Kinh Chiều

thứ Sáu Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lúc giờ mười một điểm vừa xong,
Chiều đã nghiêng nghiêng nhạt nắng hồng,
Hãy thả hồn bay miền thanh khí,
Thánh vịnh đàn ca vút thinh không.

Lạy Chúa Ki-tô, đám thợ này,
Được gọi mướn làm buổi sáng nay.
Ân huệ vinh quang, lời đã hứa.
Dãi dầu mưa nắng, phải đầy tay !

Chúng con vừa được Chúa gọi vào,
Công sá đâu còn nghĩ thấp cao !
Chỉ xin giúp sức làm hiện tại,
Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau.

Vinh chúc quỳ dâng Chúa Giê-su,
Chính là Vua Cả rất nhân từ,
Vinh chúc quỳ dâng Ngôi Thánh Phụ,
Vinh chúc Thánh Thần mãi thiên thu.

Ca vịnh

Tv 118 (119),137-144
Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người
(1 Ga 5,3).

XVIII

Tx 1 :  Nếu anh em biết các điều này
           và làm theo như vậy, thì thật phúc cho anh em ! (H)

 • Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
  quyết định của Ngài thật công minh. *
  Ngài đem thánh ý ban hành,
  thảy đều một mực chí thành chí công.
 • Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
  bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. *
  Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
  nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
 • Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
  huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên. *
  Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
  luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
 • Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
  mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả. *
  Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
  xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.
 • Vinh danh …

Tv 134 (135)
Ca tụng Chúa đã làm những kỳ công
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những
công trình vĩ đại của Người là Đấng đã gọi anh em ra khỏi
miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1 Pr 2,9).

I

Tx 2 :  Chúa thật là cao cả,
           Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. (H)

 • Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *
  ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa
  đang ứng trực trong cung điện Người,
  tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta !
 • Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,
  đàn hát mừng Danh Thánh, vì Danh Thánh ngọt ngào. *
  Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,
  dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.
 • Tôi quá rõ : Chúa thật là cao cả,
  Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. *
  Muốn làm gì là Chúa làm nên,
  chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
  lòng biển cả và đáy vực sâu.
 • Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
  Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *
  làm cho chớp giật mưa rơi,
  mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
 • Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập, *
  của loài vật cũng như loài người.
 • Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,
  Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ, *
  phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.
 • Người đập tan tành nhiều dân nước,
  tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường : *
  Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,
  lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,
  cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.
 • Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản, *
  gia sản cho dân Người là Ít-ra-en.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
          đàn hát mừng Danh Thánh
          vì Danh Thánh ngọt ngào. (H)

 • Thánh danh Ngài, lạy Chúa,
  sẽ trường tồn vạn kỷ, *
  trải qua muôn thế hệ,
  thiên hạ nhắc nhở Ngài.
 • Chúa sẽ xét xử cho thần dân,
  sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ. *
  Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành :
 • Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *
  không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.
 • Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, *
  cũng giống như chúng vậy !
 • Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
  nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi ! *
  Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,
  ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi !
 • Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa, *
  Đấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

Tx 4 :  Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
          đường lối Ngài quả chân thật công minh. (H)

 • Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
  sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu ! *
  Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
  đường lối Ngài quả chân thật công minh !
 • Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
  ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
  vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn !
 • Người muôn nước sẽ về
  phủ phục trước Tôn Nhan, *
  vì ai ai cũng đều thấy rõ
  những phán quyết công minh của Ngài.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                1 Cr 2,7-10a

Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy, không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng, như đã chép : “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí.

Xướng đáp

XĐ.  Đức Ki-tô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta,
*       hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
X. Thân xác Người đã bị giết chết,
     nhưng nhờ Thánh Thần, Người đã phục sinh. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng Ngài thương xót
như đã hứa cùng cha ông chúng con.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Chúa Ki-tô đã lấy lòng từ bi nhân hậu mà lau sạch nước mắt những ai sầu khổ. Ta hãy chúc tụng Người và tha thiết cầu xin : * Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

– Trong giờ chịu khổ nạn, Chúa đã dang tay ra đánh bại tử thần, * xin nâng đỡ Giáo Hội khắp nơi đang làm chứng cho đức tin và công lý.

– Chúa đã để trái tim bị đâm thủng, hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Giáo Hội, * xin cho người tội lỗi biết tìm đến các bí tích để được ơn thứ tha.

– Chúa giàu lòng xót thương, * xin nghe tiếng thở than của những kẻ sắp ly trần, và sai thiên thần Chúa đến viếng thăm an ủi họ.

– Xin cho các đan sĩ không lấy gì làm hơn Chúa Ki-tô, * để luôn kiên vững trong đời sống đan tu vì tình yêu Chúa, hầu tuyên chứng cho đời sống vĩnh cửu.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm Thập Giá mà bao người vấp phải, Chúa bày tỏ trí khôn ngoan vô lượng cách kỳ diệu lạ lùng, xin dạy chúng con, khi ngắm nhìn Con Chúa chịu khổ nạn, biết nhận ra vinh quang của Người mà luôn tin tưởng tự hào về thập giá. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.