Kinh Sáng

thứ Năm Tuần II TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

Tv 99 (100)
Niềm vui của những người bước vào đền thánh
Chúa dạy những ai được ơn cứu chuộc hát bài ca chiến thắng
(thánh A-tha-na-xi-ô).

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 • Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
  phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
  vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 • Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
  chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
  ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 • Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
  tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
  tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 • Bởi vì Chúa nhân hậu,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
  qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
       phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

Thánh thi

Ánh bình minh đã nhuốm hồng khóm trúc,
Hãy mở hồn cho toả ngát hương kinh,
Nguyện suốt ngày trong mọi nơi mọi lúc,
Chúa giữ ta khỏi vương vấn tội tình.

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,
Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên,
Còn đôi mắt, ngăn đừng cho cuồng dại,
Thu bóng hình những ảo ảnh phù vân.

Cho tấc dạ trinh bạch như tuyết trắng,
Mãi can trường trong thử thách đau thương,
Khi tiết độ, khi cầu kinh nguyện ngắm,
Vững tâm theo đường đạo lý luân thường.

Ngày vừa xế, Chúa cuốn thời gian lại,
Mảnh trời tây còn bảng lảng bóng vàng,
Ta sẽ được Chúa khoan hồng thanh tẩy,
Vui ngập lòng, ta miệng hát vang vang :

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,
Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giê-su,
Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời và mãi tới thiên thu.

Ca vịnh

Tv 9A (9)
Tạ ơn Chúa sau khi chiến thắng
Chúa Giê-su Ki-tô sẽ ngự đến xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Tx 1 :  Chúa là thành che chở người bị áp bức,
           là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. (H)

 • Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
  kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. *
  Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
  đàn hát kính danh Ngài,  lạy Đấng Tối Cao !
 • Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
  chúng té nhào mà chết. *
  Chúa là Vị Thẩm Phán chí công,
  Ngài ngự toà xét xử,
  bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.
 • Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà, *
  tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.
 • Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh ; *
  thành quách chúng, Ngài phá cho bình địa,
  chẳng ai còn nhớ đến.
 • Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời,
  Người lập toà xét xử. *
  Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
  cai trị muôn dân theo đường chính trực.
 • Chúa là thành che chở người bị áp bức, *
  là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.
 • Người nhận biết Thánh Danh
  sẽ một niềm tin cậy, *
  vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi
  những ai kiếm tìm Ngài.
 • Đàn ca lên mừng Chúa,
  Đấng ngự giữa Xi-on, *
  tường thuật cho muôn nước
  những kỳ công của Người.
 • Nợ máu Chúa không tha,
  nhưng hãy còn nhớ mãi, *
  tiếng những người nghèo khổ,
  Chúa chẳng quên bao giờ.
 • Xin rủ lòng thương con, lạy Chúa, *
  đấy Ngài xem : địch thù làm cho con khổ nhục.
 • Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần, *
  để con dâng muôn lời ca tụng Chúa
  tại cửa thành Xi-on,
  và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.
 • Kìa chư dân sa vào hố chúng đào, *
  chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.
 • Chúa cho thiên hạ được biết Người
  khi ban hành phán quyết : *
  Ác nhân phải mắc vào cạm bẫy
  do chính chúng bày ra.
 • Phường ác nhân phải đi vào âm phủ :
  đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa. *
  Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
  kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên,
  đừng để cho phàm nhân thắng thế. *
  Xin Chúa đòi chư dân
  ra trước mặt Ngài mà xét xử.
 • Lạy Chúa, xin làm cho chúng phải kinh hoàng, *
  chư dân phải nhận biết : mình chỉ là phàm nhân.
 • Vinh danh …

Tv 100 (101)
Vua công chính tuyên cáo
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy
(Ga 14,15).

