THÁNG 11

15/11 THÁNH ALBERTO
GM,TSHT, lễ NHỚ

08/07 Chân phước eugenio iii
Giáo Hoàng, lễ nhớ

11/07 thánh Biển Đức
Viện phụ, lễ trọng

15/07 Thánh Bonaventura
Giám mục, lễ nhớ

22/07 Thánh nữ maria madalena
Thánh nữ, lễ nhớ

25/07 Thánh Gia-cô-bê
Tông Đồ, lễ Kính

26/07 Thánh Gioakim - Thánh Anna
song thân Đức Maria, lễ nhớ

29/07 T. Martha, Maria, Lazaro
Gia đình Bêtania, lễ nhớ

31/07 Thánh Inhaxiô Loyola
Linh mục, lễ nhớ

LỊCH PHỤNG VỤ