Kinh Tối

thứ Sáu Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh

Tx : Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,
       có thần nào cao cả như Thiên Chúa ? (H)

Tv 59 (60)
Lời cầu nguyện sau khi bại trận
Trong thế gian, anh em sẽ phải điêu đứng.
Nhưng hãy tin tưởng : Thầy đã thắng thế gian (Ga 16,33).

 • Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con
  và làm cho tan nát ; *
  Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,
  nhưng xin trở lại với chúng con !
 • Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,
  xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. *
  Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
  ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.
 • Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài,
  để họ thoát mũi tên xạ thủ, *
  xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,
  để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.
 • Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán : *
  “Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem,
  Ta đo đạc cả đồng bằng Xu-cót.
 • “Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta, *
  Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu,
  lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.
 • Mô-áp là chậu Ta tắm rửa,
  Ê-đôm là chỗ Ta liệng giày, *
  đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận.”
 • Lạy Thiên Chúa,
  ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,
  ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm ? *
  Há chẳng phải chính Ngài,
  Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,
  chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ?
 • Xin Ngài thương cứu viện
  cho chúng con thoát khỏi quân thù,
  chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. *
  Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,
  chính Người chà đạp kẻ thù ta.
 • Vinh danh …

Tv 76 (77)
Hồi tưởng những kỳ công của Chúa 
Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp (2 Cr 4,8).

I

 • Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,
  lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe. *
  Ngày khốn quẫn, tôi tìm kiếm Chúa,
  tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường,
  hồn tôi nào có thiết lời an ủi !
 • Tưởng nhớ Chúa, tôi thở vắn than dài,
  suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao. *
  Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt,
  lòng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.
 • Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ
  tâm hồn ấp ủ những năm xưa, *
  suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,
  và suy gẫm, trí lòng con tự hỏi :
 • Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,
  chẳng bao giờ còn rủ lòng thương đoái ? *
  Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn
  và thánh ngôn chấm dứt đời đời ?
 • Hay Thiên Chúa đã quên thương xót,
  vì giận hờn mà khép kín từ tâm ? *
  Tôi tự bảo : điều làm tôi đau đớn
  là Đấng Tối Cao chẳng còn ra tay nữa.
 • Vinh danh …

II

 • Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,
  tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. *
  Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại,
  sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.
 • Lạy Thiên Chúa,đường lối Ngài quả là thánh thiện, *
  có thần nào cao cả như Thiên Chúa ?
 • Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,
  biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. *
  Tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài
  là giống nòi Gia-cóp và Giu-se.
 • Nước đã thấy Ngài, lạy Thiên Chúa
  thấy Ngài, nước rùng mình khiếp sợ, *
  cả vực sâu cũng run rẩy kinh hoàng.
 • Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng, *
  ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.
 • Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội,
  ánh chớp chói loà soi sáng thế gian, *
  khắp địa cầu lung lay rung chuyển.
 • Đường của Chúa băng qua biển rộng,
  lối của Ngài rẽ nước mênh mông, *
  mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.
 • Chúa dùng bàn tay của Mô-sê và A-ha-ron
  mà lãnh đạo dân riêng của Chúa, *
  như dẫn dắt đoàn chiên.
 • Vinh danh …

Đoản huấn                                                                     Rm 8,1-2

Giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết.

Xướng đáp

XĐ.   Trong tay Ngài, lạy Chúa,
*       con xin phó thác hồn con.
X. Ngài đã cứu chuộc chúng con,
     lạy Chúa Trời thành tín. *
     Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
     cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Thánh Ca Tin Mừng

 “Muôn lạy Chúa”
(
Nunc Dimittis)

Tx : Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
     xin Ngài cứu vớt cho,
     khi chúng con đã ngủ,
    xin Chúa cũng giữ gìn,
    để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
    và nghỉ ngơi an bình (Ha-lê-lui-a).

 • Muôn lạy Chúa, giờ đây
  theo lời Ngài đã hứa, *
  xin để tôi tớ này
  được an bình ra đi.
 • Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
  đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
  là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  tự muôn đời và chính hiện nay,
  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu          

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền với Đức Ki-tô, Con Một Chúa, Đấng đã chịu mai táng trong mồ, để cùng Người, chúng con được trỗi dậy và sống một đời sống mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Phép Lành

Chủ sự : Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất,
               là Cha và Con và Thánh Thần,
               ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.

Cộng đoàn : A-men.

Kính chào Đức Nữ Vương
(
Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.