Kinh Tối II

CHÚA NHẬT Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa,
        xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài.
        Ha-lê-lui-a.

Tv 24 (25)
Xin ơn tha thứ và cứu thoát
Ai trông cậy thì không thất vọng (Rm 5,5).

I

 • Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
  Lạy Thiên Chúa của con,  con tin tưởng nơi Ngài, *
  xin Ngài đừng để con tủi nhục,
  đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 • Chẳng ai trông cậy Chúa,
  mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, *
  chỉ người nào tự dưng phản phúc
  mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
 • Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
  lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. *
  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
  và bảo ban dạy dỗ.
 • Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. *
  Sớm hôm con những cậy trông Ngài,
  bởi vì Ngài nhân ái.
 • Lạy Chúa, xin nhớ lại
  nghĩa nặng với ân sâu *
  Ngài đã từng biểu lộ
  từ muôn thuở muôn đời.
 • Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi,
  xin Ngài đừng nhớ đến, *
  nhưng xin lấy tình thương
  mà nhớ đến con cùng.
 • Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
  chỉ lối cho tội nhân, *
  dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
  dạy cho biết đường lối của Người.
 • Tất cả đường lối Chúa
  đều là yêu thương và thành tín *
  đối với những kẻ nào
  giữ giao ước và lề luật Chúa.
 • Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, *
  vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.
 • Vinh danh …

II

 • Phàm ai kính sợ Chúa,
  Người chỉ cho thấy đường phải chọn. *
  Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
  và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.
 • Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa, *
  và cho họ biết giao ước của Người.
 • Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi
  vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. *
  Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
  vì thân này bơ vơ khổ cực.
 • Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
  và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. *
  Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
  và tha thứ hết mọi tội con.
 • Xin Chúa thấy cho :
  thù địch con đông vô kể, *
  chúng ghét thân này,
  ghét cay ghét đắng.
 • Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, *
  đừng để con tủi nhục,
  bởi vì con ẩn náu bên Ngài.
 • Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
  che chở giữ gìn con, *
  vì con trông cậy Chúa.
 • Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en *
  thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.
 • Vinh danh …

Tv 69 (70)
Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con
Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất (Mt 8,25).

 • Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
  muôn lạy Chúa,  xin mau phù trợ ! *
  Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
  phải nhơ nhuốc thẹn thùng !
 • Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
  phải tháo lui nhục nhã, *
  những đứa cười ha hả nhạo con
  phải quay gót thẹn thùng !
 • Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
  đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, *
  và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
  luôn nói rằng : “Thiên Chúa vĩ đại thay !”
 • Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
  xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa ! *
  Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
  muôn lạy Chúa,  xin đừng trì hoãn !
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                      Pl 4,8-9b

Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.