Kinh Tối

Thứ Sáu Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx : Lạy Chúa,
       xin gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. (H)

Tv 63 (64)
Cầu xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù
Thánh vịnh này đặc biệt nói về Chúa Ki-tô chịu thương khó
(thánh Âu-tinh).

 • Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
  gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *
  Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,
  xin giấu kỹ con đi.
 • Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
  lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *
  bắn trộm người vô tội,
  bắn thình lình mà chẳng sợ chi.
 • Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
  bàn luận xem gài bẫy thế nào, *
  rồi nhỏ to : “Ai mà thấy được ?”
 • Bày kế lập mưu làm điều ác,
  chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan : *
  Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời !
 • Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
  thình lình chúng đã bị trúng thương. *
  Tấc lưỡi mình hại mình là thế !
  Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.
 • Hết thảy mọi người đều kính sợ, *
  họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
  và hiểu ngay những việc Người làm.
 • Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa
  và ẩn náu bên Người. *
  Mọi tấm lòng chính trực
  đều lấy thế làm vinh.
 • Vinh danh …

Tv 142 (143),1-11
Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy
Con người được nên công chính không phải vì làm những việc
lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16).

I

 • Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
  lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
  đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
 • Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
  vì trước thánh nhan Ngài
  chẳng có người nào là công chính.
 • Kẻ thù bách hại con,
  chà đạp con dưới đất, *
  đẩy vào chốn tối tăm
  như những người đã chết từ bao thuở.
 • Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, *
  nghe con tim giá lạnh trong mình.
 • Nhớ ngày xưa tháng cũ,
  con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
  và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
  Hai tay cầu Chúa giơ lên,
  hồn con khát Chúa như miền đất khô.
 • Vinh danh …

II

 • Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
  hơi thở con nay đã hầu tàn. *
  Xin đừng ẩn mặt đi,
  kẻo con hoá ra người thiên cổ.
 • Ngay từ buổi sớm mai,
  xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
  vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
  Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
  vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
 • Xin cứu con thoát khỏi địch thù, *
  lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.
 • Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
  bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
  Xin thần khí tốt lành của Chúa
  dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.
 • Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
  xin cho con được sống. *
  Bởi vì Ngài công chính,
  xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                        Gr 14,9

Lạy Chúa, Ngài ngự giữa chúng con, và chúng con thuộc về Chúa vì được mang danh Ngài. Xin đừng bỏ rơi chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền với Đức Ki-tô, Con Một Chúa, Đấng đã chịu mai táng trong mồ, để cùng Người, chúng con được trỗi dậy và sống một đời sống mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.