Kinh Chiều II

CHÚA NHẬT Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ôi rực rỡ, Chúa Ba Ngôi diễm phúc,
Là căn nguyên sinh lực của vũ hoàn,
Bóng tà dương dãy non đoài xa khuất,
Ánh rạng ngời, xin toả xuống nhân gian.

Chúa là Đấng con ca mừng buổi sớm,
Chúa là Đấng con khấn nguyện chiều hôm,
Chúa là Đấng con trọn niềm hy vọng,
Mãi ngàn đời, xin kính cẩn suy tôn.

Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
Vạn lời ca, mừng Thánh Tử Giê-su,
Cùng với Thánh Thần, nguồn ơn sức mạnh,
Tiếng vang hoà còn ngân mãi thiên thu.

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14
Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trận
Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).

Tx 1 : Chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
         Ha-lê-lui-a.

 • Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực
  khiến nhà vua sung sướng, *
  Ngài đã chiến thắng,
  vua hoan hỷ dường nào !
 • Lòng vua ước nguyện sao,
  Chúa đã ban như vậy, *
  miệng vua khấn xin gì,
  Ngài cũng không từ chối.
 • Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
  vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
  Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
  năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
 • Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
  Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
  Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
  và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
 • Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, *
  và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, *
  chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập
khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

Tx 2 : Trước thánh nhan Chúa, địa cầu rung chuyển.
           Ha-lê-lui-a.

 • Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.
 • Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
 • Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
  Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?
 • Trước thánh nhan Chúa,
  hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
 • Vinh danh …

Tv 113B (115)
Ca tụng Thiên Chúa chân thật
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa,
để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1 Tx 1,9).

Tx 3 : Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
          muốn làm gì là Chúa làm nên. Ha-lê-lui-a.

 • Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  vâng lạy Chúa, xin đừng, *
  nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
  bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
 • Sao chư dân lại nói :
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?” *
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  muốn làm gì là Chúa làm nên.
 • Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành. *
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có mũi có tai, không ngửi không nghe.
 • Có hai tay, không sờ không mó
  có hai chân, không bước không đi, *
  từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
 • Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần *
  cũng giống như chúng vậy.
 • Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa, *
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :
  sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
  sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
 • Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  cho anh em và cho con cháu. *
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  xuống muôn phúc lành cho anh em.
 • Trời là trời của Chúa, *
  còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
 • Không phải người đã chết,
  hay mọi kẻ bước vào
  cõi thinh lặng ngàn thu *
  sẽ ca tụng Đức Chúa ;
 • nhưng là chính chúng ta,
  những người còn đang sống, *
  chúng ta chúc tụng Chúa
  từ nay đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 :  Nào ca ngợi Chúa đi,
          hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
          hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người.
          Ha-lê-lui-a.

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã trang điểm lỗng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

(Trong Mùa Chay, Tc “Hôn lễ Chiên Thiên Chúa” được thay thế bằng Tc sau đây)

Tc  1 Pr 2,21-24
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa,
đã tự nguyện chịu đau khổ

 • Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,
  để lại một gương mẫu *
  cho anh em dõi bước theo Người.
 • Người không hề phạm tội ; *
  chẳng ai thấy miệng Người
  nói một lời gian dối.
 • Bị nguyền rủa,
  Người không nguyền rủa lại,
  chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, *
  nhưng một bề phó thác
  cho Đấng xét xử công bình.
 • Tội lỗi của chúng ta,
  chính Người đã mang vào thân thể
  mà đưa lên cây thập giá, *
  để một khi đã chết đối với tội,
  chúng ta sống cuộc đời công chính.
 • Vì Người phải mang những vết thương *
  mà anh em đã được chữa lành.
 • Vinh danh …

Đoản huấn     2 Tx 2,13-14

Anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý. Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.

Xướng đáp

XĐ.  Chúa chúng ta thật là cao cả
*       uy lực Chúa vô biên.
X.  Trí tuệ Chúa khôn lường. *
         Vinh danh …

Tx TCTM       

 ⇒ Xem phụ trương

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, nào ta hoan hỷ đến với Người và tin tưởng cầu xin : * Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nghe lời chúng con cầu khẩn.

– Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ Đức Ki-tô, để các ngài đi rao giảng danh Chúa cho muôn dân và xây dựng Hội Thánh trên hoàn cầu, * xin Thánh Thần hằng ban ơn trợ lực cho Hội Thánh khắp nơi.

– Xin nhớ đến những cộng đoàn không thể tụ họp nhân danh Chúa, * để giữa cơn thử thách ngặt nghèo, họ vẫn sống hiệp thông với nhau.

– Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa nhờ Đức Ki-tô là tấm bánh bẻ ra để nuôi sống muôn dân, * xin cho chúng con biết thật tình chia sẻ với những ai khó nghèo.

– Xin cho các đan sĩ luôn biết tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, * vì nhờ chiêm niệm họ kết hợp lòng trí với Thiên Chúa, và nhờ nhiệt tâm truyền giáo họ tham gia công cuộc cứu thế và mở rộng Nước Chúa.

Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

 ⇒ Xem phụ trương

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.