THỨ NĂM TUẦN II TN

Kinh Sách

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi,
Con mù loà, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.

Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.

Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi
Để tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.

Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo : Chúa đã chết đâu còn,
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !

Ca vịnh

Tv 104 (105)
Chúa trung thành giữ lời Người đã hứa
Các Tông Đồ cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa thực hiện khi Người đến (thánh A-tha-na-xi-ô).

I

Tx 1 :  Hãy tạ ơn Chúa, và nhớ lại những kỳ công
           Người thực hiện. (H)

 • Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
  vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. *
  Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
  và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 • Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
  tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. *
  Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
  chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
 • Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
  những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, *
  hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
  con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
 • Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
  những điều Người quyết định
  là luật chung cho cả địa cầu. *
  Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
  nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
 • Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
  đã đoan thệ cùng I-xa-ác, *
  và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,
  thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,
 • rằng : “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an *
  làm kỷ phần gia nghiệp.”
 • Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,
  một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người, *
  lang thang hết xứ này qua xứ khác,
  phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.
 • Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ ;
  vì thương họ, Người la rầy vua chúa : *
  “Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,
  chớ làm hại các ngôn sứ của Ta.”
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Chúa đã không bỏ mặc
           người công chính bị bán làm tôi,
           nhưng đã cứu khỏi tay phường gian ác. (H)

 • Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,
  làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. *
  Chúa đã phái một người đi trước họ
  là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.
 • Chân ông phải mang xiềng khổ sở,
  cổ đeo gông nặng nề, *
  cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán
  và ông được lời Chúa giải oan.
 • Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó
  truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, *
  rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,
  làm chủ mọi tài sản hoàng gia.
 • Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng, *
  dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.
 • Vinh danh …

III

Tx 3 :  Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa,
           và dẫn đưa dân Người đã chọn
           vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. (H)

 • Bấy giờ Ít-ra-en trẩy sang Ai-cập,
  và Gia-cóp kiều ngụ đất Kham. *
  Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,
  cho họ mạnh hơn cả đối phương.
 • Người khiến chúng thay lòng đổi dạ
  mà đâm ra thù ghét, *
  dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.
 • Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,
  phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn, *
  đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ
  trong toàn cõi đất Kham.
 • Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,
  mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người. *
  Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ,
  giết sạch loài tôm cá.
 • Khắp vùng ếch nhái bỗng tràn lan,
  nhảy cả vào cung cấm. *
  Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn
  ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.
 • Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,
  phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai. *
  Người tàn phá đồi nho nương vả,
  quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.
 • Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện
  vô vàn vô số châu chấu cào cào ; *
  chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,
  ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.
 • Người giết mọi con đầu lòng bản xứ, *
  là tinh hoa của cả giống nòi.
 • Còn dân riêng của Người,Người đưa ra,
  mang theo bạc với vàng ; *
  bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.
 • Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,
  vì họ đã làm cho chúng kinh hãi. *
  Chúa giăng mây làm màn che phủ họ
  và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.
 • Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,
  và cho họ no nê bánh bởi trời. *
  Người xẻ đá, nước liền vọt ra
  chảy thành sông giữa vùng sa mạc.
 • Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa
  cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người. *
  Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
  vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.
 • Đất ngoại bang, Người trao tặng họ,
  cho thừa hưởng công khó của chư dân, *
  ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ
  và tuân giữ luật Người.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Thưa Thầy, chúng con bỏ Thầy thì biết đến với ai !
Đ. Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem Kinh Sách

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện       

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.