Giờ Sáu

thứ Sáu Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tx :  Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
       xin Ngài thương phù trợ
       và thứ tha tội lỗi chúng con. (H)

Tv 118 (119),97-104
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XIII

 • Luật pháp Ngài, lạy Chúa,  con yêu chuộng dường bao,
  suốt ngày cứ suy đi gẫm lại ! *
  Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
  vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
 • Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
  vì con thường gẫm suy thánh ý ; *
  am hiểu hơn các bậc lão thành,
  bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.
 • Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
  cốt làm sao giữ được lời Ngài. *
  Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
  bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
 • Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
  ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. *
  Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
  nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.
 • Vinh danh …

Tv 78 (79),1-5.8-11.13
Lời than vãn về thành Giê-ru-sa-lem
Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, ước chi ngày hôm nay
thành hiểu được chính nghĩa hòa bình (Lc 19,42).

I

 • Lạy Thiên Chúa,
  dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài ; *
  chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
  phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn ;
 • tử thi những người tôi tớ Chúa,
  chúng đem liệng cho chim trời ăn ; *
  xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
  lại quẳng làm mồi cho dã thú.
 • Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem
  chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy,
  người chết chẳng ai chôn. *
  Chúng con bị láng giềng thoá mạ,
  người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
 • Đến bao giờ, lạy Chúa,  Ngài còn nổi giận,
  Ngài nổi giận mãi sao ? *
  Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa ?
 • Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
  mà trừng phạt chúng con. *
  Xin rủ lòng thương mau đến giúp,
  vì chúng con đã khổ quá nhiều.
 • Vinh danh …

II

 • Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
  xin Ngài thương phù trợ,
  để danh Ngài rạng rỡ. *
  Xin giải thoát chúng con
  và thứ tha tội lỗi,
  vì danh dự của Ngài.
 • Sao Ngài để cho dân ngoại nói : *
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?”
 • Ước gì chúng con thấy nhãn tiền :
  Ngài làm cho chư dân nhận biết *
  rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
  máu chúng đã đổ ra.
 • Ước gì tiếng tù nhân rên siết
  vọng lên thấu tai Ngài. *
  Xin giơ tay hùng mạnh
  cứu sống những người mang án tử.
 • Phần chúng con
  là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, *
  chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
  và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

 Đoản huấn    Br 4,28-29

Cũng như trước kia, tư tưởng của anh em là lạc xa Chúa, thì một khi trở về, anh em hãy nhiệt thành gấp mười mà tìm kiếm Chúa. Người đã làm cho anh em mắc phải tai hoạ, cũng sẽ đem lại cho anh em ơn cứu độ và niềm vui không cùng.

X. Đức Chúa luôn từ ái một niềm,
Đ. ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện         

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, vào buổi trưa, lúc bóng tối bao trùm cả trời đất, Chúa là Đấng vô tội đã lên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hằng được ánh sáng Chúa soi dẫn, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.