Kinh Sáng

Thứ Sáu Tuần I TN

Giáo đầu         

Phiên tuần: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thỉnh ca   

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Tv 120 (121)
Chúa là Đấng bảo vệ dân
Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị
ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 • Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
  Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
  là Đấng dựng nên cả đất trời.

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 • Xin Đấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên. *
  Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương..

 • Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Đấng vẫn chở che, *
  Người luôn luôn ở gần kề.

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 • Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, *
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 • Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Ta hãy tạ ơn Chúa
        vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Thánh thi

Lạy Con Một Chúa Cha hằng có,
Ngài là Con Đức Nữ Đồng Trinh,
Vinh quang chiếu toả thiên đình,
Niềm hy vọng của sinh linh ngàn đời.

Xin nâng đỡ bao người thức giấc
Hằng thiết tha chừng mực chuyên cần,
Lòng say khúc nhạc tri ân,
Miệng ca mừng Chúa, tinh thần vươn cao.

Kìa Sao Mai xuất đầu lộ diện,
Báo tin vui xuất hiện Vầng Hồng,
Đêm tàn đỏ ửng trời đông,
Bình minh soi chiếu cõi lòng nhân gian.

Xin Ánh Sáng ngập tràn tâm ý,
Đuổi bóng đêm thế kỷ còn vương,
Giữ hồn nguyên vẹn hoa hương
Một ngày sáu khắc như gương chói loà.

Cây đức tin rồi ra nẩy mậm,
Bén rễ sâu vào tận trí lòng ;
Vui mừng hé nụ cậy trông,
Nở hoa mến Chúa đơm bông yêu người.

Muôn lạy Chúa, Vua Trời cao cả,
Cùng Ngôi Cha và Chúa Thánh Linh,
Cao sang ngự chốn thiên đình,
Quyền uy bất tận quang vinh vô cùng.

Ca vịnh

Tv 50 (51)
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới
(Ep 4,23-24).

Tx 1 :  Lạy Thiên Chúa,
           xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
           đổi mới tinh thần cho bền vững trung kiên. (H)

 • Lạy Thiên Chúa,
  xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
  mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *
  Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
  tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
 • Vâng, con biết tội mình đã phạm,
  lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
  Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
  dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
 • Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, *
  liêm chính khi xét xử.
 • Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
  đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
  Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
  dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
 • Xin dùng cành hương thảo
  rảy nước thanh tẩy con,
  con sẽ được tinh tuyền ; *
  xin rửa con cho sạch,
  con sẽ trắng hơn tuyết.
 • Xin cho con được nghe
  tiếng reo mừng hoan hỷ, *
  để xương cốt bị Ngài nghiền nát
  được nhảy múa tưng bừng.
 • Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi *
  và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
 • Lạy Chúa Trời,
  xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, *
  đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
 • Xin đừng nỡ đuổi con
  không cho gần Nhan Thánh, *
  đừng cất khỏi lòng con
  Thần khí thánh của Ngài.
 • Xin ban lại cho con
  niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
  và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
 • Đường lối Ngài,
  con sẽ dạy cho người tội lỗi, *
  ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
 • Lạy Thiên Chúa con thờ
  là Thiên Chúa cứu độ, *
  xin tha chết cho con,
  con sẽ tung hô Ngài công chính.
 • Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, *
  cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
 • Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
  con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
  Ngài cũng không chấp nhận.
 • Lạy Thiên Chúa,
  tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ; *
  một tấm lòng tan nát giày vò,
  Ngài sẽ chẳng khinh chê.
 • Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, *
  thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
 • Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
  lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
  Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
  dâng trên bàn thờ Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 118 (119),145-152
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XIX

Tx 2 :  Lạy Chúa,
           hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. (H)

 • Con kêu van hết lòng, lạy Chúa,  xin đáp lại,
  thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *
  Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
  để con tuân giữ thánh ý Ngài.
 • Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
  con hằng cậy trông ở lời Chúa. *
  Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
  để suy niệm lời hứa của Ngài.
 • Xin nghe tiếng con,lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,
  theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *
  Bọn bất lương sống xa luật Ngài
  đã đến gần con mà bách hại.
 • Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,
  mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *
  Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu :
  Ngài đã thiết lập đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tc  Kn 9,1-6.9-11
Lạy Chúa, xin cho con được khôn ngoan
Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả các địch thủ của anh em không tài nào chống chọi lại được (Lc 21,15).