Tx 2 :  Lạy Chúa, con muốn vịnh ca dâng kính Ngài,
           và chủ tâm theo đường hoàn hảo. (H)

 • Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý :
  con đàn hát kính Ngài. *
  Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
  bao giờ Ngài mới đến cùng con ?
 • Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
  ở trong cửa trong nhà. *
  Việc xấu xa đê tiện,
  con chẳng để mắt trông.
 • Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
  không để cho dính dáng đến mình. *
  Tâm địa gian manh, con hằng xa lánh,
  chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.
 • Ai nói chùng nói lén,
  là con sẽ diệt trừ. *
  Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng :
  những bọn đó, không khi nào con chịu.
 • Con để mắt kiếm người hiền trong xứ,
  cho họ được ở gần. *
  Ai sống đời hoàn hảo
  sẽ là người được phục vụ con.
 • Nhà con ở không hề chứa chấp
  kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. *
  Hạng nói dối chuyên nghề,
  con đuổi cho khuất mắt.
 • Mỗi buổi mai con lại diệt trừ
  cho hết phường ác nhân trong xứ sở, *
  hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa
  bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.
 • Vinh danh …

Tc  Kb 3,2-4.13a.15-19
Thiên Chúa ngự đến xét xử
Anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được giải thoát
(Lc 21,28).

Tx 3 :  Lạy Chúa, trong cơn thịnh nộ,
           xin Ngài nhớ xót thương. (H)

 • Lạy Chúa,con đã nghe truyền tụng về Ngài, *
  công trình Ngài,  lạy Chúa,  lòng con kính sợ !
 • Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy,
  qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. *
  Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.
 • Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,
  từ núi Pa-ran, kìa Đức Thánh quang lâm. *
  Bóng uy phong rợp chín tầng trời,
  câu chúc tụng vang mười phương đất.
 • Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,
  mở đôi tay toả chiếu hào quang : *
  nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.
 • Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
  cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. *
  Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
  giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.
 • Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời,
  mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, *
  bệnh mục xương đã nhập vào mình,
  chân lảo đảo không còn vững bước.
 • Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn *
  chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.
 • Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
  cả vườn nho chẳng được trái nào. *
  Quả ô-liu, đợi hoài không thấy,
  ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
 • Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn. *
  ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.
 • Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa, *
  hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Đức Chúa, Chúa tôi thờ,làm cho tôi mạnh sức, *
  cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai.
  Và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.
 • Vinh danh …

Tv 146 (147A)
Chúa toàn năng và nhân từ
Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng,
tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Tx 4 :  Hãy ca tụng thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. (H)

 • Hãy ca ngợi Chúa đi !
  Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào, *
  được tán tụng Người, thoả tình biết mấy !
 • Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,
  quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. *
  Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,
  những vết thương, băng bó cho lành.
 • Người ấn định con số các vì sao, *
  và đặt tên cho từng ngôi một.
 • Chúa chúng ta thật là cao cả,
  uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường ! *
  Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,
  bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.
 • Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, *
  gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.
 • Chúa kéo mây bao phủ
  che kín cả bầu trời, *
  Người chuẩn bị cho mưa
  rơi xuống trên mặt đất.
 • Chúa khiến mọc cỏ xanh
  trên những miền đồi núi, *
  và các loài thảo mộc
  cho người thế hưởng dùng.
 • Chúa cho loài gia súc
  có đầy đủ thức ăn, *
  bầy quạ non kêu đói
  cũng luôn được no mồi.
 • Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,
  chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, *
  nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa,
  và trông cậy ở tình thương của Người.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                 Rm 8,18-21

Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta ! Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.

Xướng đáp

XĐ.  Suốt năm canh, lạy Chúa,
*       con thầm thĩ với Ngài.
X. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy Chúa, xin dạy cho dân Ngài được biết :
Ngài sẽ thương cứu độ,
và xin tha hết mọi tội khiên.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu, đã sai Con Một xuống thế làm người và ban Thần Khí cho Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy tin tưởng van nài : * Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

– Xin Chúa ban nhiều ân sủng cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu, * để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Đức Ki-tô.

– Chúa muốn cho con người dùng trí thông minh để khám phá và chế ngự thiên nhiên, * xin cho chúng con biết dùng khoa học để phục vụ con người và để tôn vinh Chúa.

– Xin Chúa ban sức mạnh cho những nhà lãnh đạo quốc gia, * để họ biết vì dân vì nước mà theo đuổi công lý hoà bình.

– Xin cho các đan sĩ luôn nhiệt tâm tìm Chúa, * để cuộc sống họ mang lại hoa trái thiêng liêng dồi dào cho Giáo Hội.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin tuôn đổ hồng ân trên chúng con là những người đang kêu cầu Chúa. Nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng con sẽ tuân hành những mệnh lệnh Chúa ban, để nhờ đó mà tìm được hạnh phúc ở đời này, và đời sau lại được hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)