Giờ Sáu

CHÚA NHẬT Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
        nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ha-lê-lui-a.

Tv 118 (119),57-64
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

VIII

 • Lạy Chúa, con đã nói :
  phần của con là tuân giữ lời Ngài. *
  Con hết lòng xin Chúa bao dung,
  xót phận con như lời Ngài đã hứa.
 • Con xét lại đường lối con đi,
  và quay gót trở về cùng thánh ý. *
  Con mau lẹ chứ không trì hoãn
  tuân theo mệnh lệnh Ngài.
 • Con bị lưới ác nhân vây bủa,
  nhưng luật Ngài, con vẫn không quên. *
  Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
  vì quyết định của Ngài thật công minh.
 • Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa
  và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. *
  Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 • Vinh danh …

Tv 39 (40),2-14.17-19
Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúp
Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế,
nhưng đã tạo cho con một thân thể (Hr 10,5).

I

 • Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, *
  Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
 • Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
  khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
  đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
  làm cho tôi bước đi vững vàng.
 • Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
  bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
  Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
  và tin tưởng vào Chúa.
 • Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
  chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
  và những kẻ theo đường gian ác.
 • Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
  những kỳ công Ngài đã thực hiện
  và những điều Ngài dự định cho chúng con :
  thật là nhiều vô kể ! *
  Không một ai sánh được như Ngài.
 • Dầu con muốn loan đi kể lại, *
  nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
 • Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
  nhưng đã mở tai con ; *
  lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
  con liền thưa : “Này con xin đến !”
 • “Trong sách có lời chép về con *
  rằng con thích làm theo thánh ý,
  và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
  lạy Thiên Chúa của con.”
 • Vinh danh …

II

 • Đức công chính của Ngài,
  con loan truyền giữa lòng đại hội ; *
  lạy Chúa, Ngài từng biết
  con đâu có ngậm miệng làm thinh.
 • Đức công chính của Ngài, *
  con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
 • nhưng con đã nói lên
  đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
  chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
  rằng Ngài thành tín và yêu thương.
 • Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
  xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
  Lòng thành tín và yêu thương của Ngài
  sẽ giữ gìn con mãi.
 • Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
  tội ác con đổ xuống trên mình,
  làm tối tăm mặt mũi, *
  thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,
  khiến rụng rời tâm trí.
 • Lạy Chúa, xin thương tình cứu con, *
  muôn lạy Chúa,  xin mau phù trợ !
 • Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
  đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài ! *
  Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
  luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”
 • Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
  nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *
  Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
  lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
 • Vinh danh …

Đoản huấn    Rm 8,26

Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.

X. Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa.
Đ. Theo lời Ngài, xin mở trí cho con.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

⇒ Xem phụ trương

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.