Giờ Sáu

Thứ Sáu Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
        thật hạnh phúc dường bao ! (H)

Tv 118 (119),41-48
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

VI

 • Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
  và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
  Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
  vì con tin cậy ở lời Ngài.
 • Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
  vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
  Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
  tới muôn thuở muôn đời.
 • Con thảnh thơi tiến bước,
  vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
  Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
  lòng không chút hổ ngươi.
 • Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
  và hết lòng yêu mến. *
  Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
 • Vinh danh …

Tv 53 (54),3-6.8-9
Xin ơn phù giúp
Nhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát
khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).

 • Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
  lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
  Lạy Thiên Chúa,  xin nghe con nguyện cầu,
  lắng tai nghe lời con thưa gửi.
 • Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
  bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
  chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
 • Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, *
  thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
 • Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
  lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
  thật danh Ngài thiện hảo,
 • vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, *
  và con đã dám nghênh bọn địch thù.
 • Vinh danh …

Tv 93 (94)
Chúa xử công minh cho người lành
Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ phạm các tội đó :
vì Người không mời gọi chúng ta để chúng ta sống vô luân,
nhưng là để sống thánh thiện (1 Tx 4,6-7).

I

 • Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo,
  lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm ! *
  Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
  trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.
 • Đến bao giờ, lạy Chúa,
  đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan ? *
  Quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược,
  những vênh váo ngang tàng ?
 • Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa,
  hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. *
  Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,
  tàn sát cả cô nhi !
 • Chúng bảo rằng : “Chúa đâu có thấy,
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm !” *
  Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời,
  bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?
 • Đấng từng gắn đôi tai
  há lại không nghe được, *
  Đấng nặn thành cặp mắt
  chẳng lẽ không thấy gì ?
 • Đấng sửa trị muôn dân
  lẽ nào không trừng phạt, *
  Đấng dạy dỗ con người
  mà chẳng biết gì sao ?
 • Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả ! *
  Thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài !

II

 • Lạy Chúa,hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
  được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. *
  Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn,
  trong khi huyệt mả sẵn chờ kẻ ác nhân.
 • Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
  chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản. *
  Công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
  mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.
 • Ai đứng dậy giúp tôi
  chống bọn làm điều ác, *
  ai sát cánh cùng tôi
  cự lại lũ gian tà ?
 • Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, *
  thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.
 • Lạy Chúa, khi con nói :“Này chân con lảo đảo”,
  tình thương Ngài đã đỡ nâng con. *
  Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
  ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.
 • Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,
  bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể gì luật pháp ? *
  Chúng tìm hại mạng sống người lành,
  lên án tử cho người vô tội.
 • Nhưng Chúa là thành luỹ chở che, *
  Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.
 • Tội của chúng, Người đổ trên đầu chúng,
  Người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm. *
  Đức Chúa là Thiên Chúa của ta, sẽ tiêu diệt chúng.
 • Vinh danh …

Đoản huấn     2 Cr 13,4

Đức Ki-tô đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, nhưng nay Người đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Ki-tô, chúng tôi cũng mang thân phận yếu hèn, nhưng cùng với Người, chúng tôi sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa để xử sự với anh em.

X. Lạy Chúa, tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
Đ. theo lời Ngài, xin cho con được sống.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, vào buổi trưa, lúc bóng tối bao trùm cả trời đất, Chúa là Đấng vô tội đã lên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hằng được ánh sáng Chúa soi dẫn, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.