Giờ Sáu

thứ Năm Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống. (H)

Tv 118 (119),89-96
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em
hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

XII

 • Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
  đến ngàn đời, trên cõi trời cao. *
  Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
  Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
 • Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
  vì muôn sự đều phục vụ Chúa. *
  Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
  gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.
 • Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
  vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. *
  Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
  bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
 • Bọn gian ác rình hãm hại con,
  thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. *
  Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
  nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.
 • Vinh danh …

Tv 54 (55),2-15.17-24
Than phiền vì bạn bất trung
Đức Giê-su cảm thấy hãi hùng xao xuyến (Mc 14,33).

I

 • Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
  con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ, *
  xin để ý đến con và thương đáp lại.
 • Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,
  lòng xao xuyến bởi thù địch thét gào,
  bởi ác nhân hà hiếp. *
  Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
  nộ khí hầm hầm, xông đến hại con.
 • Nghe trong mình tim đau thắt lại,
  bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. *
  Bao run sợ nhập cả vào người,
  cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.
 • Con tự nhủ : “Phải chi được đôi cánh bồ câu
  để bay bổng tìm nơi an nghỉ ! *
  Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời,
  vào ở trong sa mạc.
 • “Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú,
  tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.” *
  Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
  và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng ;
 • vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
  rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm. *
  Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
  nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.
 • Vinh danh …

II

 • Giả như tên địch thù phỉ báng
  thì tôi cũng cam lòng, *
  hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt,
  tôi có thể lánh đi.
 • Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
  chỗ thân tình tâm phúc với tôi, *
  đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi
  trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.
 • Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời,
  Chúa sẽ thương cứu độ. *
  Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ,
  Người sẽ nghe tiếng tôi.
 • Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn
  khỏi bọn người xông đánh, *
  vì nhiều kẻ chống tôi.
 • Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,
  sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng, *
  vì chúng không cải quá tự tân,
  cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời.
 • Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
  lại lỗi ước quên thề ; *
  miệng nói năng ngọt xớt,
  lòng chỉ muốn chiến tranh,
  lời trơn tru hơn mỡ
  mà bén nhọn như gươm.
 • Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,
  Người sẽ đỡ đần cho, *
  chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.
 • Lạy Thiên Chúa,
  chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
  Phường khát máu và chuyên lường gạt
  chẳng có sống được nửa đời đâu ! *
  Phần con đây, con tin tưởng nơi Ngài.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Gl 5,16-17

Hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.

X. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu hay làm ơn làm phúc,
Đ. thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nơi Chúa, chẳng có gì là tối tăm mờ ám, xin giãi ánh sáng Chúa trên chúng con, để một khi đã nghe biết lề luật cùng huấn lệnh Chúa, chúng con cảm thấy lòng thơ thới hân hoan, mà trung thành bước đi trong đường lối Chúa. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.