Kinh Chiều

Thứ Sáu Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thân lạy Chúa, Đấng tạo thành người thế,
Máy huyền vi Ngài nắm gọn trong tay,
Một lời phán bỗng từ lòng đất mẹ
Liền hoá sinh thú vật đủ muôn loài.

Và Thượng Trí đã dồn bao vinh dự
Cho phàm nhân chẳng kém bậc thiên thần,
Kiệt tác của Ngài, trao quyền bá chủ,
Muôn loài muôn sự phủ phục dưới chân.

Vậy giờ đây cúi xin Ngài thương đoái,
Đổ hồng ân chan chứa ngập cõi lòng,
Xua đuổi hết những dục tình nguy hại
Lẻn vào hồn bôi nhọ nét trinh trong.

Đoàn con Chúa, niềm hăng say phấn khởi,
Vững bước tiến lên khắp nẻo đường đời,
Tình huynh đệ như men nồng rượu mới,
Dân thánh Ngài cùng chia sẻ an vui.

Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
Vạn lời ca, mừng Thánh Tử Giê-su,
Cùng với Thánh Thần, nguồn ban sức mạnh,
Tiếng vang hoà còn ngân mãi thiên thu.

Ca vịnh

Tv 45 (46)
Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu
Trinh Nữ sẽ sinh hạ con trai ; người ta sẽ gọi tên con trẻ là
Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta (Mt 1,23).

Tx 1 :  Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
           Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. (H)

 • Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu,
  là sức mạnh của ta. *
  Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ
  khi ta phải ngặt nghèo.
 • Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
  núi đồi có sập xuống biển sâu, *
  dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục,
  núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,
  ta cũng chẳng sợ gì.
 • Chính Chúa Tể càn khôn
  ở cùng ta luôn mãi, *
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp
  là thành bảo vệ ta.
 • Một dòng sông chảy ra bao nhánh
  đem niềm vui cho thành của Chúa Trời : *
  đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
 • Thiên Chúa ngự giữa thành,thành không lay chuyển ;
  ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. *
  Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay,
  tiếng Người vang lên là trái đất rã rời.
 • Chính Chúa Tể càn khôn
  ở cùng ta luôn mãi, *
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp
  là thành bảo vệ ta.
 • Đến mà xem công trình của Chúa, *
  Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
 • Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế,
  cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, *
  còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa.
 • Dừng tay lại,hãy biết Ta đây là Thiên Chúa, *
  Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu !
 • Chính Chúa Tể càn khôn
  ở cùng ta luôn mãi, *
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp
  là thành bảo vệ ta.
 • Vinh danh …

Tv 143 (144)
Xin chiến thắng và hoà bình
Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết (Pl 4,13).

I

Tx 2 :  Chúa xót thương và bảo vệ tôi,
           tôi đặt niềm tin tưởng nơi Người. (H)

 • Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, *
  là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
  luyện thành tay võ nghệ cao cường.
 • Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
  là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. *
  Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
  Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 • Lạy Chúa, con người có là chi
  mà Chúa cần biết đến,
  phàm nhân đáng là gì
  mà Chúa phải lưu tâm ? *
  Ấy con người khác chi hơi thở,
  vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.
 • Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống,
  chạm núi cao cho toả khói mịt mù ; *
  xin tung chớp loà khiến địch quân tán loạn,
  phóng tên bay làm chúng phải rã tan.
 • Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát,
  cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
  khỏi thế lực nước ngoài. *
  Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
  giơ tay thề chỉ biết thề gian !
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Hạnh phúc thay dân nào
           được Chúa Trời làm Chúa ! (H)

 • Lạy Chúa Trời,xin dâng Chúa một bài ca mới, *
  thập huyền cầm, con gảy đôi cung.
  Chính Ngài cho các vua thắng trận,
 • cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần, *
  khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.
 • Xin cứu độ và giải thoát con
  khỏi thế lực nước ngoài ; *
  miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
  giơ tay thề chỉ biết thề gian.
 • Mong đàn con trai ta
  mạnh như cây vừa lớn
  đang tuổi xuân mơn mởn ; *
  mong bầy con gái ta
  đẹp như hình mỹ nữ
  khắc trên cột đền đài.
 • Mong sao kho lẫm ta đầy ứ,
  đủ mọi thứ hoa mầu. *
  Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn
  tràn ngập khắp đồng quê.
 • Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt,
  không chết chóc lạc đàn ; *
  và mong sao đầu đường cuối phố
  không vẳng tiếng khóc than.
 • Hạnh phúc thay dân nào
  được may mắn như vậy ! *
  Hạnh phúc thay dân nào
  được Chúa Trời làm Chúa !
 • Vinh danh …

Tc  Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

Tx 4 :  Lạy Chúa, người muôn nước sẽ về
            phủ phục trước Tôn Nhan. (H)

 • Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
  sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu ! *
  Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
  đường lối Ngài quả chân thật công minh !
 • Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
  ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
  vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn !
 • Người muôn nước sẽ về
  phủ phục trước Tôn Nhan, *
  vì ai ai cũng đều thấy rõ
  những phán quyết công minh của Ngài.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Rm 15,1-3

Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Thật vậy, Đức Ki-tô đã không chiều theo sở thích của mình, trái lại, như có lời chép : “Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.”

Xướng đáp

XĐ.  Chúa Ki-tô đã yêu thương ta,
*       Người đổ máu đào
       rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X. Làm cho ta trở thành một vương quốc,
     thành những tư tế
     để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
     Vinh danh…

Tx TCTM

Chúa độ trì chúng ta là tôi tớ của Người,
vì Người nhớ lại lòng thương xót.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa hằng thương nhậm lời kẻ khốn khổ nài van, và ban cho người đói khát được no đầy. Ta hãy chúc tụng Người và tin tưởng cầu xin : * Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với chúng con.

– Chúa là Cha vô cùng nhân ái, xin rủ lòng thương những anh em trong Hội Thánh đang đau khổ, * và dạy cho họ biết nhìn lên Đức Ki-tô, Đấng hiến mình làm của lễ hy sinh trên thập giá.

– Xin giải thoát những ai bị giam cầm, ban ánh sáng cho người mù, bảo vệ những kẻ cô thế cô thân, * và thúc đẩy chúng con ủi an nâng đỡ những người bất hạnh.

– Xin cho chúng con được sáng suốt và mạnh mẽ, * hầu đối phó với mưu thâm chước độc của tà thần.

– Xin cho các đan sĩ hằng biết chuyên tâm cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh, * để khẩn cầu Chúa tuôn đổ tình thương xuống trên mọi người.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha, xin chúc tụng Cha đã nghe tiếng Đức Giê-su van nài khi Người còn mang kiếp phàm nhân. Giờ đây Người cũng dùng miệng lưỡi chúng con mà dâng lên Cha tiếng van nài ai oán của bao người đau khổ dưới trần, xin Cha thương chấp nhận. Chúng con tin rằng mọi người thế sẽ ngợi khen Cha chẳng bao giờ cùng. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.