Kinh Chiều

thứ Năm Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tay Chúa vãi muôn ngàn tơ óng ánh
Lên khung trời cho ngày sáng đẹp tươi,
Hồn chiêm ngưỡng vinh quang Ngài khôn sánh,
Dạ bâng khuâng khi ngả bóng mặt trời.

Kìa ai đuổi ác vàng sau rặng núi,
Nổi gió chiều thôi thúc nó chạy mau,
Rồi đem trải bức màn đen khắp cõi
Bức hoạ thiên nhiên tuyệt tác nhiệm mầu !

Làm suốt buổi nhưng cho dầu thấm mệt,
Lòng cứ nhủ lòng tha thiết nguyện xin.
Ngài chớ để bóng tối tăm đè bẹp
Con cái Ngài hằng vững chí cậy tin.

Một mai lúc những ngày đời chấm dứt
Không bụi mờ tâm trí mãi gương trong,
Cầu lượng cả cho mắt phàm sáng rực
Để ngắm nhìn hào quang Chúa thiên cung.

Ca vịnh

Tv 118 (119),129-136
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XVII

Tx 1 :  Lạy Chúa,
          xin cho con vững bước theo lời Ngài. (H)

 • Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
  nên hồn con tuân giữ. *
  Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
  cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.
 • Con há miệng và con hớp lấy,
  vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. *
  Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn
  như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.
 • Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước,
  chớ để sự gian tà chế ngự được con ; *
  cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
  con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.
 • Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,
  thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. *
  Mắt này suối lệ tuôn rơi,
  bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.
 • Vinh danh …

Tv 144 (145)
Ca ngợi Chúa uy linh
Lạy Chúa, Đấng hiện có và đã có, Chúa thật công minh
(Kh 16,5).

I

Tx 2 :  Lạy Chúa,
           ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa. (H)

 • Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
  con nguyện tán dương Chúa
  và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
 • Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
  và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *
  Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
  Người cao cả khôn dò khôn thấu.
 • Đời nọ tới đời kia,
  thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
  và truyền tụng những chiến công của Ngài, *
  tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
  kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,
 • bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
  loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay ! *
  Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
  hoan hô Ngài công chính.
 • Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
  Người chậm giận và giàu tình thương. *
  Chúa nhân ái đối với mọi người,
  tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Lạy Chúa, triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu. (H)

 • Lạy Chúa,
  muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
  kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *
  nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
  xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
 • để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
  và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *
  Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
  vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
 • Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
  đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *
  Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,
  kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
 • Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
  và chính Ngài đúng bữa cho ăn. *
  Khi Ngài rộng mở tay ban,
  là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.
 • Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
  đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *
  Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
  mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
 • Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
  nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu. *
  Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
  nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
 • Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, *
  chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
  đến muôn thuở muôn đời !
 • Vinh danh …

Tc  Kh 11,17-18 ; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

Tx 4 :  Thiên Chúa chúng ta thờ
           giờ đây ban ơn cứu độ
           và biểu dương vương quyền. (H)

 • Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
  Ðấng hiện có, và đã có, *
  chúng con xin cảm tạ Ngài
  đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,
  và lên ngôi hiển trị.
 • Chư dân đã nổi trận lôi đình, *
  nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
 • và đã đến thời xét xử các vong nhân,
  thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
  cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
  và những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Thánh Danh.
 • Thiên Chúa chúng ta thờ
  giờ đây ban ơn cứu độ,
  giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
  và Ðức Ki-tô của Người
  giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
 • Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
  ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, *
  nay bị tống ra ngoài.
 • Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
  và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô : *
  họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
 • Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, *
  hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ !
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                 1 Pr 1,22-23

Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi.

Xướng đáp

XĐ.  Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
*       tôi chẳng thiếu thốn gì,
X. trong đồng cỏ xanh tươi,
     Người cho tôi nằm nghỉ. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Những người đói khát sự công chính :
Chúa sẽ cho thoả mãn, và ban của dư đầy.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu đã sai Con Một xuống thế làm người và ban Thần Khí cho Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy tin tưởng van nài : * Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

– Những ai đang được Chúa lôi kéo đến cùng Đức Ki-tô và đang chuẩn bị lãnh bí tích Thánh Tẩy, * xin cho họ được nghiệm thấy Chúa là Đấng nhân hậu và quyền năng.

– Những tín đồ Chúa Ki-tô còn đang chia rẽ, những con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, những anh em Hồi Giáo, và những tín đồ của các tôn giáo khác, * xin cho họ nhận biết rằng Chúa là Chân Lý.

– Những ai đi rao giảng Tin Mừng, những ai đang hết tình phục vụ anh em, * xin cho họ biết học hỏi tình thương của Chúa.

– Lạy Chúa, Chúa sáng tạo nên các tâm hồn để họ thông hiệp với Chúa, Chúa cho họ một con tim để yêu mến Chúa, * xin khơi dậy nơi tâm hồn các thanh thiếu niên lòng quảng đại, để đáp lại lời Chúa gọi sống đời tận hiến.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một cho chúng con, để Người ở với chúng con mãi đến ngày tận thế. Xin làm cho chúng con thêm tin tưởng, để khi gặp thử thách gian nan, chúng con nhận ra Người vẫn gần gũi và hoạt động không ngừng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.