • Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
  tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, *
  lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
  nỗi ngặt nghèo, kể lể trước Thiên Nhan.
 • Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
  thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. *
  Trên quãng đường con đang tiến bước,
  người ta đã gài bẫy rình chờ.
 • Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu :
  chẳng một ai thèm nhận biết con ; *
  không chỗ nào cho con lánh nạn,
  có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu !
 • Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,
  con thưa rằng : chính Ngài là nơi con trú ẩn, *
  là phần của riêng con
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 • Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,
  vì con thật cùng khốn. *
  Xin cứu con khỏi những người bách hại,
  bởi chúng mạnh hơn con.
 • Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
  để con cảm tạ danh thánh Chúa. *
  Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
  vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 :  Nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất,
           muôn vật phải bái quỳ. Ha-lê-lui-a.

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.
 • Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình,
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                      Cl 1,3-6a

Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Ki-tô Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh ; lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em ; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới.

Xướng đáp

XĐ.  Từ rạng đông tới lúc chiều tà,
*       danh Chúa Trời thật đáng tán dương.
X. Vinh quang Người vượt qua trời cao thẳm. *
     Vinh danh …

Tx TCTM       

 ⇒ Xem phụ trương

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Chúa là Đấng nhân từ, luôn phù giúp và chở che dân Người đã chọn, để họ được hạnh phúc. Chúng ta hãy cảm tạ Người và kêu lên : * Lạy Chúa, chúng con một lòng trông cậy Chúa.

– Chúng con cầu xin cho Đức Giáo Hoàng … và (các) Đức Giám Mục giáo phận chúng con, * xin dùng sức mạnh của Chúa mà bảo vệ và thánh hoá các ngài.

– Xin cho những người bệnh tật cảm thấy mình được thông phần vào cuộc thương khó của Đức Ki-tô, * và luôn luôn được Người an ủi.

– Biết bao kẻ chịu thiệt thòi do nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, giai cấp, ngôn ngữ hoặc tôn giáo, * xin cho mọi người biết tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của họ.

– Xin cho các đan sĩ hằng biết chuyên tâm cầu nguyện và hoan hỉ hy sinh, * để khẩn cầu Chúa tuôn đổ tình thương xuống trên mọi người.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

 ⇒ Xem phụ trương

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.