Tx 3 :  Lạy Chúa, xin phái Đức Khôn Ngoan của Ngài,
           đến đồng lao cộng khổ với chúng con. (H)

 • Lạy Thượng Ðế của bậc tổ tiên,
  lạy Ðức Chúa từ bi lân tuất, *
  Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
  dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
 • để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
  và sống sao cho thánh thiện công chính
  mà chỉ huy cả vũ trụ này, *
  cùng được một tâm hồn ngay thẳng
  mà phân biệt phải trái.
 • Xin rộng ban cho con
  Ðức Khôn Ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. *
  Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.
 • Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài,
  số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi, *
  việc pháp đình lề luật,
  con bé bỏng hiểu chi !
 • Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
  mà chẳng có Ðức Khôn Ngoan của Ngài, *
  thì cũng kể bằng không không vậy.
 • Ðức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
  biết những việc Chúa làm,
  hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ, *
  biết rõ những gì đẹp mắt Chúa
  và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.
 • Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
  xin gửi Ðức Khôn Ngoan Ngài tới, *
  xin phái đến từ tòa cao vinh hiển,
  để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
  cho con biết điều đẹp ý Chúa.
 • Vì Ðức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, *
  sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
  lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.
 • Vinh danh …

Tv 46 (47)
Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ
Đức Giê-su Ki-tô ngự bên hữu Chúa Cha,
triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

Tx 4 :  Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo ! (H)

 • Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
  Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo ! *
  Vì Ðức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả uý,
  là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
 • Chính Người bắt muôn dân muôn nước
  phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *
  Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,
  cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp
  được nở mặt nở mày.
 • Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
  Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *
  Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
  đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !
 • Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
  hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. *
  Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
  Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.
 • Kìa vương hầu các dân tề tựu
  cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham. *
  Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
  Ðấng siêu việt ngàn trùng.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                   Ep 4,29-32

Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.

Xướng đáp

XĐ.  Ngay từ buổi sớm mai,
*       xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.
X. Xin chỉ dạy đường lối phải theo. *
    Vinh danh …

Tx TCTM

Đức Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.

TCTM             

Chúc tụng Đức Chúa
(Benedictus)

 • Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, *
  Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 • Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
  Người đã cho xuất hiện *
  Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
 • Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ *
  Mà phán hứa tự ngàn xưa :
 • Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
  Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;*
  Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
  Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
 • Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
  Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, *
  Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
  Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
  Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 • Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
  Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
  Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
  Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
 • Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
  Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, *
  Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
  Và trong bóng tử thần,
  Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Ta hãy nhìn lên Đức Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh vào thập giá, và ta hãy tha thiết khẩn cầu Người : * Chúa vui lòng chịu chết vì chúng con, xin rủ thương cứu độ.

– Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị phàm nhân khinh thị, nhưng đã được Thiên Chúa tôn vinh, * xin đem lại niềm vui cho những ai lầm than khốn khổ.

– Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phải uống giấm chua mật đắng, * xin cứu giúp những ai bị bách hại vì chính đạo.

– Chúa đã chết và phục sinh để ban Thánh Thần cho chúng con, * xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa.

– Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con ngày hôm nay, * để chúng con biết sống tinh thần chiêm niệm trong mọi sinh hoạt của đời đan tu.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Ngôi Lời mà đẩy lui sự tối tăm mê muội. Xin cho niềm tin chính Chúa đã gieo vào tâm trí chúng con được ngày thêm vững vàng, hầu ngọn lửa yêu mến do ân sủng Chúa đốt lên không hề bị thử thách nào dập tắt. Chúng con cầu xin.

Ca vãn kính Đức Mẹ          

Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc
(
Ave Regina Caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa. (H)
Đ. Tạ ơn Chúa. (H)