Kinh Sách

thứ Sáu Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Con quỳ khấn nguyện Hoá Công,
Hào quang muôn thuở nơi lòng Chúa Cha.
Hồn này ơn Chúa lìa xa,
An bình phút chốc đổi ra hãi hùng.

Nhưng khi thánh sủng ngập lòng,
Chúa Trời ngự trị còn hòng sợ ai !
Xa-tan dầu có trổ tài
Mưu manh dòm ngó cũng hoài công thôi.

Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.
Tội tình đâu dám bén chân,
Tuân theo luật Chúa mười phân vẹn mười.

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời
Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh.
Thánh Thần đồng trị uy linh,
Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

Ca vịnh

Tv 3
Chúa là Đấng bảo vệ tôi
Chúa Giê-su đã nằm xuống, thiếp ngủ, rồi thức dậy,
vì Thiên Chúa đỡ nâng Người (thánh I-rê-nê).

Tx 1 :  Lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
           là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. (H)

 • Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,
  người nổi dậy chống con thật quá nhiều ! *
  Quá nhiều kẻ đang nói về con :
  “Chúa Trời đâu cứu hắn !”
 • Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, *
  là vinh dự của con,
  là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.
 • Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
  Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. *
  Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
  rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.
 • Tôi chẳng còn phải sợ
  lũ người đông vô số *
  đang vây bọc quanh tôi.
 • Lạy Chúa, xin trỗi dậy,
  cứu lấy con,  lạy Thiên Chúa con thờ. *
  Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
  bọn gian ác, Ngài đập gãy răng.
 • Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, *
  xin ban phúc lộc cho dân Ngài.
 • Vinh danh …

Tv 21 (22)
Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và Chúa đã nhậm lời
Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?” (Mt 27,46).

I

Tx 2 :  Chúng ta đã thấy Đức Ki-tô bị khinh dể,
           từng nếm mùi hoạn nạn khổ đau. (H)

 • Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
  Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? *
  Dù con thảm thiết kêu gào,
  nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !
 • Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
  đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. *
  Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
  vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.
 • Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
  họ cậy trông, Ngài đã độ trì, *
  van nài liền được cứu nguy,
  đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
 • Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
  con bị đời mắng chửi dể duôi, *
  thấy con ai cũng chê cười,
  lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai :
 • “Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó !
  Người có thương, giải gỡ đi nào !” *
  Đưa con ra khỏi thai bào,
  vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.
 • Chào đời, con được dâng cho Chúa,
  được Ngài là Chúa tự sơ sinh. *
  Xa con Ngài đứng sao đành,
  nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.
 • Quanh con cả đàn bò bao kín,
  thú Ba-san ùa đến bủa vây : *
  Há mồm đe doạ gớm thay,
  khác nào sư tử xé thây vang gầm.
 • Tưởng mình như tan dần ra nước,
  toàn thân con xương cốt rã rời, *
  con tim đau đớn bồi hồi,
  mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
 • Nghe cổ họng khô ran như ngói,
  lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, *
  chốn tử vong, Chúa đặt vào ;
  quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
 • Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
  chúng đâm con thủng cả chân tay, *
  xương con đếm được vắn dài ;
  chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
 • Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
  còn áo trong cũng bắt thăm luôn. *
  Chúa là sức mạnh con nương,
  cứu mau, lạy Chúa,  xin đừng đứng xa.
 • Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
  gỡ thân con thoát miệng chó rừng, *
  khỏi nanh sư tử hãi hùng,
  phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.
 • Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
  cho anh em tất cả được hay, *
  và trong đại hội dân Ngài,
  con xin dâng tiến một bài tán dương.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Mọi dân tộc dưới trần,
           phủ phục trước Tôn Nhan. (H)

 • Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, *
  hãy ca tụng Người đi !
 • Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
  nào hãy tôn vinh Người ! *
  Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
  nào một dạ khiếp oai !
 • Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
  chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, *
  cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
  nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
 • Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
  ngày đại hội toàn dân. *
  Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
  trước mặt những ai kính sợ Người.
 • Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
  người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. *
  Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
 • Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
  và trở về cùng Chúa, *
  mọi dân tộc dưới trần
  phủ phục trước Tôn Nhan.
 • Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, *
  Người thống trị chư dân.
 • Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
  sẽ đều bái lạy một mình Người, *
  phàm những ai trở về cát bụi
  sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
 • Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, *
  con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
 • Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
  cho thế hệ tương lai, *
  truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
  rằng : “Đức Chúa đã làm như vậy !”
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,
Đ. trông lời hứa công chính của Ngài.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem “Kinh Sách”

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện 

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.